Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Ηλεκτρονικά «Όπλα» Κατά του Λαθρεμπορίου


Την πρώτη κίνηση για να μπλοκάρει το λαθρεμπόριο του αφορολόγητου ναυτιλιακού ντίζελ κάνει η κυβέρνηση, καθορίζοντας με κοινή υπουργική απόφαση τις προδιαγραφές εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών καυσίμων, καθώς και εντοπισμού θέσης (GPS) στα δεξαμενόπλοια-σλέπια.
Κι ενώ η παράνομη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος στοιχίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Δημόσιο, εντούτοις για να εκδοθεί η συγκεκριμένη απόφαση χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο χαμένος χρόνος μετρά από τον Απρίλιο του 2012, όταν με νόμο ψηφίστηκαν τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών, κάνοντας χρήση του «όπλου» των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών καυσίμων και της διασύνδεσής τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ως είθισται, βέβαια, στην ελληνική νομοθεσία η ενεργοποίηση τέτοιων μέτρων προϋποθέτει και την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων. Ετσι, σε ό,τι αφορά το λαθραίο ναυτιλιακό ντίζελ, η πρώτη εξουσιοδοτική πράξη υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2015 και η δεύτερη μόλις χθες.

Oι διαδικασίες
Με την τελευταία -η οποία για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να παρέλθει άλλος ένας χρόνος- υποχρεώνονται τα δεξαμενόπλοια-σλέπια να υιοθετήσουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και να ακολουθήσουν ακριβείς διαδικασίες ώστε εντός 12 μηνών να είναι εξοπλισμένα με τα συστήματα εισροών-εκροών καυσίμων και GPS.

Με αυτά τα δύο ηλεκτρονικά εργαλεία το «κέντρο συντονισμού» στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί τις φορτώσεις, τις εκφορτώσεις καθώς και τις μεταφορές του αδασμολόγητου «πετρελαίου εσωτερικής καύσης (ντίζελ) ή του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιούνται για εφοδιασμούς πλοίων».
Σκοπός είναι το μπλοκάρισμα των εικονικών εφοδιασμών πλοίων με ποσότητες ναυτιλιακών καυσίμων, οι οποίες, αν και εμφανίζονται ότι παραδίδονται μεσούσης της θάλασσας, αυτές ακολουθούν άλλες διαδρομές προς τη στεριά σε παράνομα σημεία διάθεσής τους. Οι λαθρέμποροι με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουν να καρπωθούν τεράστια κέρδη, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν, αν και δεν επιβαρύνεται με δασμούς και φόρους, ωστόσο πωλείται ως πετρέλαιο κίνησης.
Ετσι, εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης οι ιδιοκτήτες και οι εταιρίες που κατέχουν πλωτά εφοδιαστικά μέσα (δεξαμενόπλοια-σλέπια αυτοκινούμενα ή μη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας πλόων) θα πρέπει να έχουν:
• απογραφεί στη βάση δεδομένων της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων που θα τηρείται στη ΓΓΠΣ,
• αριθμό μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙΠΕΝΑΚ),
• εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων AIS (Automatic Identification System),
• εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS (Global Positioning System) συλλογής και αποστολής δεδομένων,
• εγκαταστήσει ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών.
Κάθε σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών που εγκαθίσταται υποχρεούται να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
• Να είναι συνδεδεμένο υποχρεωτικά με όλα τα προβλεπόμενα σημεία (οδεύσεις) μέσω των οποίων δύναται να διενεργούνται η φόρτωση και η εκφόρτωση ναυτιλιακών καυσίμων στο πλωτό εφοδιαστικό μέσο.
• Να μετρά τη συνολική ποσότητα ανά είδος ναυτιλιακού καυσίμου που φορτώνεται και εκφορτώνεται στις προβλεπόμενες για μεταφορά υγρών καυσίμων δεξαμενές.
• Να απεικονίζει, να αποθηκεύει, να εκτυπώνει και να διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα μέτρησης των ποσοτήτων εισροών-εκροών προς και από τις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς επίσης και τον αριθμό ΔΙΠΕΝΑΚ του πλοίου, το είδος του καυσίμου και την ημερομηνία και ώρα μέτρησης.
• Να παράγει δεδομένα σε μορφή με την οποία θα είναι δυνατή η αποστολή τους σε κεντρική βάση δεδομένων που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού (GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων στο κέντρο υποχρεούται να περιλαμβάνει κυρίως:

• Μονάδα εντοπισμού θέσης (GNSS), η οποία ορίζεται ως η διάταξη λήψης και επεξεργασίας χρονοσημάτων GNSS που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από συστοιχία ΜΕΟ (Medium Earth Orbiting) δορυφόρων. Η μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα τρέχοντα συστήματα λήψης GPS/GLONASS/GALILEO.
• Μονάδα συλλογής και αποστολής δεδομένων θέσης, κατάστασης ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής σφράγισης, καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από το μετρητικό σύστημα.
• Η μονάδα υλοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης μέσω κινητής τηλεφωνίας και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών.
Υπενθυμίζεται ότι για το κλείσιμο όλων των οδών του λαθρεμπορίου εκκρεμεί η υλοποίηση δύο ακόμη αποφάσεων. Η μία αφορά την υποχρεωτική καταγραφή όλων των υπόγειων, υπέργειων, σταθερών και κινητών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων.
Προβλεπόταν η δημιουργία στη ΓΓΠΣ κεντρικής βάσης δεδομένων, όπου θα αποστέλλονται τα στοιχεία. Εξαιρούνται από την απογραφή όσοι έχουν αποθηκευτικούς χώρους κάτω των 4 κυβικών μέτρων. Η ηλεκτρονική πύλη για την αποστολή των στοιχείων δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. Επίσης ακόμη δεν έχει εκδοθεί η τέταρτη απόφαση για τη μοριακή ιχνηθέτηση των καυσίμων, μέτρο που έχει θεσπιστεί από το 2012, και εκκρεμεί η διαγωνιστική διαδικασία.

(από την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου