Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Η Κομισιόν Υποστηρίζει το Δικαίωμα Συμμετοχής Ανταγωνιστών και σε Νέες Λιγνιτικές Μονάδες της ΔΕΗ


Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του energia.gr της περασμένης Τρίτης (11/1), η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, έθεσε σήμερα σε διαβούλευση την εναλλακτική ισοδύναμη λύση που προτείνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΗ θα διαθέσει στην διεθνή αγορά Συμβάσεις Ανταλλαγής Ενέργειας («ΣΑΕ»). Ξεχωρίζει η πρότασή της για συμμετοχή των ανταγωνιστών και στις νέες λιγνιτικές μονάδες που ενδέχεται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν στο μέλλον, πέρα από αυτές που λειτουργούν σήμερα.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης, και με βάση τις παρατηρήσεις και προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε., θα προκύψει νέος κύκλος συζητήσεων με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής και θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης.
Η Επιτροπή, αφού προχωρά σε μια ανασκόπηση της όλης υπόθεσης, αναφέρει τα εξής στην ανακοίνωσή της:

«3. Το Βασικό Περιεχόμενο των Προταθέντων Μέτρων
Τα κεντρικά στοιχεία των προταθέντων μέτρων είναι τα εξής:

(α) Στο πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών, η ΔΕΗ θα εκχωρήσει (με αντάλλαγμα) δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των μονάδων καύσης λιγνίτη που πρόκειται να παραμείνουν σε λειτουργία μετά το 2020. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν ενέργεια ισχύος 457 MW ενέργειας και θα χορηγηθούν επί της ενέργειας που παράγουν οι μονάδες Άγιος Δημήτριος 5, Μελίτη, Μεγαλόπολη 3, και Μεγαλόπολη 4. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης παρέχονται επί του συνόλου των παραπάνω μονάδων και όχι μεμονωμένα. Στην επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης επισυνάπτονται κατάλογοι ειδικών όρων που εξειδικεύουν τα στοιχεία των δικαιωμάτων πρόσβασής. Επιπροσθέτως, οι ανταγωνιστές θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ποσοστό 40% σε νέες μονάδες καύσης λιγνίτη. Η πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας προνοεί την εφαρμογή των μέτρων μέσω Συμβάσεων Ανταλλαγής Ενέργειας σε πρώτο βαθμό. Η πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας επίσης περιγράφει εφεδρικές λύσεις σε περίπτωση που Συμβάσεις Ανταλλαγής Ενέργειας δεν υλοποιηθούν.

(β) Σε προσωρινό επίπεδο, η ΔΕΗ θα εκχωρήσει (με αντάλλαγμα) δικαιώματα εκμετάλλευσης και στις μονάδες καύσης λιγνίτη, που πρόκειται να τεθούν εκτός λειτουργίας έως το 2020. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν ενέργεια ισχύος 1043 ΜW (που μπορεί στη συνέχεια να συμπληρωθεί, ούτως ώστε να φτάσει στο όριο του 40%). Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης θα χορηγηθούν επί της ενέργειας που παράγουν οι μονάδες Άγιος Δημήτριος 1, Άγιος Δημήτριος 2, Άγιος Δημήτριος 3, Άγιος Δημήτριος 4, Άγιος Δημήτριος 5, Αμύνταιο 1, Αμύνταιο 2, Καρδία 1, Καρδία 2, Καρδία 3, και Καρδία 4. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η θέση εκτός λειτουργίας των μονάδων αυτών, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν αντίστοιχα και τη διάρκεια των δικαιωμάτων τους. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης παρέχονται επί του συνόλου των παραπάνω μονάδων και όχι μεμονωμένα. Στην επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης επισυνάπτονται κατάλογοι ειδικών όρων που εξειδικεύουν τα στοιχεία των δικαιωμάτων πρόσβασής. Η πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι να εφαρμόσει τα μέτρα μέσω Συμβάσεων Ανταλλαγής Ενέργειας. Εντούτοις, σε περίπτωση ανάγκης, μεταβατικά δικαιώματα εκμετάλλευσης θα μπορούν επίσης να πουληθούν ως μονο κατευθυντικά δικαιώματα εκμετάλλευσης.

4. Πρόσκληση για Υποβολή Παρατηρήσεων

Εάν η αίτηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για αναθεώρηση της απόφασης του 2009 κριθεί δικαιολογημένη και αποδειχθεί ότι τα προταθέντα μέτρα είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τα δυσμενή για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα που εντόπισε η απόφαση του 2008, η Επιτροπή θα υιοθετήσει νέα απόφαση, με νομική βάση το Άρθρο 106 ΣΛΕΕ, η οποία θα καθιστά τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Δημοκρατία δεσμευτικά επί αυτής.
Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος καλείται με την παρούσα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί των προταθέντων μέτρων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται να αξιολογήσουν εάν τα προταθέντα μέτρα είναι πρόσφορα να περιορίσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απολαμβάνει η ΔΕΗ, λόγω της προνομιακής πρόσβασής της στην ενέργεια που παράγεται από εκμετάλλευση του λιγνίτη εντός της ελληνικής αγοράς χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, παρακαλούνται να τοποθετηθούν επί των προβλεπόμενων επιπέδων ισχύος της ενέργειας, τις συγκεκριμένες μονάδες όπου χορηγούνται τα δικαιώματα, και τους όρους χορήγησης αυτών. Καλούνται επίσης να αξιολογήσουν τα συνημμένα στην επιστολή κείμενα, που αναφέρονται στους ειδικούς όρους χορήγησης, μεταξύ άλλων και σε ό, τι αφορά την "τιμή επιφύλαξης" που προβλέπεται για τη ΔΕΗ.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2011. Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται επίσης να καταθέσουν και μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεων τους, από την οποία τα εμπορικά μυστικά και κάθε άλλο εμπιστευτικό τμήμα θα έχει εξαλειφθεί και αντικατασταθεί είτε από μη εμπιστευτική περίληψη, είτε από τις λέξεις "εμπορικά μυστικά" ή "εμπιστευτικό". Κάθε εύλογο σχετικό αίτημα θα γίνει σεβαστό».

Πηγή energia.gr 

Αιολικό Πάρκο 90 MW στη Σαρδηνία από την Enel Green Power


Η ιταλική Enel Green Power ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έλαβε την άδεια για την κατασκευή αιολικού πάρκου στη Σαρδηνία, ισχύος 90 MW. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην χώρα, το οποίο θα αποτελείται από 39 ανεμογεννήτριες της Siemens, ισχύος 2,3 MW έκαστη. Η εταιρεία διαθέτει ήδη εγκατεστημένη ισχύ 161 MW στη Σαρδηνία από αιολικά.


Πηγή energia.gr 

Φωτοβολταϊκό Πάρκο 5 MW στη Θέση «Φοινικιά» Μεσολογγίου


Την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 5 MW στον Nομό Αιτωλοακαρναίας, προωθεί η εταιρεία «Ηλιάτωρ Ανώνυμη Ενεργειακή Α.Ε.». Ο νέος σταθμός, από τους μεγαλύτερους στον Nομό Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και γενικότερα στη χώρα, θα κατασκευαστεί στη θέση «Φοινικιά» του Δήμου Μεσολογγίου, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μετατροπή του νομού σε πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με τη λειτουργία της μονάδας αυτής θα επιτευχθεί η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες στη συνέχεια θα διοχετεύονται στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο ενισχύοντας έτσι το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με καθαρή ενέργεια. Επιπλέον τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής της όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της μονάδας θα υπάρξουν αρκετές θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχυθούν σημαντικά παρεμφερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της περιοχής.
Ο Nομός Αιτωλοακαρνανίας συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα των ανανενώσιμων πηγών ενέργειας. Την ίδια ώρα που προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων, κατατίθενται συνεχώς και νέες αιτήσεις για έργα ΑΠΕ στον Nομό Αιτωλοακαρνανίας. Πρόσφατα η ΡΑΕ ενέκρινε τη χορήγηση άδειας παραγαγωγής για έναν ακόμα μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 5,5 MW, στην περιοχή Στράτου/Νεάπολης του Nομού Αιτωλοακαρνανίας, από τη Solarlab.

Πηγή energia.gr

Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Εξασθενές Χρώμιο στο Νερό

Κατά την ανακοίνωση και εν συνεχεία έναρξη υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της περιοχής του Ασωπού, η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη είχε εξαγγείλει την ανάληψη πρωτοβουλίας από το ΥΠΕΚΑ για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την εξέταση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.
 
Σε υλοποίηση της εξαγγελίας αυτής το ΥΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει επιστημονική συνάντηση εργασίας για το θέμα, στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2011. Στη συνδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες και αξιωματούχοι από την Ελλάδα, την Ευρώπη τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τις πιθανές ανθρωπογενείς και μη πηγές του εξασθενούς χρωμίου, τις δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη σκοπιμότητα και πρακτική δυνατότητα θέσπισης διακριτών ορίων για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.
 
Μετά το τέλος και την επεξεργασία των πεπραγμένων της συνδιάσκεψης τα συμπεράσματα θα δημοσιοποιηθούν, ενώ παράλληλα θα εκδοθούν τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά τα πρακτικά της συνάντησης. Με την προσπάθεια αυτή τα δύο Υπουργεία φιλοδοξούν όχι μόνο να ενημερώσουν με αξιόπιστο τρόπο την Ελληνική επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, αλλά να συμβάλουν με γόνιμο τρόπο στον διεθνή προβληματισμό, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατεςαπόψεις για το επίκαιρο και κρίσιμο αυτό θέμα.
 
Η συνδιάσκεψη υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του οποίου η προστασία και η διαχείριση των Υδατικών Πόρων είναι ένας από τους βασικούς Άξονες Προτεραιότητάς του.

Πηγή energia.gr 

Μείωση της Τιμής του Αερίου Επιθυμεί η Τουρκία από το Ιράν


Ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου, Μασούντ Μιρκαζεμί, δήλωσε ότι το Ιράν και η Τουρκία διαπραγματεύονται μια χαμηλότερη τιμή για τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την δεύτερη. «Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι ειδικοί, αφού νωρίτερα εμείς είχαμε ζητήσει αύξηση της τιμής», τόνισε ο υπουργός.
Με βάση το συμβόλαιο των δύο χωρών, οι προτάσεις αυτές υπόκεινται σε μια ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία περιλαμβάνει και την διαιτησία σε περίπτωση αποτυχίας. Το Ιράν εξάγει στην Τουρκία 15-18 εκατ. κ.μ. ημερησίως, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν ήδη να αυξήσουν την ποσότητα αυτή στα 23 εκατ. κ.μ.

Πηγή energia.gr 

Προχωρά η Ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΟ στην Τουρκία


Η προετοιμασία της ιδιωτικοποίησης της τουρκικής πετρελαϊκής ΤΡΑΟ βρίσκονται πλέον σε ένα ώριμο στάδιο, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας, Τανέρ Γιλντίζ, την Παρασκευή. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι σκοπεύει να επενδύσει 4 δις δολάρια στα επόμενα τρία χρόνια και να προχωρήσει σε 500 γεωτρήσεις στα επόμενα πέντε χρόνια.
Η ΤΡΑΟ διαθέτει επίσης διεθνή παρουσία, με δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, στην Κασπία και στη Βόρεια Αφρική. Στο εσωτερικό της Τουρκίας, η παραγωγή της κυμαινόταν στα 10 εκατ. βαρέλια για το 2007.

Πηγή energia.gr 

Δηλητήριο ο Αέρας που ΑναπνέουμεΣτοιχεία - σοκ για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και την επίδραση του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους, παρουσίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κ. Καρτάλης, επικαλούμενος έρευνες σε 1.000 κτήρια. Με επιστολή στον υπ. Υγείας, Α. Λοβέρδο, ζητά να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της υγείας των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία από ελέγχους σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, γραφεία, κατοικίες προκύπτει σημαντική επιβάρυνση του αέρα.

1.Σε έρευνα που έγινε σε 10 νυχτερινά μπαρ παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων που φτάνουν έως τα 1.600 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο με όριο τα 40. Ενας νέος ο οποίος παρέμεινε στο μπαρ για κάποιες ώρες ήταν σαν να είχε καπνίσει περίπου 100 τσιγάρα, έστω και αν δεν κάπνισε ποτέ.
2.Παρατηρείται 0,6% αύξηση στην ημερήσια ολική θνησιμότητα όταν τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10) αυξάνονται κατά μόλις 10 μg/m3.
3.Για τις σχολικές αίθουσες στο 75% των σχολείων που εξετάσθηκαν παρουσιάζεται συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα κατά πολύ μεγαλύτερη από το όριο των 600-700 ppm (μερικές φορές φτάνει περίπου και στα 2.500-3.000 ppm).
4.Σε έρευνα σε 17 χειρουργεία σε νοσοκομεία στην Αττική τα επίπεδα των οργανικών πτητικών ενώσεων υπερβαίνει τα όρια αγγίζοντας τα όρια της τοξικής έκθεσης. Σε αίθουσα του νοσοκομείου Παίδων η συγκέντρωση -με όριο το 0,02,- μετρήθηκε στο 40 και στο 50 για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

(από την εφημερίδα "Ημερησία")

Συνάντηση Μπιρμπίλη με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρό


Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αττική και η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν το αντικείμενο συζήτησης της υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη, με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, και τον γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ηλία Λιακόπουλο, κατά τη διάρκεια συνάντησης τους την Πέμπτη στο γραφείο της υπουργού.
Η κ. Μπιρμπίλη ενημέρωσε για την πορεία των έργων, που έχουν δρομολογηθεί στο κέντρο της Αθήνας, για τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη διαχείριση των λυμάτων. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις για βιώσιμη κινητικότητα στην Αττική και στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει επέκταση του σχεδιασμού για ποδηλατοδρόμους και στη Δυτική Αττική.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, υπήρξε ενημέρωση από τον κ. Λιακόπουλο σχετικά με τις προετοιμασίες δημοπράτησης των έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο και τον βαθμό υλοποίησης των υπό κατασκευή έργων, καθώς και γενικότερα για τη πορεία εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Αττικής.
Η κ. Μπιρμπίλη ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης των έργων επεξεργασίας των λυμάτων στην Ανατολική Αττική, ενώ έγινε αναφορά και στις συντονισμένες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους δήμους, με στόχο τη συντομότερη δυνατή υλοποίηση των έργων.
Ο κ. Σγουρός δήλωσε την αμέριστη υποστήριξη και τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε όλα τα υπό υλοποίηση έργα και τόνισε ότι η Περιφέρεια θα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή με την υποβολή προτάσεων και τη σύνταξη μελετών.

Πηγή energia.gr 

Παρατάσεις για Ένταξη στο Μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ


Τη δέσμευση να δοθούν όσες παρατάσεις χρειαστούν, ώστε να ενταχθούν όλοι οι δικαιούχοι στο καθεστώς του μειωμένου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ και να καλυφθεί ο αριθμός του ενός εκατομμυρίου, έδωσε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης.
Στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλη, για τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγια της ΔΕΗ - κατά την οποία ο ερωτών βουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί ποιος είναι ο αριθμός των αιτούντων «ώστε να αποδειχθεί ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός» - ο κ. Μανιάτης είπε πως είναι 200.000, αλλά προανήγγειλε συνεχείς παρατάσεις ώστε να μπουν όσοι το δικαιούνται.
Ανέφερε, επίσης, ότι εξαλείφθηκαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που απέτρεψαν τους δικαιούχους στο να κάνουν αιτήσεις και πλέον με ένα τηλεφώνημα, στο ΚΕΠ του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ, μπορεί εκείνος που πληρεί τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο οικιακό τιμολόγιο και να απολαμβάνει μειώσεις έως 30% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
«Με μηδέν γραφειοκρατία και μηδέν κόστος», είπε συγκεκριμένα, και μόνο με την ταυτότητα, ΑΦΜ και τον αριθμό της ΔΕΗ. «Τα παίρνετε από τέσσερις μεριές από τους καταναλωτές, ειδικά από τους μικρούς για να τα δώσετε στους πλούσιους. Κάνετε κομπίνες με τα τιμολόγια, την κατάργηση της κλιμακωτής τιμολόγησης, με την ενσωμάτωση αύξησης του ΦΠΑ στους περσινούς λογαριασμούς…», σχολίασε ο Δ. Παπαδημούλης αναφορικά με τα τιμολόγια.
Το 2011 οι Έλληνες καταναλωτές θα πληρώσουν 140 εκατ. ευρώ λιγότερα για ηλεκτρισμό, από ότι το 2010, απάντησε ο υφυπουργός Ενέργειας κι εξήγησε πως από αυτά τα 100 εκατ. λιγότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 40 εκατ. τα νοικοκυριά. Τόνισε επίσης πως το 2010 δεν έγινε καμία αύξηση, ενώ και το 2011 μειώνεται η τιμή του ρεύματος σε απόλυτους αριθμούς.

Πηγή energia.gr 

Η Πρώτη Επίσημη Συμφωνία ΕΕ – Αζερμπαϊτζάν για Φυσικό ΑέριοΤην πρώτη επίσημη συμφωνία για τον απ΄ευθείας εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Αζερμπαϊτζάν, με στόχο τη δημιουργία του λεγόμενου Νότιου Διαδρόμου, υπέγραψαν την Πέμπτη στο Μπακού ο πρόεδρος της ΕΕ Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδρος της ασιατικής χώρας Ιλχάν Αλίεφ. Παράλληλα, η κοινοπραξία του Nabucco ανασκεύασε φερόμενες ως δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου περί πιθανής μελλοντικής συγχώνευσης με τον South Stream.
Η συμφωνία των δύο πλευρών κρίνεται ως ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά κατά την οποία το Αζερμπαίτζάν δεσμεύεται επισήμως και γραπτώς για να εφοδιάσει μακροπρόθεσμα και με επαρκείς ποσότητες τη Γηραιά Ήπειρο, η οποία επίσης δεσμεύεται να τις απορροφήσει.
Η εξέλιξη, η οποία και σαφώς περιγράφει το Αζερμπαϊτζάν ως πωλήτρια χώρα, θέτοντας χώρες όπως η Τουρκία σε ρόλο διαμετακομιστή, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον κ. Μπαρόζο – επισκέφθηκε την αζέρικη πρωτεύουσα μαζί με τον Επίτροπο Ενέργειας κ. Έτινγκερ - ως εξέλιξη μείζονος σημασίας καθώς “η νέα αυτή διαδρομή θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών καθώς και την επιχειρηματική δραστηριότητα”.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τα όσα μεταδίδονται από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, το Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο θα προμηθεύει με φυσικό αέριο τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα αποκτήσει και παρουσία στην κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για τον εφοδιασμό αερίου στην Ευρώπη.
Σε σχετική σημείωση της Κομισιόν αναφέρεται ότι μέσα στους επόμενους μήνες το Αζερμπαϊτζάν θα αποσαφηνίσει σε ποιους εκ των σχεδιαζόμενων στο πλαίσιο του Νότιου Διαδρόμου αγωγών θα δώσει προτεραιότητα. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Nabucco είναι ένα σχέδιο που προβλέπει την δημιουργία ενός νέου συστήματος αγωγών, σε αντίθεση με σχέδια όπως ο ITGI και ο TAP, τα οποία προβλέπουν διέλευση και από την Ελλάδα και τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση υποδομών σε χώρες – μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
“O Νότιος Διάδρομος δίνει στο Αζερμπαϊτζάν αξιόπιστη και φυσική πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου στον κόσμο, δηλαδή την ευρωπαϊκή. Επιπλέον, προσφέρει μακροπρόθεσμες προοπτικές για την ανάπτυξη της χώρας”, πρόσθεσε ο κ. Μπαρόζο, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξής του με τον πρόεδρο Αλίεφ.
Βασικός προμηθευτής αερίου θα είναι το κοίτασμα Shah Deniz II, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει περί τα 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, εκ των οποίων τα 10 θα εξάγονται στην Ευρώπη. Περί το 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα αζέρικου αερίου επιδιώκει σε πρώτη φάση να λάβει, μέσω του ITGI, η χώρα μας. Στο Shah Deniz II συμμετέχουν με ποσοστά 25,5% εκάστη η BP και η Statoil, η οποία αποτελεί βασικό μέτοχο του αγωγού TAP. Από 10% κατέχουν η κρατική αζέρικη εταιρεία Socar, η ρωσική Lukoil, η γαλλική Total και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Ιράν, ενώ 9% έχει η τουρκική TPAO.
Την ίδια ώρα, επισήμως η κοινοπραξία του Nabucco, ανασκεύαζε τις εκτιμήσεις που φέρεται να εξέφρασε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιταλία κ. Ντέιβιντ Θορν περί πιθανής μελλοντικής του συγκεκριμένου σχεδίου με τον αγωγό South Stream, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει με περισσότερο ρωσικό αέριο την Ευρώπη και στον οποίον, ως γνωστόν, μετέχει μεταξύ άλλων και η Ελλάδα.

Πηγή energia.gr 

Τα Ανεξήγητα Φαινόμενα της Απελευθέρωσης στον Ηλεκτρισμό


Η σκοπιμότητα σύστασης μιας Επιτροπής αποσκοπεί κατά κοινή ομολογία στην ανάπτυξη και αντιπαράθεση απόψεων όλων των πλευρών, προκειμένου η επιδιωκόμενη λύση να έχει την ευρύτατη δυνατή συναίνεση. Αυτοί που αποφασίζουν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους Επιτροπές, κατά τεκμήριο, εμπειρογνώμονες, δαπανούν πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, καταθέτουν τις γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία τους, με την πεποίθηση ότι διερευνάται και συναποφασίζεται η βέλτιστη λύση. Η γραμμική αυτή εξέλιξη αφορά πρωτίστως τη λειτουργία ανάλογων Επιτροπών και δικαιολογεί εν πολλοίς και τη σύσταση τους. Άλλως, εφαρμόζεται εκ των άνω μία απόφαση ή ένα μέτρο και τελειώνει η υπόθεση.
Αυτά, βέβαια, συμβαίνουν στα σοβαρά κράτη. Στην Ελλάδα εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι όταν θέλουμε να μην πάρουμε μία απόφαση, ή, ακόμη, ακόμη, και να την καθυστερήσουμε, συστήνουμε μία Επιτροπή, την αφήνουμε να συζητά ατέρμονα, στο τέλος, για την τιμή των όπλων, δημοσιοποιούμε τις απόψεις που καταγράφηκαν και οι οποίες είναι κατά τεκμήριο διαφορετικές η μία από την άλλη και…καθαρίσαμε. Την απόφαση την αφήνουμε να εκκρεμεί, ή την αναβάλουμε κιόλας, με το άλλοθι, ότι δεν υπήρξε σύγκλιση. Αυτή είναι, ας πούμε, η θετική πλευρά της… αρνητικής εξέλιξης για τη σύσταση μιας Επιτροπής. Υπάρχουν και χειρότερα. Η Επιτροπή να έχει καταλήξει πράγματι σε μια κοινή πρόταση, την οποία πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων και μετά έρχεται η αρμόδια πολιτεία και βγάζει τη δική της απόφαση.
Αυτό ακριβώς συνέβη και με την Επιτροπή που συνέστησε το ΥΠΕΚΑ πριν από επτά μήνες - ομάδα εργασίας την ονόμασε - στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΡΑΕ, του ΔΕΣΜΗΕ, της ΔΕΗ και των δύο Συνδέσμων που εκπροσωπούν τους ηλεκτροπαραγωγούς, του ΣΕΗΕ και του ΕΣΑΗ, προκειμένου να διερευνηθεί πώς μπορεί να εφαρμοσθεί στη χώρα μας η Οδηγία για την υιοθέτηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου.
Όπως προκύπτει από την επιστολή του ΕΣΑΗ προς το ΥΠΕΚΑ, το πόρισμα στο οποίο κατέληξε η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας το μόνο μοντέλο το οποίο δεν συμπεριλάμβανε ήταν αυτό του ΙΤΟ. Κανένα πρόβλημα. Το αρμόδιο υπουργείο έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του το πόρισμα και ανακοίνωσε ως επιλογή του ακριβώς το μοντέλο που απορρίφθηκε!
Για ποιο λόγο, τότε, συστήθηκε η ομάδα εργασίας; Γιατί το υπουργείο, αφού είχε άλλα στο μυαλό του εξαρχής, χρειαζόταν μια τέτοια ομάδα; Όχι τίποτε άλλο, αλλά δεν θα μπορούσε σήμερα κανείς να το κατηγορεί για την επιλογή του. Τον ΙΤΟ έκρινε ως δόκιμο, τον ΙΤΟ επέλεξε. Χρειαζόταν μια επιτροπή σοφών, ως άλλοθι, ότι τάχα αφουγκράζεται την αγορά;
Είναι εύλογο, συνεπώς, ο ΕΣΑΗ να εξανίσταται και να διαμαρτύρεται για την επιλογή αυτή, την οποία χαρακτηρίζει «οπισθοδρόμηση από την παρούσα οργάνωσης της αγοράς». Ο ΙΤΟ, κατά τον ΕΣΑΗ, «προϋποθέτει την τήρηση αυστηρότατων όρων για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή, ενώ δεν επιλύει τη θεμελιώδη σύγκρουση συμφερόντων εντός της καθετοποιημένης επιχείρησης. Ως εκ τούτου η λύση αυτή εμφανίζεται ιδιαζόντως δυσεφάρμοστη και – πιθανώς – επάγεται μεγαλύτερο κόστος και για τη ΔΕΗ εν τέλει, προκειμένου να επιτευχθεί το αναγκαίο επίπεδο ανεξαρτησίας».
Όμως, επειδή με αυτήν την πραγματικότητα πρέπει να πορευθεί η αγορά ενέργειας, ο ΕΣΑΗ προειδοποιεί ότι δεν θα αφήσει να δημιουργηθεί ελληνική πατέντα για την εφαρμογή του ΙΤΟ. Για να αποφευχθεί αυτό χρειάζεται, όπως υποδεικνύει, να εφαρμοσθεί το σύνολο των περιεχομένων στο κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ρυθμίσεων, με ταυτόχρονη λειτουργία ενός εντελώς ανεξάρτητου από τη ΔΕΗ market operator.
Γιατί θα πρέπει άραγε η απελευθέρωση της αγοράς να περνάει μέσα από συγκρούσεις κάθε φορά;

Πηγή energia.gr

ΧΥΤΑ ταχύτητας

«Θαύμα, θαύμα»! Το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη σε 24 ώρες υπέρ της νομιμότητας της απόφασης για τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική όπου ιδιώτες ενδεχομένως να αναλάβουν και τη λειτουργία τους.
Την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης εξαπολύοντας ταυτόχρονα νέα επίθεση κατά των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση αλλά και όσων υποκινούν τις αντιδράσεις στην Κερατέα όπου «το έργο ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί οπωσδήποτε».
Υπενθυμίζεται ότι για τα τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική (κόστος 365 εκατ. ευρώ), ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) σκόπευε να αποφασίσει σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής που έχει τα χρήματα. Ηρθε όμως αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις των εργαζομένων (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΕΣΔΚΝΑ). Το Δ.Σ. ουδέποτε συνεδρίασε και επελέγη η λύση να σταλεί στην Περιφέρεια η εισήγηση που είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ τον Δεκέμβριο. Την απόφαση εκείνη είχαν υπερψηφίσει τέσσερα μέλη της Ε.Ε. που σήμερα δεν είναι καν εκλεγμένοι, κατά τον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΣΔΚΝΑ Γ. Χάρδα.
Κατασκευή-λειτουργία
Τα παραπάνω ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ο ΕΣΔΚΝΑ προχθές Τρίτη λέγοντας ότι έστειλε το κείμενο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που διαδέχθηκε την Περιφέρεια. Ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ Ν. Χιωτάκης επεσήμαινε μάλιστα ότι η σύμβαση αναθέτει την κατασκευή και όχι τη λειτουργία των εργοστασίων σε ιδιώτες όπως αρχικά προβλεπόταν προκαλώντας αρνητικά σχόλια καθώς έτσι οι «εθνικοί εργολάβοι» αναλαμβάνουν για 25-30 χρόνια έργο αξίας πολλών δισ. ευρώ.
Στο κείμενο απόφασης που μας έστειλε ο κ. Χιωτάκης χθες αναφερόταν σαφώς σε δύο σημεία η ανάθεση και της λειτουργίας. Οταν τον ρωτήσαμε σχετικά, είπε ότι επρόκειτο για λάθος κείμενο και μας έστειλε διορθωμένο (είχαν απαλειφθεί οι συγκεκριμένες λέξεις). Ο επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η. Λιακόπουλος τον οποίο ρωτήσαμε, δεν θυμόταν εάν είχε περιληφθεί και η λειτουργία...
Πάντως, παρά τις αλλεπάλληλες διορθώσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχε πρόβλημα να εγκρίνει την απόφαση όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών. Ο κ. Ραγκούσης δήλωσε ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων θα προχωρήσει όπως νομοθετήθηκε το 2003 και κατηγόρησε την ΠΟΕ-ΟΤΕ που «προτείνει το τίποτε».
Κατηγόρησε επίσης για λαϊκισμό και δημαγωγία τις ηγεσίες που υποκινούν τους κατοίκους της Κερατέας -«όσους εξ αυτών ακόμη αντιδρούν» στην κατασκευή εκεί ΧΥΤΑ. Κατήγγειλε ότι πρώην και νυν δήμαρχος αθέτησαν την υπόσχεσή τους να τηρήσουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων λέγοντας ότι το ΣτΕ απεφάνθη και αφήνοντας στην άκρη τις προσφυγές που ακόμη εκκρεμούν.

Πηγή enet.gr 

Οι ρύποι πνίγουν τη Δ. Μακεδονία

Στο «κόκκινο» οι υπερβάσεις των ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Δυτική Μακεδονία.
Το 43% «χτύπησε» η υπέρβαση των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή των Αναργύρων, το 42% στη Φλώρινα, το 31% στην Πτολεμαΐδα και το 20% στην Κοζάνη, όταν το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 9,6% τον χρόνο.
Τα στοιχεία ανακοίνωσε το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2010, ενώ για το 2011 επισημαίνει ότι ξεκίνησε πάλι με υπερβάσεις των ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πηγή enet.gr 

ΕΣΑΗ: Όχι στο Μοντέλο ΙΤΟ και στα Swaps


Κόκκινες γραμμές έχουν τραβήξει οι ιδιώτες παραγωγοί σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του μοντέλου ITO και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του market operator και την εποπτεία της αγοράς.
«Δεν θα ανεχθούμε ο διαχειριστής της αγοράς να βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη ή στην οδό Αγησιλάου», προειδοποίησε χθες ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση για τους εκπροσώπους του Τύπου.
Δυσαρέσκεια, εξάλλου, εκφράζει ο ΕΣΑΗ και για τα swaps, που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα το ΥΠΕΚΑ.
«Είναι μια παραλλαγή του Virtual Power Plan και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που υπαγορεύει το Μνημόνιο», τόνισε ο κ. Καλλιτσάντσης. «Δεν βοηθούν στον ανταγωνισμό, ενώ αποκλείουν τους Έλληνες ιδιώτες παραγωγούς, αυτούς που έδειξαν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, πραγματοποιώντας ως τώρα επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ».
Να σημειωθεί ότι ο ΕΣΑΗ απέστειλε προχθές, Τρίτη, επιστολή στο ΥΠΕΚΑ για το θέμα του ΙΤΟ. Η θέση του Συνδέσμου είναι να εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως ακριβώς περιγράφεται στο τρίτο ενεργειακό πακέτο και όχι να εφευρεθεί μια ελληνική λύση.
Το μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υποστηρίζει ο ΕΣΑΗ, όπως είπε ο καθηγητής του ΕΜΠ και γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Μανώλης Κακαράς, περιλαμβάνει τις διμερείς συμβάσεις για τον κύριο όγκο των συναλλαγών, παράγωγα προϊόντα για την εξισορρόπηση κινδύνων (μέσω ενός Power Exchange, το οποίο προκρίνει και η Κομισιόν), καθώς και ένα pool, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως spot αγορά εξισορρόπησης.
Ταυτόχρονα, οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ζητούν πρόσβαση στη φθηνή λιγνιτική παραγωγή, την αυξημένη λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου, προκειμένου να μειωθεί η επίδραση της τιμής του CO2 στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής, με κέρδος 4 δισ. ευρώ ως το 2020 και, τέλος, η ΟΤΣ να αντανακλά το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων που έγιναν και να συνδέεται με τα τιμολόγια, χωρίς κρυφές χρεώσεις και σταυροειδείς επιδοτήσεις, για να προστατεύεται ο καταναλωτής. Σήμερα, όπως είπε ο κ. Κακαράς, οι διοικητικά ρυθμιζόμενες χρεώσεις αντανακλούν στο 60% του συνολικού κόστους των τιμολογίων, ενώ η ΟΤΣ μόλις το 40%.
«Γιατί δαιμονοποιούμε την ΟΤΣ με το φόβο ότι ενδεχομένως να αυξηθούν τα τιμολόγια και δεν μιλάμε για τις διοικητικά οριζόμενες χρεώσεις που πραγματικά επιβαρύνουν τα τιμολόγια», επισήμανε ο κ. Κακαράς. Ο ίδιος χαρακτήρισε black box τις χρεώσεις αυτές, οι οποίες επιβάλλονται, όπως είπε, χωρίς διαφάνεια.
Αν δεν υπάρξει πραγματική απελευθέρωση της αγοράς, κατά τον κ. Κακαρά, διαγράφεται ο κίνδυνος να υπάρξει επιβάρυνση των τιμολογίων, λόγω της μετακύλισης του κόστους του CO2 με πλέον του 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, να απαξιωθούν οι επενδύσεις, να αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, να υπάρξει οικονομικό αδιέξοδο για το ΔΕΣΜΗΕ και να μην ανανεωθεί το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της χώρας. Αντίθετα, η απελευθέρωση, συμπλήρωσε, μπορεί να επιφέρει όχι μόνον εξορθολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αλλά μακροπρόθεσμα και μείωση των τιμολογίων.

Πηγή energia.gr 

Προσωπικά Όρια Εκπομπών και «Φόρο του Ρομπέν των Δασών» Προτείνουν στον ΟΗΕ για την Προστασία του Περιβάλλοντος


Πρωτότυπες και τολμηρές ιδέες προτάθηκαν στα πλαίσια συνάντησης του ΟΗΕ για το 2012, όταν και θα ολοκληρωθούν 20 χρόνια από τη Διάσκεψη του Ρίο. Οι συμμετέχοντες πρότειναν ανάμεσα στα άλλα την εφαρμογή προσωπικών ορίων εκπομπών CO2 για τον κάθε πολίτη, καθώς και τον περιορισμό των γεννήσεων ώστε να περιοριστούν οι ρύποι διεθνώς.
Η διάσκεψη του 2012 αναμένεται να παράγει ένα νέο κείμενο και να οδηγήσει στη σύσταση του Παγκοσμίου Οργανισμού Περιβάλλοντος. Στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση των τελευταίων ημερών, πήραν μέρος τα κράτη-μέλη, διεθνείς οργανισμοί και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Στη σχετική έκθεση που δημοσιεύτηκε, συνοψίζονται οι προτάσεις για την πράσινη οικονομία, η οποία θα στηρίζεται «σε αυστηρούς περιβαλλοντικούς νόμους, την φορολογία σύμφωνα με την περιβαλλοντική επίδραση και τα προσωπικά όρια άνθρακα».
Τα προσωπικά όρια σχετίζονται με το πόσο διοξείδιο δύναται να εκπέμπει ο καθένας μας ετησίως, δίχως να αυξάνει το τωρινό επίπεδο των παγκόσμιων εκπομπών. Τη σχετική ιδέα έχει εξετάσει και ο Βρετανός πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, ο οποίος έκανε λόγο για «πιστωτικές κάρτες άνθρακα». Παράλληλα, προκρίνει την χρήση του άνθρακα ως ένα νέο νόμισμα. Παρόλα αυτά, το 2008 η αρμόδια αρχή της Βρετανίας ( Defra) αρνήθηκε να υιοθετήσει το συγκεκριμένο μέτρο, κρίνοντάς το «μπροστά από την εποχή του».
Άλλη μια πρόταση που τέθηκε ήταν και ο «φόρος του Ρομπέν των Δασών», ο οποίος θα επιβάλλεται σε κάθε μετατροπή νομίσματος, ενώ προβλέπει και την καθιέρωση δασμών ώστε να προστατεύονται οι χώρες με αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό χωρών δίχως αυστηρές ρυθμίσεις.
Τέλος, εκτός από τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος, εξετάζεται και η σύσταση Διεθνούς Δικαστηρίου Περιβάλλοντος.

Πηγή energia.gr 

Προσωπικές Επιστολές από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ για το ΚΟΤΜε προσωπική του επιστολή θα απευθυνθεί προς κάθε πιθανό δικαιούχο του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, προκειμένου να ενισχυθούν οι ρυθμοί υποβολής αιτήσεων, αφού εώς τώρα στη διαδικασία – η οποία ουσιαστικά μένει ανοιχτή, παρά την τυπική λήξη της στο τέλος του μήνα - έχει ενταχθεί, παρά την καμπάνια και την παράταση της σχετικής προθεσμίας, μόλις το 17% των πελατών που εκτιμάται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

 Ο κ. Ζερβός, στη διάρκεια της χτεσινής ...μαραθώνιας συνέντευξης τύπου με αντικείμενο τα τιμολόγια της ΔΕΗ, παρουσίασε ένα ιδιαίτεραχαρακτηριστικό παράδειγμα: η μέγιστη επιβάρυνση για κάποιον καταναλωτή στην κατηγορία 0 – 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο που δεν θα ενταχθεί στο ΚΟΤ είναι κοντά στα 30 ευρώ ετησίως, ενώ το μέγιστο όφελος για κάποιον εντασσόμενο φτάνει τα 70 ευρώ τον χρόνο!
 Τα συγκεκριμένα νούμερα αφορούν μονοφασικές συνδέσεις, ενώ τα αντίστοιχα για τριφασικό ρεύμα είναι 22 και 45 ευρώ ετησίως. Η ΔΕΗ έχει εκτιμήσει ως δυνητικούς δικαιούχους περί τα 1,2 εκατ. πελάτες της, ωστόσο έως τώρα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μόλις που ξεπερνούν τις 200.000 από τους ενδιαφερθέντες πολίτες.

Έτσι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός αποφάσισε να αποστείλει προσωπική επιστολή σε πιθανούς δικαιούχους του ΚΟΤ, δηλαδή σε πελάτες με κατανάλωση έως 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει ότι, εφόσον το σπίτι τους είναι κύρια κατοικία, εφόσον έχουν εισόδημα όχι πάνω από το αφορολόγητο όριο, καθώς και είτε ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (τρίτεκνοι και άνω, ανάπηροι κλπ) θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

Η αίτηση κατατίθεται πλέον και τηλεφωνικά και ο επικεφαλής της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού ανέφερε πως η διαδικασία ένταξης ουσιαστικά θα παραμείνει ανοικτή εκτός προθεσμιών – τυπικώς έχει τεθεί η 31η Ιανουαρίου – καθώς στην ΔΕΗ εκτιμούν ότι θα υπάρξει ενίσχυση του ενδιαφέροντος και με την λήψη των προσωπικών επιστολών αλλά και μόλις αρχίσουν να φτάνουν οι πρώτοι λογαριασμοί του ΚΟΤ τον Φεβρουάριο.

Αυτοί, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν για γνωστούς, φίλους, συγκατοίκους πολυκατοικιών κλπ ως κίνητρο για την υποβολή της αίτησης. 

Πηγή energia.gr 

Φόρουμ Πολιτών στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη


Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας και με την υποστήριξη του A CERT Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, διοργανώνει Φόρουμ Πολιτών στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2011 στην Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα αντιστοίχως. Την εκδήλωση υποστηρίζει επίσης ο Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Κεντροδυτικής Μακεδονίας WEST CHANNEL

Η δράση αυτή αποτελεί μία νέα πρωτοβουλία, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του ΕΚ, με τίτλο: "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πόλη σας" και απευθύνεται στους πολίτες της περιφέρειας με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου μαζί τους σχετικά με ζητήματα ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν ιδιαίτερα την εκάστοτε περιοχή. Πρόκειται για ένα σύνολο δράσεων με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών καθώς και εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων πολιτών, με στόχο τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ενημερωθούν για το νομοθετικό έργο καιτις πολιτικές πρωτοβουλίες του ΕΚ σε τομείς ιδιαίτερου τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Το θέμα που έχει επιλεγεί είναι : "Ενέργεια και Περιβάλλον: Νομοθετικές και πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Κοβεδάρειο στην Κοζάνη, θα λάβει χώρα ανοιχτή συζήτηση, με ομιλητές ευρωβουλευτές, εκπροσώπους των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, κοινωνικο-επαγγελματικών ενώσεων, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς.

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011, οι ευρωβουλευτές θα μεταβούν στην Πτολεμαϊδα, για να πραγματοποιήσουν συναντήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους φορέων και ενώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Απασχόλησης, της Υγείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, θα επισκεφθούν το Σταθμό της ΔΕΗ " Αγ. Δημήτριος" και το λιγνιτωρυχείο " Νότιο Πεδίο", και τη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας ( ΖΕΠ).

Η εκδήλωση στην Κοζάνη της 21ης Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Πηγή energia.gr 

Βουλγαρία: Αναβάλλεται η Απόφαση για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη


Η οριστική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, σχετικά με τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης αναβλήθηκε, όπως αναφέρουν σήμερα ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Βουλγαρίας, επικαλούμενα πηγές του βουλγαρικού υπουργείου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ενημερωτικής ιστοσελίδας «Mediapool», κύρια αιτία για την αναβολή της απόφασης του υπουργείου σχετικά με το αν θα εγκρίνει ή θα σταματήσει για οικολογικούς λόγους την κατασκευή του αγωγού, είναι το σχετικό αίτημα της διεθνούς εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του έργου «Trans Balkan Pipeline» .
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διεθνής κατασκευάστρια εταιρεία του έργου (στο κεφάλαιο της οποίας η Ρωσία συμμετέχει με 51%, ενώ η Ελλάδα και η Βουλγαρία μοιράζονται από 24,5 % έκαστη), έχει ζητήσει επιπρόσθετο χρόνο για να ερευνήσει και να σχεδιάσει την εναλλακτική λύση για την εκφόρτωση του αργού πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα στο λιμάνι του Μπουργκάς.
Όπως υπενθυμίζει το ηλεκτρονικό έντυπο, ένα από τα βασικά επιχειρήματα του βουλγαρικού υπουργείου για να επιστρέψει, πριν από τρεις μήνες, στην κατασκευάστρια εταιρεία τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων- την οποία είχε εκπονήσει η εταιρία έπειτα από σχετικό αίτημα της βουλγαρικής πλευράς- ήταν η έλλειψη πρότασης για εναλλακτική λύση της εκφόρτωσης του αργού πετρελαίου διαμέσου ειδικής πλωτής πλατφόρμας στα ανοιχτά του κόλπου του Μπουργκάς, όπως προβλέπει η επίκαιρη τεχνικό-οικονομική μελέτη του αγωγού.
Επίσης, στην απόφαση του υπουργείου, που δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2010, εκφράζονταν επιφυλάξεις για την ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων για ενδεχόμενη διαρροή πετρελαίου και τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στην αλιεία, τα εκτροφεία μυδιών και τον τουρισμό. Μάλιστα, το υπουργείο ζήτησε και την παρουσίαση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης ενδεχόμενων διαρροών.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας επέτρεψε στην κατασκευάστρια εταιρεία να καταθέσει μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου 2011, τα συμπληρωματικά στοιχεία που θα ρίξουν πρόσθετο φως στις προθέσεις των κατασκευαστών για τη διευθέτηση των προαναφερόμενων ανησυχιών του βουλγαρικού υπουργείου. Το υπουργείο θα ανακοινώσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου την απόφασή του, δηλαδή αν η μελέτη εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
«Σε περίπτωση τρίτης αρνητικής απόφασης, ο αγωγός δεν θα μπορεί να προχωρήσει» επισημαίνει το Mediapool. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η θέση του υπουργείου είναι θετική, η οριστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τον ερχόμενο Ιούλιο, έπειτα από δημόσια συζήτηση του σχεδίου, όπως προβλέπει ο νόμος.
Εν τω μεταξύ, η Βουλγαρία συνεχίζει να μην πληρώνει τα τέλη που της αντιστοιχούν, στην τριμερή κατασκευάστρια εταιρεία του έργου. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η βουλγαρική πλευρά συνεχίζει να μην καταβάλει τη συνδρομή της για το 2009 αλλά και για το 2010, παρά τη δέσμευση της βουλγαρικής πλευράς (τον περασμένο Ιούλιο) ότι τα 5 εκ. ευρώ (υποχρεώσεις του 2009) θα πληρωθούν σε διάστημα 3 - 4 μηνών.
Αυτό δημιούργησε επιπρόσθετο πρόβλημα, επειδή, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Transneft (σ.σ. η μία εκ των τριών ρωσικών εταιρειών που συστήνουν τη ρωσική κοινοπραξία - συμμετοχή στη διεθνή εταιρία του έργου του αγωγού), Μιχαήλ Μπαρκόφ, η Ελλάδα, ήδη σχετίζει την πληρωμή των εισφορών της στην εταιρεία του έργου με την εξόφληση των βουλγαρικών εισφορών.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο κ. Μπαρκόφ δήλωσε ότι θεωρεί το σχέδιο Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη «παγωμένο» και ότι «η Ρωσία θα κατασκευάσει πετρελαιαγωγό στα Βαλκάνια, έστω και σε περίπτωση άρνησης της Βουλγαρίας να συμμετάσχει στον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης» . Όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Μπαρκόφ, «είχε υπόψη του, το σχέδιο κατασκευής του πετρελαιαγωγού Σαμψούντα – Τσεϊχάν» αναφέρεται στο δημοσίευμα του MediaPool.
Εξάλλου, το Νοέμβριο του 2010, ο Ρώσος πρωθυπουργός, Βλαντιμίρ Πούτιν, επισκεπτόμενος τη Σόφια, αναφέρθηκε στην απόφαση της Ρωσίας να κατασκευάσει πετρελαιαγωγό στην περιοχή με ή χωρίς τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, όπως προέκυψε από τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την υπηρεσία Τύπου της βουλγαρικής κυβέρνησης, έπειτα από τη συνάντηση του κ. Πούτιν με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Μπόικο Μπορίσοφ.
Το τελευταίο δεκαοκτάμηνο, κυβερνητικοί παράγοντες της Βουλγαρίας, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Μπόικο Μπορίσοφ δεν χάνουν την ευκαιρία για να εκδηλώσουν την άκρως αρνητική στάση τους έναντι του σχεδίου του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Τα συνήθη επιχειρήματα των Βούλγαρων επισήμων επί του θέματος συνοψίζονται κυρίως στους ισχυρισμούς περί των υποτιθέμενων «κινδύνων για το περιβάλλον που απειλούν τον τουρισμό στην παραλία της Μαύρης Θάλασσας» και του «ασύμφορου του αγωγού για τα οικονομικά συμφέροντα της Βουλγαρίας»

Πηγή energia.gr

Ο Πρώτος Αγωγός Ρωσίας - ΚίναςΚάποιοι στα βάθη της Σιβηρίας και της Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας γιόρτασαν φέτος διαφορετικά την Πρωτοχρονιά. Την υποδέχτηκαν πανηγυρικά με… μπόχα και δυσωδία αργού πετρελαίου, καθώς άνοιγαν τις βάνες ενός αγωγού που άρχισε να μεταφέρει πετρέλαιο από τη ρωσική πόλη Σκοβορόντινα στην κινεζική πόλη Ντανσίνγκ.
Πρόκειται για ένα παρακλάδι τεράστιας οικονομικής και πολιτικής σημασίας του πετρελαιαγωγού Ανατολικής Σιβηρίας - Ειρηνικού Ωκεανού (ESPO), καθώς αναβαθμίζει σε νέα επίπεδα την ενεργειακή συνεργασία του Πεκίνου με τη Μόσχα.
Πέρυσι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι συμφώνησαν ότι μέσω του πετρελαιαγωγού ESPO η Ρωσία θα προμηθεύει την Κίνα τα επόμενα 20 χρόνια με 300.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα - συνολικά 300 εκατομμύρια τόνους στη διάρκεια της εικοσαετίας.
Η έναρξη λειτουργίας του πετρελαιαγωγού αυτού σημαίνει αφενός τον άμεσο διπλασιασμό των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα και αφετέρου τη σημαντικότατη μείωση του κόστους μεταφοράς του.
Μέχρι τώρα ολόκληρο σχεδόν το ρωσικό πετρέλαιο μεταφερόταν στην Κίνα μέσω φόρτωσής του σε τρένα, ενός τρόπου που είναι βεβαίως πολύ ακριβότερος και σαφώς πιο αργός.
Ο αγωγός Σιβηρίας - Ειρηνικού έχει αυτήν τη στιγμή μήκος 2.757 χιλιόμετρα και το 2013, που θα ολοκληρωθεί, θα έχει μήκος 4.070 χιλιόμετρα και έτσι θα είναι ο μεγαλύτερος πετρελαιαγωγός του κόσμου. Από τα ρωσικά λιμάνια του Ειρηνικού η Μόσχα θα μπορεί να παραδίδει πετρέλαιο ουσιαστικά «στην πόρτα» της Ιαπωνίας και της Νοτίου Κορέας, εκτός από την Κίνα, ενώ παράλληλα θα είναι τελείως προσιτές οι αγορές της ΝΔ Ασίας (Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Μαλαισία κ.λπ.).
Οπως μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς για έναν πετρελαιαγωγό μήκους 4.000 χιλιομέτρων, ο ESPO είναι πανάκριβος: το συνολικό του κόστος υπολογίζεται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το τεράστιο αυτό ποσό το έχει ήδη καταβάλει κατά το μεγαλύτερο μέρος του το ρωσικό κράτος, καθώς όλους τους ενεργειακούς αγωγούς της Ρωσίας τους διαχειρίζεται η κρατική μονοπωλιακή εταιρεία Τρανσνέφτ.
Πρόκειται όμως για επένδυση που αποδίδει. Σε αντάλλαγμα για τη μακροπρόθεσμη συμφωνία παράδοσης στην Κίνα 300 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού πετρελαίου την επόμενη εικοσαετία, το Πεκίνο υποσχέθηκε να χορηγήσει στην Τρανσνέφτ και στην επίσης κρατική ρωσική εταιρεία πετρελαίου Ροσνέφτ δάνεια συνολικού ύψους? 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καλύπτοντας έτσι δανειακά έστω και σχεδόν εκ των υστέρων τη χρηματοδότηση αυτού του τεράστιου αγωγού.
Το άριστο κλίμα συνεργασίας που δημιουργεί η ρωσοκινεζική ευφορία λόγω της έναρξης παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα μέσω του αγωγού ESPO κάνει τις δύο πλευρές να ελπίζουν ότι φέτος θα κατορθώσουν να συμφωνήσουν στην τιμή παράδοσης και μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού φυσικού αερίου στο Πεκίνο.
Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται για την παράδοση στην Κίνα για τα επόμενα οκτώ χρόνια έως και 70 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, ποσότητα περίπου μισή από όση εξήγαγε πέρυσι η Ρωσία στην Ευρώπη.
Υπολογίζεται ότι κατά την επόμενη δεκαετία ο όγκος του ρωσικού φυσικού αερίου που θα εξάγεται στην Ασία θα είναι ίσος με εκείνον που θα εξάγεται προς την Ευρώπη.
Μέσα στο κλίμα που περιγράψαμε η ρωσοκινεζική συνεργασία επεκτείνεται ακόμη και στον τομέα του άνθρακα, από τον οποίο αντλεί η Κίνα σήμερα τα δύο τρίτα της ενέργειας που χρειάζεται. Το Πεκίνο έδωσε ήδη δάνειο 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία για παραδόσεις ρωσικού άνθρακα στην Κίνα κατά την επόμενη 25ετία.
Πετρέλαιο, άνθρακας, πιθανότατα φυσικό αέριο - και όλα αυτά στο πλαίσιο εντυπωσιακά μακροπρόθεσμων συμφωνιών διάρκειας είκοσι και είκοσι πέντε χρόνων. Είναι προφανές ότι και οι δύο πλευρές προσδίδουν στρατηγικό χαρακτήρα στην ενεργειακή συνεργασία τους.
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Σταδιακά η Δύση χάνει τον έλεγχο
ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ έχει παρέλθει η εποχή που η Δύση είχε τον απόλυτο έλεγχο του πετρελαϊκού και του εν γένει ενεργειακού τομέα. Η Ρωσία μέσω του αγωγού Σιβηρίας - Ειρηνικού βάζει πόδι γερό στην αγορά της Ασίας, μειώνοντας την εξάρτησή της από τις αγορές της Ευρώπης. Η Κίνα προωθεί μεθοδικά τη μείωση της εξάρτησής της από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, το οποίο ελέγχεται πολιτικά και στρατιωτικά από τις ΗΠΑ. Το Ιράν, υπό την πίεση του αμερικανικού εμπάργκο και των συνεχών πιέσεων για κυρώσεις, αποκόπτεται σταδιακά από τις αγορές της Δύσης και προωθεί το πετρέλαιό του όλο και περισσότερο προς την Ασία -Κίνα, Ιαπωνία, Πακιστάν κ.λπ.-, η οποία καλύπτει διαρκώς μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της από πηγές ανεξέλεγκτες από τη Δύση.
 

(από την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ", 13/01/2011)

Ε.Ε: Κοντά σε Συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για το Nabucco


Η Ε.Ε. πρόκειται να κινηθεί αυτή την εβδομάδα ένα βήμα πιο κοντά στην συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για την εξασφάλιση φυσικού αερίου, αφού ο Μανουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδρος της χώρας, Ιλάμ Αλίγιεβ, θα υπογράψουν την Πέμπτη κοινή δήλωση για το Νότιο Διάδρομο.
«Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για αυτή τη στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία», τόνισε ο κ. Μπαρόζο. Η Ε.Ε. έχει ήδη δεσμευθεί να χρηματοδοτήσει εν μέρει το σχέδιο του αγωγού Nabucco, ο οποίος θα της επιτρέψει να διαφοροποιήσει τις πηγές της στο φυσικό αέριο και η προσοχή πλέον στρέφεται στο Αζερμπαϊτζάν, ώστε να εξασφαλιστούν οι πρώτες ποσότητες αερίου.
Ο κ. Μπαρόζο και ο Επίτροπος Ενέργειας, Γ. Έτινγκερ, επισκέπτονται αυτές τις ημέρες το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, προκειμένου να ασκήσουν πίεση υπέρ του συγκεκριμένου αγωγού.

Πηγή energia.gr

H Tουρκία Σχεδιάζει Πυρηνικό Σταθμό Δίπλα στα Σύνορα


Στο Τεκίρνταγκ (Ραιδεστό) της Ανατολικής Θράκης, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, σχεδιάζει η Τουρκία να εγκαταστήσει το τρίτο πυρηνικό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο του πυρηνικού της προγράμματος. Η πόλη απέχει λιγότερο από 3 ώρες από την Ξάνθη και περίπου 1,5 ώρα από τους Κήπους. Αν και κάτι τέτοιο δεν έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Zaman που επικαλείται πηγές του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας και την αντίστοιχη Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της γείτονος, η κατασκευή ενός εργοστασίου στη γειτονική πόλη μελετάται για το 2023.
Ήδη έχει υπάρξει η υπογραφή της συμφωνίας με ρωσικη εταιρία από πέρυσι για πυρηνικό σταθμό στη Μερσίνα ενώ ξεκίνησαν οι συνομιλίες και είναι πιθανή μια συμφωνία με Ιάπωνες για την κατασκευή δεύτερου σταθμού στη Σινώπη.
Υψηλή επικινδυνότητα λόγω σεισμού

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουρκική κυβέρνηση στο πλαίσιο του στόχου της για μια Σύγχρονη Τουρκική Δημοκρατία το 2023 σχεδιάζει την ενεργειακή αυτονομία της και την απαλλαγή από τις ξένες πηγές ενέργειας. Είναι κάτι που θα της προσδώσει σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με την εξόρυξη υδρογονανθράκων που σχεδιάζει.
Πάντως η κατασκευή ενός σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή των ακτών της Ραιδεστού παραμένει ένα ρίσκο καθώς πρόκειται για μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας της σεισμικότητας . Στην περίπτωση που εγκαταλειφθεί η λύση της Ραιδεστού, υποψήφιες περιοχές είναι το ελαφρώς βορειότερο σημείο της Αν. Θράκης, στο Κιρκλαρελί (στο ύψος της Ορεστιάδας) που δεν θα απομακρύνει αισθητά τον κίνδυνο ή το Κόνυα, κοντά στην Άγκυρα.

 Πηγή xanthipress.gr

Συνάντηση Ν. Ραγκούση και Τίνας Μπιρμπίλη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος


Κοινή συνάντηση θα έχουν αύριο, Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2010, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γ. Ν. Ραγκούσης, και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, με τον Επίτροπο Janez Potočnik για το ζήτημα των ανεξέλεγκτων χωματερών και της εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.
 
Η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις θέσεις της για τη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των προβλέψεων της οδηγίας και το κλείσιμο όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών. Υπενθυμίζεται ότι το 2010 έκλεισαν 96 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ενώ μέσα στο 2011 προγραμματίζεται να κλείσουν άλλοι 81 το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπεται ο τερματισμόςλειτουργίας του συνόλου των 75 ΧΑΔΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2011.
 
Πηγή energia.gr 

Αποζημίωση για τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη Απαιτεί Εκ Νέου η Transneft


Ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη δεν έχει ακυρωθεί, αλλά ούτε και προχωρούν οι εργασίες, τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής Transneft, Νικολάι Τοκάρεφ, την Πέμπτη.
«Δυστυχώς, δεν έχει γίνει καμία ουσιώδης εργασία στο έργο. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι έχει ακυρωθεί. Τα πράγματα προχωρούν με πιο αργό ρυθμό», υπογράμμισε.
«Πριν από ένα μήνα, έλαβε χώρα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο οι συνέταιροι συμφώνησαν να αποζημιώσει η Βουλγαρία τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Πηγή energia.gr 

Αυξημένες κατά 50% οι Εξαγωγές Αερίου του Ιράν στην Τουρκία


Το Ιράν εξήγαγε 8,25 δις κ.μ. φυσικού αερίου στην Τουρκία το 2010, ποσότητα αυξημένη κατά 50% σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε η κρατική επιχείρηση της χώρας. Τα έσοδα του Ιράν από τις εξαγωγές αυτές ανήλθαν σε 3 δις δολάρια.
Σε συνέχεια της μεταξύ τους συνεργασίας, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν και ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας συναντήθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Τεχεράνη και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα τις τουρκικές επενδύσεις στην παραγωγή φυσικού αερίου του Ιράν.
Η Τουρκία είχε συμφωνήσει το 1996 να αγοράζει 10 δις κ.μ. αερίου από το Ιράν για 25 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, το Ιράν έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της χώρας, μετά τη Ρωσία.

Πηγή energia.gr 

Κοπή Πίτας της ΕΛΕΤΑΕΝ και Βράβευση Ι. Τσιπουρίδη


Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ετήσια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ στο Ξενοδοχείο King George Palace  στο Σύνταγμα, σε μια βραδιά μηδενικού άνθρακα. Σημειώνεται ότι η φετινή είναι η δεύτερη χρονιά που η σχετική εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ουδέτερο τελικό ισοζύγιο άνθρακα.
Ο υπολογισμός και η αντιστάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι χορηγία της εταιρείας Green Evolution.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΕΤΑΕΝ, εκτιμώντας την μακρά και αποφασιστική συμβολή του Γιάννη Τσιπουρίδη στην πορεία και ανάπτυξη της ΕΛΕΤΑΕΝ και της ιδέας της αιολικής ενέργειας – η οποία συνεχίζεται αμείωτη - οργανώνει την εκδήλωση προς τιμή του.
Για το έργο και τη συνεισφορά του Γιάννη Τσιπουρίδη θα μιλήσει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Ρέα Τασίου.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν: ο Αρθούρος Ζερβός, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA), ο Γιώργος Περιστέρης, ως πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) και ο Δημήτρης Κοπελούζος, ως πρόεδρος του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Παραγωγών Ηλεκτρισμού  (ΑΣΠΗ).
Στον Γιάννη Τσιπουρίδη  θα απονεμηθεί το βραβείο Αίολος. Το συγκεκριμένο βραβείο, που αποτελεί ένα θεσμό της ΕΛΕΤΑΕΝ, απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε τρία πρόσωπα με σημαντική παρουσία στον ελληνικό χώρο της αιολικής ενέργειας. Ειδικά, φέτος θα απονεμηθεί ένα μόνο βραβείο, στον πρώην πρόεδρο της ΕΛΕΤΑΕΝ.
Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Τσιπουρίδης είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ και μέλος του ΔΣ συνεχώς από την ίδρυσή της. Την περίοδο 1991-2001 ήταν Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και από το 2001-2003 Αντιπρόεδρος. Από το 2003 έως το καλοκαίρι του 2010 υπηρέτησε την ΕΛΕΤΑΕΝ ως πρόεδρός της. Είναι επίσης δημιουργός και διευθυντής έκδοσης του διμηνιαίου περιοδικού της ΕΛΕΤΑΕΝ "Ανεμολόγια",  το οποίο εκδίδει από το 1999.

Πηγή energia.gr 

Πρόγραμμα «EcoΣπίτι» από την Praktiker


Η Praktiker Hellas εγκαινιάζει ένα νέο ‘πράσινο πρόγραμμα’, το EcoΣΠΙΤΙ με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS, προϊόν συνεργασίας κορυφαίων εταιριών ( Polykem- Dow- Isomat- Alumil). Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Eurobank EFG, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Το πρόγραμμα EcoΣΠΙΤΙ με KELYFOS από την Praktiker απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν έξυπνες λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, για κτήρια και κατοικίες, καθώς προσφέρει:
· εξοικονόμηση ενέργειας έως και 58% σε θέρμανση και κλιματισμό,
· ιδανική θερμοκρασία στο χώρο τους χειμώνα – καλοκαίρι με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας,
· ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου ακόμη και στις υψηλότερες κατηγορίες πιστοποίησης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση,
· άριστη θερμομόνωση και αισθητικό αποτέλεσμα σε τοίχους, ταράτσα, πιλοτή και κουφώματα και
· προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Εξοικονόμηση Ενέργειας παρέχει:
  • κάλυψη 100% του κόστους παρεμβάσεων,
  • δυνατότητα χρηματοδότησης με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου,
  • προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ και
  • ευελιξία στη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υλοποιήσουν όλες τις παρεμβάσεις αξιοποιώντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τη Eurobank και επίσης να απολαύσουν πρόσθετες ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από την Polykem σε όλες τις φάσεις των δράσεων. Αφετηρία των υπηρεσιών αποτελεί η ενημέρωση που προσφέρεται στα ειδικά περίπτερα όλων των καταστημάτων Praktiker, ενώ στη συνέχεια καταρτισμένο προσωπικό προτείνει την κατάλληλη λύση και εξασφαλίζει την άρτια εργασία από εξειδικευμένα συνεργεία με την τοποθέτηση άριστων υλικών. Παράλληλα, προσφέρονται ολοκληρωμένες λύσεις σε θέρμανση και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Πηγή energia.gr 

Λειτουργία Πρωτότυπης Ανεμογεννήτριας από τη Vestas


Η Vestas ανακοίνωσε πως το πρωτότυπο μοντέλο ανεμογεννητριών V112-3.0 MW εγκαταστάθηκε στο Monte Cotio της Cantabria στην Ισπανία και άρχισε να παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια πριν την εκπνοή του 2010, κατόπιν επιτυχημένης εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας.
Τους επόμενους μήνες θα διεξαχθεί διεξοδικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός των άλλων την προγραμματισμένη αλλαγή και μετατροπή κάποιων εξαρτημάτων. Οι δοκιμές λειτουργίας της ανεμογεννήτριας περιλαμβάνουν διάφορα τεστ ως προς την ποιότητα των χαρακτηριστικών της παραγόμενης ισχύος, την καμπύλη ισχύος και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία της ανεμογεννήτριας, πριν από την έναρξη της κανονικής σειριακής παραγωγής.
Οι ανεμολογικές και εδαφικές συνθήκες που επικρατούν στην Cantabria της Ισπανίας αποτέλεσαν εξαιρετική πρόκληση προκειμένου να αποτελέσει η συγκεκριμένη περιοχή την ιδανική τοποθεσία για την εγκατάσταση και τη δοκιμή της πρωτότυπης ανεμογεννήτριας. Η εταιρεία αναφέρει σχετικά:
«H V112-3.0 MW ήλθε πρόσφατα να προστεθεί στο ευρύ φάσμα των προϊόντων της Vestas, συνδυάζοντας αποδεδειγμένα επιτυχημένες τεχνολογίες των προηγούμενων μηχανών της Vestas, όπως αυτές των 2 MW και των 3 MW, με καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας. Η V112-3.0 MW εκμεταλλεύεται την ενέργεια πάρκων με μέτριο έως χαμηλό αιολικό δυναμικό, τα οποία αποτελούν προς το παρόν τη μεγάλη πλειονότητα στην αγορά και τα καθιστά με αυτό τον τρόπο προσοδοφόρα.
Μέχρι την άφιξη της V112-3.0 MW, τα περισσότερα πάρκα με αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνταν πρακτικώς μη βιώσιμα ή όχι εξαιρετικά προσοδοφόρα. Χάρη στη V112-3.0 MW, τα αιολικά πάρκα μετρίου έως χαμηλού αιολικού δυναμικού θα μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις τόσο σε επίπεδο παραγόμενης ενέργειας όσο και σε επίπεδο απόδοσης της οικονομικής επένδυσης».

Πηγή energia.gr 

Υπεγράφη η Προκήρυξη του «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον»

Επιβεβαιώνοντας πλήρως το προχθεσινό ρεπορτάζ του energia.gr και σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.


Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).


Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά για το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/ .

Πηγή energia.gr

Αύριο η Ενημέρωση της Βουλής για την Υπόγεια Αποθήκευση Φυσικού Αερίου στην Καβάλα
Για αύριο, Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, στις 9 το πρωί, ορίστηκε η σύγκλιση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ύστερα από αίτημα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, προς τον Πρόεδρό της, Γ. Δριβελέγκα, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της για το πόρισμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που είχε συγκροτηθεί, αναφορικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων μετατροπής σε αποθηκευτικό χώρο του -υπό εξάντληση- κοιτάσματος Φυσικού Αερίου «Νότιος Καβάλα».

Το έργο, εκτιμώμενου επενδυτικού προγράμματος 400 εκατ. Ευρώ, αποσκοπεί στην αξιοποίηση των υφιστάμενων φυσικών και τεχνικών υποδομών της περιοχής και της υπάρχουσας τεχνογνωσίας για αποθήκευση φυσικού αερίου, με στόχο τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας για την χώρα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, η τεχνικά και επιστημονικά ορθή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσικής υποδομής που υπάρχει, διασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης 1 δισ. κυβικών μέτρων αερίου, με ημερήσια παροχή τουλάχιστον 4 εκατ. κυβικών μέτρων για 90 ημέρες.

Πηγή energia.gr 

Επιπλέον 1.000 ΜW από ΑΠΕ θέλει η ΔΕΗΣε ένα χρόνο από τώρα, η ΔΕΗ θα είναι μία «άλλη επιχείρηση», δήλωσε στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, εξηγώντας ότι θα γίνουν επενδύσεις €4 δισ. στις συμβατικές πηγές ενέργειας και €2 δισ. στις ανανεώσιμες πηγές. Ο κ. Ζερβός επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που, μαζί με το νέο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, θα κατατεθεί κι ένα πενταετές περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι την επόμενη πενταετία θα αποσυρθούν παλαιές μονάδες -λιγνιτικές, πετρελαϊκές και φυσικού αερίου- 2.500 MW, ενώ θα μπουν στο σύστημα αντιστοίχως 1.200 MW φυσικού αερίου, 1.000 MW από ΑΠΕ καθώς και υδροηλεκτρικά, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το λιγνίτη.

Το ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ με ορίζοντα το 2020 προβλέπεται - ως προς την εγκαταστημένη ισχύ - να αντιστοιχεί σε χρήση 58% ΑΠΕ, μηδενική χρήση πετρελαίου, 22% Φυσικού Αερίου και 20% Λιγνίτη (τα αντίστοιχα ποσοστά σήμερα είναι 47% λιγνίτης, 18% Φυσικό αέριο, 7% πετρέλαιο και 28% ΑΠΕ).

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη αύξηση των τιμολογίων της επιχείρησης, ο κ. Ζερβός είπε ότι «με βάση τις αρχές της απελευθέρωσης της αγοράς, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό που γινόταν κάποτε, τα εμπορικά τιμολόγια να επιδοτούν τα οικιακά και αγροτικά τιμολόγια». «Δεν μπορείς να πουλάς κάτω του κόστους», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Δικαιώματα ρύπων

Eκτός αυτού, όμως, ο επικεφαλής της επιχείρησης ενημέρωσε τη Bουλή ότι από το 2013 και μετά η Eλλάδα είναι υποχρεωμένη να αγοράσει όλα τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων, γεγονός που σημαίνει ότι η ΔEH θα κληθεί μέχρι το 2020 να πληρώσει €800 εκατ., ήτοι €12 ανά κιλοβατώρα. O κ. Zερβός υπογράμμισε ότι η ΔEH μπορεί να απορροφήσει ένα τμήμα του ποσού, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το υπόλοιπο ποσόν να μετακυλιστεί στα νοικοκυριά και την κατανάλωση.

Aναφορικά με το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη, τόνισε ότι οι συζητήσεις με την Kομισιόν θα καταλήξουν σύντομα και πρόσθεσε: «Aν ευοδωθεί το σχέδιο για ανταλλαγή ενέργειας, σταματά το αίτημα για πώληση των μονάδων, ενώ θα μας δώσει την ευκαιρία να ανοιχθούμε σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα εξασφαλίζει μεσοπρόθεσμα την επιβίωση της ΔEH. Aλλά αν δεν επιτύχουμε την ανταλλαγή, μου φαίνεται πιο καθαρή η λύση της πώλησης. Δεν λέω ότι θέλω να το κάνω, αλλά υπάρχουν και χειρότερες λύσεις από την πώληση».

Στις τοποθετήσεις τους οι πρόεδροι των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής κ. Κ. Καρτάλης και κ. Κ. Σπηλιόπουλος επισήμαναν ως θετικό το γεγονός ότι ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός της ΔΕΗ κινείται προς οικονομία χαμηλού άνθρακα με εμπιστοσύνη στις ΑΠΕ, αλλά όπως υπογράμμισαν στον κ. Ζερβό «θα πρέπει η μετάβαση αυτή να γίνει με προσοχή ώστε να μην αυξηθεί δυσανάλογα το τέλος ΑΠΕ με αποτέλεσμα πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».Στα Προ Κρίσης Επίπεδα Πιθανόν να Ανέλθει η Παραγωγή Φ. Αερίου της Gazprom


Στα προ κρίσης επίπεδα ενδέχεται να επιστρέψει η παραγωγή φυσικού αερίου της Gazprom στα τέλη του 2011, σε περίπτωση που εξακολουθήσει να ανακάμπτει η ρωσική οικονομία, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ρωσικής εταιρείας Αλεξέι Μίλερ, τις οποίες επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti.
Το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε η Gazprom από την οικονομική κρίση την υποχρέωσε, πέρυσι, να αναθεωρήσει προς τα κάτω την εκτίμησή της για την παραγωγή της. Η τελευταία εκτίμηση, τον περασμένο Νοέμβριο, έκανε λόγο για παραγωγή 515 δισ. κυβικών μέτρων, αλλά τελικά η εταιρεία έκλεισε το 2010 με ακόμη μικρότερη παραγωγή.
Πέρυσι, η παραγωγή της Gazprom ανήλθε σε 508,6 δισ. κυβικά μέτρα, αυξημένη κατά 10%, σε σχέση με το 2009. Το ποσοστό αύξησης ισοδυναμεί με τη συνολική προσφορά στη Γερμανία και τη Γαλλία, υπογράμμισε ο κ. Μίλερ.
«Βεβαίως και η αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση έγινε παράγοντας-κλειδί», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom.
To 2008, χρονιά πριν από την κρίση, η παραγωγή της εταιρείας ανερχόταν σε περίπου 550 δισ. κυβικά μέτρα.
«Αν δεν μεταβληθεί ο ρυθμός ανάκαμψης της ρωσικής οικονομίας, θα αγγίξουμε τα προ της κρίσης επίπεδα παραγωγής πριν από το τέλος του 2011», είπε ο Αλεξέι Μίλερ.

Πηγή energia.gr 

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Κύπρος: Δηλώσεις του Πρέσβη του Ισραήλ για την Παραγωγή Φυσικού ΑερίουΕντός των επόμενων τριών μηνών θα γνωρίζει το Ισραήλ πότε θα αρχίσει την παραγωγή φυσικού αερίου, δήλωσε χθες ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Μισιέλ Χαράρι.
Όσον αφορά στην πρόσφατη συμφωνία της χώρας του με την Κύπρο για την ΑΟΖ, ο κ. Χαράρι τόνισε ότι αυτή είναι προς όφελος των διμερών σχέσεων.
Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρέσβης του Ισραήλ ανέφερε ότι το φυσικό αέριο είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ισραήλ αφού είναι «αρκετά υποσχόμενο» και για τις δύο χώρες.
Στο Ισραήλ αυτές τις μέρες, συνέχισε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση για τα οφέλη που θα προκύψουν στην κυβέρνηση και στις εταιρείες του δημοσίου τομέα, από τις δυνατότητες εξόρυξης.
Τόνισε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να επικρατήσει μια ρεαλιστική και ισοζυγισμένη αντίληψη για το θέμα γιατί θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και χρήματα σε επενδύσεις προτού υπάρξει η πραγματική δυναμικότητα.
Ερωτηθείς αν το Ισραήλ υπέγραψε συμφωνία παροχής φυσικού αερίου με την Αίγυπτο για τα επόμενα είκοσι χρόνια, ο κ. Χαράρι είπε ότι υπάρχει εδώ και χρόνια συμφωνία με την Αίγυπτο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και δεν είναι κάτι το καινούριο.
Σε ερώτηση αν ισραηλινές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί για εξόρυξη φυσικού αερίου στην Κύπρο, ο κ. Χαράρι είπε: «Φαντάζεστε το ενδιαφέρον από πολλές ισραηλινές εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια». Πρέπει να έχουμε υπόψη, σημείωσε, ότι αυτά τα ενδιαφέροντα ή συμβόλαια παίρνουν χρόνο για να εξεταστούν όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν.
«Θα παρακολουθούμε στενά το θέμα στις επόμενες μέρες κι ας ελπίσουμε για τη θετική πλευρά του», συμπλήρωσε.

Πηγή energia.gr 

ΜΥΗΣ της Τέρνα, Έργα ΣΗΘΥΑ και Αλουμίνον vs ΔΕΠΑ στη ΡΑΕΣτις εγκρίσεις σημαντικών έργων στον τομέα των ΑΠΕ επικεντρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη Ολομέλεια της ΡΑΕ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα υδροηλεκτρικά της Τέρνας Ενεργειακής καθώς και σε 7 έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας. Επιπλέον, εξετάζει η αίτηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος κατά της ΔΕΠΑ για παρεμπόδιση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, η οποία στα βασικά της σημεία δεν αναμένεται να γίνει δεκτή από την Αρχή.
Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει την Πέμπτη η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για πρώτη φορά υπό τη νέα της σύνθεση με τους αντιπροέδρους Δ. Ραχιώτη και Μ. Ασλάνογλου. Στο επίκεντρο βρίσκονται, όπως συμβαίνει όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, οι αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ καθώς και η αίτηση της Αλουμίνον της Ελλάδος κατά της ΔΕΠΑ για παρεμπόδιση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά εμπορίας φυσικού αερίου.
Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια αναμένεται να εγκρίνει την χορήγηση άδειας παραγωγής σε τρεις μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμού (ΜΥΗΣ) της Τέρνα Ενεργειακής. Πρόκειται για έργα δύο εκ των οποίων με ισχύ 11,7 μεγαβάτ το καθένα έχουν σχεδιαστεί για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το τρίτο, ισχύος 15 μεγαβάτ, αφορά την περιοχή των Ιωαννίνων.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο όμιλος της Τέρνα έχει αποδώσει ιδιαίτερο βάρος στα υδροηλεκτρικά έργα, κάτι που αποδεικνύεται και από σειρά αιτήσεων για επενδύσεις αρκετών εκατοντάδων εκατ. ευρώ για μεγάλους σταθμούς συνολικής ισχύος χιλιάδων μεγαβάτ στον Αχελώο.
Επιπλέον, η Ολομέλεια της ΡΑΕ αναμένεται να δώσει την έγκρισή της για άδεια παραγωγής για 7 έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας, πέντε εκ των οποίων παρέμεναν επί μακρόν μπλοκαρισμένα σε γραφειοκρατικά γρανάζια και προχώρησαν, τελικώς με παρέμβαση του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη.
Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τους ακόλουθους σταθμούς συμπαραγωγής που έχουν δρομολογήσει οι εταιρείες:

-COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε, ισχύος 9,123 MWel – 9,063 MWth και επένδυσης 11,75 εκατ. Ευρώ,
-ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕΒΕ, ισχύος 7,5 MWel – 12,5 MWth και επένδυσης 9,7 εκατ. Ευρώ,
-ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε – ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ισχύος 1,021 MWel – 1,154 MWth, κόστους 1,339 εκατ. Ευρώ
-ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ισχύος 1,021 MWel – 1,157 MWth, επένδυσης 1,45 εκατ. Ευρώ και
-ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, ισχύος 0,237 MWel – 0,351 MWth και κόστους 337.000 Ευρώ.

Επιπλέον, δύο ακόμη έργα συμπαραγωγής που αδειοδοτούνται πρόκειται να παραγματοποιηθούν από το Golden Hall καθώς και από μία φαρμακοβιομηχανία της Αττικής.
Σε σχέση, τέλος, με την αίτηση που έχει καταθέσει η Αλουμίνιον της Ελλάδος κατά της ΔΕΠΑ ως προς την τήρηση των όρων του ανταγωνισμού στον τομέα εμπορίας φυσικού αερίου, η σχετική πληροφόρηση θέλει την ΡΑΕ να μην την κάνει αποδεκτή στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά να προτείνει ωστόσο στην υπό κρατικό έλεγχο επιχείρηση βελτιώσεις για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς.

Πηγή energia.gr 

«Ανάκριση» 3 Ωρών στον Πρόεδρο της ΡΑΕ στη Βουλή


Με το εντυπωσιακό 11-0 (και δύο λευκά από ΚΚΕ-Σύριζα) εγκρίθηκαν την Τρίτη οι τοποθετήσεις των δύο νέων αντιπροέδρων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από την Επιτροπή Διαφάνειας και θεσμών στην Βουλή. Ωστόσο, το ντεσού της διαδικασίας ήταν η επί 3ωρο “ανάκριση” του προέδρου της Αρχής δρα Νίκου Βασιλάκου από τους βουλευτές, με επίκεντρο τα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Η ΡΑΕ έχει από χτες νέους αντιπροέδρους, τον κ. Δημήτρη Ραχιώτη και τον κ. Μίλτο Ασλάνογλου στην θέση των κ.κ. Θεόδωρου Πανάγου και Μιχάλη Κοσμαδάκη, σε μία επιλογή που εγκρίθηκε με το ...θριαμβευτικό 11-0 από τους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Διαφάνειας και θεσμών της Βουλής, με δύο λευκά να κατατίθενται από τους βουλευτές του ΚΚΕ και του Σύριζα.
Έτσι η Ολομέλεια της ΡΑΕ μπορεί να συνεδριάσει εκ νέου, αρχής γενομένης από την Πέμπτη, ωστόσο το πλέον χαρακτηριστικό της σχετικής διαδικασίας, στην οποία έδωσε το παρών και ο καθ΄ ύλιν αρμόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ήταν άλλο...
Ο λόγος για την επί τρίωρο “ανάκριση” από τους βουλευτές του προέδρου της Αρχής δρα Νίκου Βασιλάκου! Ανάκριση τρόπος του λέγειν, βεβαίως, αφού οι βουλευτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να πληροφορηθούν τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, ενώ στη συζήτηση κυριάρχησε το ζήτημα των τιμολογίων που ισχύουν από 1/1/2011 στη ΔΕΗ, ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της οποίας κ. Αρθούρος Ζερβός θα παραχωρήσει σήμερα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου, η οποία προφανώς θα εξελιχθεί σε εφ΄όλης της ύλης.
Ο κ. Βασιλάκος είχε την ευκαιρία απαντήσει επί της μεθοδολογίας βάσει της οποίας προέκυψε η εισήγηση της ΡΑΕ προς το υπουργείο, καθώς και να δώσει πληροφορίες για θέματα όπως η πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, η ραγδαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, οι λύσεις που έχουν δρομολογηθεί για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού κ.α.


Πηγή energia.gr

Αρθούρος Ζερβός: Κρυφές... Μειώσεις στα Νέα Τιμολόγια


Αυξήσεις μεγαλύτερες του 11,6%, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί σε σχέση με τις χαμηλές καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, δεν υπάρχουν! Αυτό τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, στο περιθώριο μιας μαραθώνιας συνέντευξης που δόθηκε για την παρουσίαση των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ.

Αντίθετα, ο κ. Ζερβός μίλησε και για... κρυφές μειώσεις στους λογαριασμούς, καθώς, παράλληλα με τις αυξήσεις τιμολογίων, που πιάνουν από 1/1/2011 περίπου 4.000.000 πελάτες της ΔΕΗ, υπάρχουν παράλληλα μειώσεις στο κοινόχρηστο ρεύμα που χρησιμοποιούν οι πολυκατοικίες. Οι μειώσεις στο συγκεκριμένο τιμολόγιο φτάνουν το 6%, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως, από τη συνολική αναδιάρθρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, η Επιχείρηση θα έχει μειωμένα έσοδα κατά 50 εκατ. ευρώ σε σχεση με πέρυσι.

Αν αυτό μοιάζει παράλογο, εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το ό,τι οι μεγάλοι καταναλωτές της ΔΕΗ έχουν μειώσεις στα τιμολόγιά τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κατηγορία πάνω από 3.000 κιλοβατωρες ανά τετράμηνο, όπου η μέση μείωση είναι της τάξης του 9%.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ απηύθυνε έκκληση σε όσους πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο (αφορολόγητο) και καταναλώνουν έως 800 κιλοβατωρες, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, κάτι που γίνεται και μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να υπαχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, αφού θα έχουν όφελος έως 70 ευρώ το χρόνο.

Ο κ. Ζερβός απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενοι να υπάρξουν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέσα στο 2011, αλλά παραδέχθηκε ότι, προς το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσει νέα συζήτηση για πιθανές αναπροσαρμογές, με βάση τα νέα κοστολογικά δεδομένα της ΔΕΗ. Με δεδομένο ότι οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνουν συνεχώς, νέες αυξήσεις από το 2012 πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα πιθανές, ενώ το 2013 είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές, καθώς θα πρέπει να ενσωματωθεί στα τιμολόγια το κόστος των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

 

Πηγή (protothema.gr)

ΥΠΕΚΑ: Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πρόταση για τη ΔΕΗ


Υποβλήθηκε σήμερα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξειδίκευση της πρότασης της κυβέρνησης για τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Στο πλαίσιο επαφών που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2010 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου («τρόικα») εξετάστηκαν διάφορα ενδεχόμενα σχετικά με την περαιτέρω απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας στο θέμα του λιγνίτη με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και του 2009. 
Μεταξύ άλλων, τέθηκε το ενδεχόμενο να διοργανωθούν διαγωνισμοί για την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων λιγνίτη (σύμφωνα με πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης), καθώς και το ενδεχόμενο να πουληθούν σε τρίτους μονάδες της ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρισμού με καύσιμο λιγνίτη.
 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ελληνικού λιγνίτη, η Ελλάδα κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί νέων λιγνιτωρυχείων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής στις 4 Αυγούστου 2009.Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή θα προχωρούσε στο άνοιγμα της επίσημης διαδικασίας μη συμμόρφωσης της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο που κατέχει η προστασία του περιβάλλοντος στην κυβερνητική πολιτική, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο του 20-20-20, και τους εθνικούς στόχους για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας έως το 2020, η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα επιθυμούσε να αποφύγει το άνοιγμα νέων ορυχείων λιγνίτη.Επίσης, το ενδεχόμενο πώλησης μονάδων της ΔΕΗ, ιδιαίτερα υπό τις επικρατούσες αρνητικές οικονομικές συνθήκες, δεν αποτελούσε εναλλακτική λύση.
 
Επιδιώκοντας αφενός την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας «προς όφελος του καταναλωτή» εκπονήθηκε και υποβλήθηκε προς την Επιτροπή, στα τέλη Νοεμβρίου, ισοδύναμη εναλλακτική πρόταση. Πρόταση που ταυτόχρονα κινείται στους εξής άξονες:
 
  • Διατήρηση της αξίας και του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, και συνεπώς την αποφυγή μείωση της αξίας της εταιρίας,
  • Δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη της ΔΕΗ εκτός των συνόρων, και
  • Διευκόλυνση της εισόδου τρίτων μερών στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού με καύσιμο λιγνίτη μέσω της εφαρμογής διαφανών διαδικασιών και παγιωμένης εμπορικής λογικής στην ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου που απορρέει από παρόμοιες δραστηριότητες.

Ως αποτέλεσμα της υποβολής αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέστειλε την παραπομπή της χώρας μας και ακολούθησαν συζητήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για την εξειδίκευση της πρότασης.
 
Αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα συζητήσεων ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου, που εμπεριέχεται στις προτάσεις που υποβλήθηκαν σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο η ΔΕΗ θα διαθέσει στην διεθνή αγορά Συμβάσεις Ανταλλαγής Ενέργειας («ΣΑΕ»). Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ με αντάλλαγμα προς τη ΔΕΗ τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας ίσης αξίας σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («swaps»). Οι πρώτες τέτοιες ΣΑΕ σχεδιάζεται να υλοποιηθούν το 2012.

Ειδικότερα, οι ΣΑΕ ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού της ΔΕΗ από τις οποίες μπορεί να προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια.Η πρώτη ομάδα θα αντλεί ενέργεια από μονάδες που, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο απόσυρσης ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, προβλέπεται να λειτουργούν μέχρι και το 2020 («μεταβατικές ΣΑΕ»).Οι μεταβατικές ΣΑΕ θα έχουν συμβατική διάρκεια μέχρι τέλους 2020.Η δεύτερη ομάδα θα αντλεί ενέργεια από μονάδες που προβλέπεται να λειτουργούν και μετά το 2020 («μακροπρόθεσμες ΣΑΕ»).Οι μακροπρόθεσμες ΣΑΕ θα έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα και συμβατική διάρκεια δεκαπέντε ετών με δυνατότητα πενταετών ανανεώσεων.

Οι μακροπρόθεσμες ΣΑΕ θα προκύψουν κατόπιν σύναψης συμβάσεων τρίτων με τη ΔΕΗ, οι οποίες αθροιστικά θα καλύπτουν παραγόμενη ισχύ ύψους 457 MW, με έναρξη υλοποίησης την 1ηΙανουαρίου 2012. Οι μακροπρόθεσμες ΣΑΕ θα συμπληρωθούν με μεταβατικές ΣΑΕ που θα καλύπτουν 443 MW με έναρξη υλοποίησης το 2012, ενώ η διατιθέμενη ισχύς αυτή θα αυξηθεί σταδιακά ώστε να φτάσει να καλύψει το 40% της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ από λιγνίτη και για όσο διάστημα απαιτείται για την οριστική απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΣΑΕ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που προσφέρουν τα απαιτούμενα εχέγγυα (οικονομικά και ανταγωνιστικά) για μια τέτοια συναλλαγή.
 
Η πρόταση αυτή θα τύχει της απαραίτητης περαιτέρω επεξεργασίας της Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπεται δε, ότι θα προκύψει νέος κύκλος συζητήσεων για την τελική διαμόρφωση της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Η κυβέρνηση ενημέρωσε τη ΔΕΗ για τις προτάσεις που υπέβαλε.
 
Πηγή energia.gr

Φθηνότερα Φωτοβολταϊκά Υπόσχονται οι Νέες Εταιρείες του Κλάδου


Το μέλλον των φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με την εταιρεία MiaSole της Καλιφόρνια, ξετυλίγεται με ρυθμό ένα εκατοστό ανά δευτερόλεπτο στις εγκαταστάσεις της στην Silicon Valley. Τα δικά της φωτοβολταϊκά δεν αποτελούνται από πυρίτιο, αλλά από χάλυβα, ο οποίος σχηματίζει ένα στρώμα με ελάχιστο πάχος και ψεκάζεται με χαλκό, ίνδιο, γάλλιο και σελήνιο (τα στοιχεία CIGS δηλαδή). Το τελικό προϊόν υπόσχεται καλύτερη απόδοση και μικρότερο κόστος σε σχέση με τα παραδοσιακά φ/β.
Σήμερα, η απόδοση των φ/β της MiaSole κυμαίνεται σε 10,5% και ο στόχος για το 2011 είναι το 13%. Απώτερος σκοπός είναι το 15,7%, ποσοστό που κυμαίνεται πάνω από τα περισσότερα συστήματα στο εμπόριο. Το αξιοπρόσεκτο όμως είναι ότι η εταιρεία παράγει με κόστος 1 δολάριο ανά βατ, ενώ οι βιομηχανίες στα φ/β με πυρίτιο, παράγουν με κόστος αρκετά ανώτερο.
Η είδηση αυτή είναι καλή και για τις κυβερνήσεις, οι οποίες προσπαθούν εδώ και χρόνια να μειώσουν το κόστος παραγωγής των φ/β, μετά τον πακτωλό χρημάτων που έχουν ρίξει στον συγκεκριμένο κλάδο μέσω των επιχορηγήσεων και των επιδοτούμενων τιμών. Στην περίοδο Ιαν.2009 – Δεκ.2010, η τιμή χονδρικής των φ/β στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 43%, σύμφωνα με το pvxchange. Το κακό όμως είναι ότι σταδιακά καταργούνται οι επιδοτήσεις σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία, οι οποίες στο παρελθόν στήριξαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας.
Ταυτόχρονα, τα φ/β σε ορισμένες περιοχές, όπως στις ηλιόλουστες πολιτείες των ΗΠΑ, χαρακτηρίζονται πλέον από το ίδιο κόστος με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από αέριο ( peaker gas- fired station), οι οποίοι είναι και οι πιο ακριβοί από όλα τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτροπαραγωγή. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον κλάδο και απαιτούνται ακόμη περισσότερα στο εξής.
Αν συνεχιστούν οι τεχνολογικές καινοτομίες και μειωθεί περαιτέρω το κόστος, τότε τα φωτοβολταϊκά πραγματικά έχουν μπροστά τους ένα λαμπρό μέλλον.

(από τον Economist)

Για Σχινιά και Παμβωτίδα Μίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Υπουργός ΠΕΚΑ


Να «βάλει πλάτη» για τη διευθέτηση των προβλημάτων του Σχινιά ζήτησε σήμερα από την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Απαντώντας, η κ. Μπιρμπίλη αναφέρθηκε στους πολυάριθμους φορείς που εμπλέκονται στο θέμα, όπως το Δασαρχείο, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Περιφέρεια και οι Δήμοι της περιοχής και σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.
Η κ. Μπιρμπίλη ενημέρωσε τον κ. Παπούλια σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης που ετοιμάζει για τη λίμνη Παμβώτιδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Προέδρου, την Ήπειρο. «Θα υπογράψω και με τα δύο χέρια», απάντησε χαριτολογώντας ο κ. Παπούλιας.

Πηγή energia.gr 

Απάντηση Ι.Μανιάτη στη Βουλή για τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας


«Από πλευράς ορυκτού πλούτου δεν θα γίνουμε ξαφνικά El Dorado, ούτε Σαουδική Αραβία, αλλά σίγουρα δεν είμαστε ψωροκώσταινα» δήλωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος μπορούν να επαναφέρουν την Ελλάδα στο προσκήνιο, σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ωστόσο, όπως είπε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ απαντώντας το απόγευμα της Δευτέρας στην επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΛΑΟΣ στη Βουλή, δεν θα πρέπει από την απόλυτη ακινησία των τελευταίων 15 ετών να φτάσουμε στο άλλο άκρο, στους μύθους και στις μυθοπλασίες για τα κοιτάσματα ορυκτού πλούτου στη χώρα μας.
Σύμφωνα με έρευνες του ΙΓΜΕ που επικαλέστηκε ο κ. Μανιάτης, τα μετρήσιμα μεταλλευτικά αποθέματα αποτιμώνται σε περίπου 38 δις Ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές, σε βάθος όμως τριακονταετίας. Στον κλάδο αξιοποίησης ορυκτού πλούτου απασχολούνται σήμερα 23.000 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 100.000 έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επεξεργάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για την αξιοποίηση του Μεταλλευτικού πλούτου, το οποίο «θα πάρει σάρκα και οστά στους αμέσως επόμενους μήνες» και θα τεθεί για συζήτηση στη Βουλή. Παράλληλα, έχει ήδη καταρτιστεί ένα επικαιροποιημένο Μητρώο Λατομείων, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον νέο Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που σύντομα θα υιοθετηθεί με τη μορφή κοινής Υπουργικής Απόφασης, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου των Μεταλλείων της χώρας.
Το Ι.Γ.Μ.Ε. προχωρά σε συστηματική έρευνα δώδεκα (12) κοιτασμάτων που περιέχουν 60 τόνους χρυσού συνολικά, σε περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών. Ενδιαφέρον για αξιοποίηση άλλων 90 τόνων χρυσού, σε Πέραμα Έβρου και Σάπες Ροδόπης, έχουν εκφράσει με προτάσεις τους, ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, το αποθεματικά βεβαιωμένο δυναμικό περίπου 420 τόνων χρυσού στη Μακεδονία και Θράκη, αποτελεί στόχο μεταλλευτικής προτεραιότητας. Η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» προβαίνει σε άμεσες επενδύσεις 1,5 δις Ευρώ, μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν 1.200 θέσεις εργασίας και περίπου 6.000 έμμεσες θέσεις απασχόλησης.
Για την ύπαρξη κοιτασμάτων ουρανίου, σημείωσε πως τα στοιχεία του ΙΓΜΕ κάνουν λόγο για 1.200 τόνους συνολικά στο Παρανέστι Δράμας, όμως αυτή η ποσότητα σε επίπεδο καθαρού ουρανίου δεν είναι τέτοια που να τεκμηριώνει κάποιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ο Υφυπουργός Ενέργειας αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο περιοχές ενδιαφέροντος για έρευνες ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, με βάση τα υφιστάμενα γεωλογικά, γεωφυσικά καιγεωτρητικά δεδομένα. Η πρώτη περιοχή αφορά στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο Πέλαγος, Ήπειρος, βορειοδυτική Πελοπόννησος, Πατραϊκός Κόλπος) και η δεύτερη στο Λιβυκό Πέλαγος και στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου Αιγαίου, τη λεγόμενη Λεκάνη Ηροδότου της οποίας το κεντρικό και βόρειο τμήμα βρίσκονται εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.
Υποστήριξε όμως, πως τυχόν εκτιμήσεις αποθεμάτων που βασίζονται μόνο σε γεωλογικές δομές μπορούν να πέφτουν τελείως έξω και θα απαιτηθούν μακροχρόνιες και δαπανηρές έρευνες, που δεν έχουν γίνει έως σήμερα ούτε στο Λιβυκό Πέλαγος, ούτε στο νότιο Αιγαίο.
«Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει περίπου 175 γεωτρήσεις, εκ των οποίων μόλις οι 12 στο Αιγαίο, όταν γιαπαράδειγμα στην Αλβανία υπήρξαν 2.500 γεωτρήσεις», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μανιάτης.
Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, απέκλεισε κατηγορηματικά τα σενάρια περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, υποστήριξε πως η Ελλάδα θα αποφασίσει σύμφωνα με την εθνική της στρατηγική πότε και πως θα ασκήσει τα δικαιώματά της στο ζήτημα της κήρυξης Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), ενώ για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία επανέλαβε ότι η χώρα μας επιδιώκει την ειρηνική επίλυση της διαφοράς με βάση τις προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας και για το σκοπό αυτό έχουν εντατικοποιηθεί οι διερευνητικές επαφές.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα παραταθεί έως τα τέλη του Ιανουαρίου η δημόσια διαβούλευσηεπί του σχεδίου Νόμου για τη δημιουργία του Φορέα Υδρογονανθράκων, ύστερα από σχετικά αιτήματα που έχει δεχτεί το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να συμμετάσχουν.
 
Πηγή energia.gr