Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων

Tη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο θα γνωμοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα, θα λαμβάνει γνώση της Ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει η εθνική Επιτροπή Υδάτων, σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο.

Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων θα συγκαλείται από τον πρόεδρό του τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, θα αποτελείται από τους:

1. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, ως Πρόεδρο

2. Φαρμάκη-Γκέκη Αικατερίνη, Εισηγήτρια ΚΤΕ Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτής τον Γιουματζίδη Βασίλειο, Αναπληρωτή εισηγητή ΚΤΕ Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως εκπροσώπους του κοινοβουλευτικού κόμματος του "Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος" (ΠΑΣΟΚ).

3. Καλογιάννη Σταύρο, Βουλευτή Ν. Ιωαννίνων (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Καντερέ Νικόλαο, Βουλευτή Ν. Αττικής, ως εκπροσώπους του κοινοβουλευτικού κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.).

4. Αρχοντή Δέσποινα, με αναπληρωτή αυτής τον Ζιώγα Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχανικό-Υγειονολόγο, ως εκπροσώπους του "Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας" (Κ.Κ.Ε.).

5. Τσιρόπουλο Γεώργιο (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Παπασταθακόπουλο Θεόδωρο, ως εκπροσώπους του κοινοβουλευτικού κόμματος του "Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού" (ΛΑ.Ο.Σ.).

6. Διώτη Ηρώ, Βουλευτή Ν. Λαρίσης (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτής την Κλοκίτη Κυριακή, ως εκπροσώπους του κοινοβουλευτικού κόμματος "Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς" (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).

7. Κατσαρό Λουκά, Νομάρχη Λάρισας-Γενικό Γραμματέα Ε.Ν.Α.Ε. (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Πρίντζο Ιωάννη, Νομαρχιακό Σύμβουλο Μαγνησίας, ως εκπροσώπους της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).

8. Ταμήλο Μιχαήλ, Δήμαρχο Τρικκαίων (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Βιρβιδάκη Κυριάκο, Δήμαρχο Χανίων, ως εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).

9. Ταμήλο Μιχαήλ, Δήμαρχο Τρικκαίων-Πρόεδρο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Βούλγαρη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Βόλου-Αντιπρόεδρο Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ως εκπροσώπους της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

10. Γεωργιάδη Στέφανο, Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Πάσσιο Ιωάννη, Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων, ως εκπροσώπους της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.).

11. Παπαδάκη Νικόλαο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Βαδράτσικα Μιχαήλ, Γενικό Διευθυντή, ως εκπροσώπους της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

12. Αλεξιάδη Γρηγόριο, Β' Αντιπρόεδρο (τακτικό μέλος), με αναπληρώτρια αυτού την Μάρδα Δήμητρα, Στέλεχος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., ως εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ).

13. Σκιαδά Παναγιώτη, Διευθυντή Περιβάλλοντος του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Δεληγιάννη Φωκίωνα, Διευθυντή Βιομηχανικών Υποδομών και Ανάπτυξης του Σ.Ε.Β., ως εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).

14. Αργυράκη Ιωάννη, Διευθυντή Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (τακτικό μέλος), με αναπληρώτρια αυτού την Τσάδαρη Βασιλική, Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής, ως εκπροσώπους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

15. Καρόπουλο Χρήστο (τακτικό μέλος), με αναπληρώτρια αυτού την Κωνσταντοπούλου Αικατερίνη, ως εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

16. Θεοχάρη Χριστίνα (τακτικό μέλος), με αναπληρώτρια αυτής την Παπαδοπούλου Μαρία, ως εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

17. Τσοτσόλη Νικόλαο, Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Αλεξόπουλο Απόστολο, αναπληρωτή καθηγητή, ως εκπροσώπους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

18. Σιέμο Ν., Διευθυντή Υδρογεωλογίας (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Σαμπατάκη Π., Υδρογεωλόγο, ως εκπροσώπους του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

19. Δρ. Διαπούλη Αριστείδη, Διευθυντή Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Δρ. Σκουλικίδη Νικόλαο ως εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

20. Παπαδήμο Δημήτριο, Υπεύθυνο Τομέα Εδαφικών και Υδατικών Πόρων (τακτικό μέλος), με αναπληρώτρια αυτού την Τσιαούση Βασιλική, Υπεύθυνη Τομέα Βιοτικών Πόρων και Προστατευόμενων Περιοχών, ως εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.).

21. Δρ. Ζουριδάκη Νικόλαο (τακτικό μέλος), με αναπληρώτρια αυτού την Δρ. Χισκιά Αναστασία, ως εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.).

22. Μητροπούλου Άννυ, Διευθύντρια Δικτύου Μεσόγειος SOS (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτής τον Αράπη Γεράσιμο, Πρόεδρο Συμβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ως εκπροσώπους των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων "Δίκτυο Μεσογείων SOS", "Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού", "Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης", "Greenpeace" και "WWF Ελλάς".

23. Λυμπουρίδη Δημήτριο (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Μπέλεση Αλέξανδρο, ως εκπροσώπους της Περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης "Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων" (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.).

24. Καζαντζόπουλο Γεώργιο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Π.Α.Α. (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Κατσιμπάρδη Κωνσταντίνο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Π.Α.Α., ως εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).

25. Μεταξάτου Αγγελίνα, Δρ. Ωκεανογράφο (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτής τον Λιγνό Ιωάννη, Αρχιτέκτονα, ως εκπροσώπους του Ινστιτούτου Καταναλωτών / Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝ.ΚΑ./Γ.Ο.Κ.Ε.).

26.Πανώρα Αθανάσιο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Παρισόπουλο Γεώργιο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών, ως εκπροσώπους του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

Πηγή energia.gr

Ινδικές Εταιρείες Ενδιαφέρονται για Περιουσιακά Στοιχεία της ΒΡ

Σημεία πώλησης και σταθμοί ανεφοδιασμού αεροσκαφών στην Μποτσουάνα, την Τανζανία, τη Ναμίμπια, το Μαλάουι και τη Ζάμπια συγκαταλέγονται στα περιουσιακά στοιχεία που φέρεται να διαθέτει προς πώληση η ΒΡ, μία ημέρα μετά την «αλλαγή σελίδας» που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει η απομάκρυνση του Τόνι Χέιγουορντ από τα ηνία της. Και οι πρώτοι υποψήφιοι αγοραστές φέρεται να είναι Ινδοί.

Κύκλοι προσκείμενοι στη βρετανική εταιρεία αποκαλύπτουν ότι διεξάγονται συνομιλίες με τις ινδικές ενεργειακές Reliance Industries και Essar, για την πώληση μέρους ή όλων των περιουσιακών στοιχείων λιανικής στην Αφρική, αντί 400-500 εκατ. δολαρίων. Εκπρόσωποι των ινδικών εταιρειών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ομως, ινδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνδράμουν στην εκστρατεία που ξεκινά μόλις τώρα η ΒΡ για τη συγκέντρωση 30 δισ. δολαρίων, που θα τη βοηθήσουν να χρηματοδοτήσει το κόστος της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού. Για να ανακάμψει από τις δραστικές ζημίες που συσσώρευσε τις 100 ημέρες από την έκρηξη της εξέδρας Deepwater Horizon, η ΒΡ τριπλασίασε προχθές το ύψος των σχεδιαζόμενων πωλήσεων. Εχοντας ήδη συμφωνήσει στη διάθεση περιουσιακών στοιχείων σε Καναδά, Αίγυπτο και Τέξας με την αμερικανική Apache αντί 7 δισ. δολαρίων, διαπραγματεύεται τώρα την πώληση των δραστηριοτήτων στο Βιετνάμ και το Πακιστάν.

Φέρεται, δε, να διερευνά πώληση της συμμετοχής της στο κοίτασμα πετρελαίου του Κόλπου Προυντό στην Αλάσκα, των συμφερόντων στην Pan American Energy -την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αργεντινής- και μικρότερων στοιχείων ενεργητικού στην Κολομβία. Αγνωστες είναι οι προθέσεις της για την Ινδονησία και για άλλες δραστηριότητες στην Αίγυπτο, για τις οποίες ίσως να εκδήλωνε ενδιαφέρον η ιταλική Eni. Η τελευταία διευκρίνισε χθες ότι θα ενδιαφερόταν για εξαγορά περιουσιακών στοιχείων που μοιράζεται με την ΒΡ.

Πωλήσεις και ισχυρές ταμειακές ροές θα βοηθήσουν την ΒΡ να μειώσει το χρέος της από 23 δισ. δολάρια, σήμερα, στα 10-15 δισ. δολάρια μέσα σε 18 μήνες. Θα την αφήσουν, δε, με παραγωγική δυνατότητα κατά 12% χαμηλότερη, καθώς προτεραιότητά της είναι να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία από τις δραστηριότητες άντλησης, όπως οι εξέδρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να μείνει με μικρότερο, αλλά υψηλότερης ποιότητας, χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής. Η ευελιξία που επιδιώκει, ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι θα της εξασφαλίσει ανεξαρτησία.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τον τελικό «λογαριασμό» που θα κληθεί να πληρώσει για την πετρελαιοκηλίδα. Η εταιρεία έχει προβλέψει 32,2 δισ. δολάρια για την κάλυψη του σχετικού κόστους. Ομως, ίσως το τελικό ποσό να είναι πολύ μεγαλύτερο, αν κριθεί ένοχη για βαριά αμέλεια.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 29/07/2010)

Απειλή για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς Μειώνεται το φυτοπλαγκτόν εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών

Το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν, το σύνολο των απειράριθμων μικροσκοπικών οργανισμών που «καταβροχθίζουν» αέρια του θερμοκηπίου και τρέφουν -άμεσα ή έμμεσα- κάθε ζωντανό πλάσμα των ωκεανών, μειώνεται εδώ και ένα αιώνα με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 1%. Αυτό διαπίστωσε για πρώτη φορά μια νέα μελέτη επιστημόνων από τον Καναδά που προειδοποιεί ότι αν αυτή η ανησυχητική τάση συνεχιστεί, θα αποδιοργανώσει τις αλυσίδες τροφής στις θάλασσες του πλανήτη (μειώνοντας κι άλλο τα ψάρια που ψαρεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση), ενώ παράλληλα θα επιταχύνει την κλιματική αλλαγή.

Η έρευνα, που κράτησε τρία χρόνια, υπολογίζει ότι μόνο μετά το 1950 έχει χαθεί περίπου το 40% του φυτοπλαγκτού. Οι επιστήμονες γνώριζαν από δορυφορικές εικόνες ότι το φυτοπλαγκτόν στα ανώτερα στρώματα των θαλασσών μειώνεται εδώ και 30 χρόνια, με συνέπεια την μείωση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης, της πράσινης ουσίας η οποία βοηθά το φυτοπλαγκτόν να φωτοσυνθέτει, δηλαδή να απορροφά διοξείδιο και να απελευθερώνει οξυγόνο (περίπου το μισό αυτού που αναπνέουμε).

Όμως η νέα έρευνα, υπό τον καθηγητή Ντάνιελ Μπόις του πανεπιστημίου Νταλουζί του Χάλιφαξ, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature», μελετώντας παλαιά ναυτιλιακά αρχεία που φθάνουν μέχρι το 1900 και κατέγραφαν τη διαφάνεια των νερών (σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα φυτοπλαγκτού στο νερό), έρχεται να διαπιστώσει ότι η τάση μείωσης του φυτοπλαγκτού έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον ένα αιώνα σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Εξαίρεση αποτελούν μόνο μερικές παράκτιες ζώνες, όπου το φυτοπλαγκτόν έχει αυξηθεί, καθώς εκεί χύνονται τα χημικά υπολείμματα από τα γεωργικά λιπάσματα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού.

Οι απώλειες φαίνεται να είναι μεγαλύτερες σε εκείνες τις περιοχές των ωκεανών (πολικές και τροπικές), που θερμαίνονται περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής ή άλλων αιτιών. Σύμφωνα με τον Μπόις, επειδή το φυτοπλαγκτόν αποτελεί βασική τροφή για τα υπόλοιπα πλάσματα των θαλασσών (είτε για το εξίσου μικροσκοπικό ζωοπλαγκτόν, είτε για τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά και τα ψάρια), οι πληθυσμοί των τελευταίων επίσης θα μειώνονται όλο και περισσότερο, καθώς χάνουν τη βασική πηγή διατροφής τους.

Από την άλλη, η μείωση του φυτοπλαγκτού επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το 40% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Το φυτοπλαγκτόν, με τη σειρά του, μετατρέπει αυτό το διοξείδιο σε οξυγόνο ή πεθαίνει και θάβεται στους βυθούς μαζί με το διοξείδιο. Καθώς όμως το φυτοπλαγκτόν εξαφανίζεται σταδιακά, οι ωκεανοί χάνουν λίγο-λίγο την ικανότητά τους να απορροφούν διοξείδιο, το οποίο αναγκαστικά παραμένει στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας όλο και περισσότερο την επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό, στη συνέχεια, οδηγεί σε μεγαλύτερες απώλειες φυτοπλαγκτού και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Από την άλλη, σύμφωνα με άλλους επιστήμονες, η διαχρονική μείωση του φυτοπλαγκτού μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως η εκρηκτική αύξηση της αλιείας ανοικτών θαλασσών, η οποία, καθώς αποψιλώνει τις θάλασσες από τα ψάρια με επιταχυνόμενο ρυθμό, επιτρέπει την ταχύτερη αύξηση του ζωοπλαγκτού (το οποίο τρώνε τα ψάρια), κάτι που στη συνέχεια οδηγεί σε μείωση του φυτοπλαγκτού, αφού το τελευταίο αποτελεί βασική τροφή του ζωοπλαγκτού.

Πηγή agelioforos.gr

7,67 εκατ. ευρώ για Αξιό, Κερκίνη και Ολυμπο

Οι απειλές που δέχεται το Δέλτα Αξιού, οι καταπατήσεις, οι αυθαιρεσίες και η ρύπανση απειλούν τα τελευταία κοπάδια άγριων αλόγων

Κονδύλια ύψους 7.670.000 ευρώ για να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η λειτουργία των τριών μεγάλων Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας (Κερκίνη, Ολυμπος και Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα) θα διατεθούν από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ), έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής από τη γενική γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή.

Οι εν λόγω φορείς είναι οι μόνοι που απλώνουν δίχτυ προστασίας στα εθνικά πάρκα, τα οποία ρυπαίνουν διαρκώς ασυνείδητοι καταστρέφοντας το φυσικό τους πλούτο, που κατά τα άλλα προστατεύεται κι από διεθνείς συνθήκες (Natura, Ramsar κ.λπ.). Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται και η εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων, ο εξοπλισμός των φορέων με μέσα (οχήματα, τηλεσκόπια κ.ά.) για να παρακολουθούν όσους προσπαθούν να καταπατήσουν ή ρυπαίνουν τις περιοχές, αλλά και δράσεις προβολής, ώστε οι πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τις μοναδικής ομορφιάς περιοχές.

Οπως τόνισε η κ. Λιονή, «η χρηματοδότηση των φορέων από το ΕΣΠΑ διασφαλίζει τη λειτουργικότητά τους, τους εξοπλίζει, διατηρεί το προσωπικό που ασχολείται με το έργο της προστασίας, παρακολούθησης, βελτίωσης και ανάδειξης των εθνικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών και αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι φορείς δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες και ειδικά στους νεότερους να γνωρίσουν το φυσικό πλούτο της περιοχής τους, να έρθουν πιο κοντά στο περιβάλλον και να αποκτήσουν συνείδηση προστασίας των φυσικών πόρων μας. Είναι σπουδαίο να καλλιεργήσουμε φιλοπεριβαλλοντική νοοτροπία στις νεότερες γενιές, ώστε να περιορίσουμε τα κρούσματα καταπατήσεων, αυθαιρεσιών και επιβλαβών ενεργειών στην πολύτιμη αυτή κληρονομιά για τον τόπο μας. Πέρα από τα κονδύλια που διαθέτουμε, πέρα από τις προσπάθειες της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και των φορέων να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τις συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει στο έργο μας να συμβάλουν εμπράκτως και οι πολίτες, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, σεβόμενοι το περιβάλλον. Ρυπαίνοντας με οποιονδήποτε τρόπο αυτές τις περιοχές και "ασελγώντας" πάνω τους εγκληματούμε σε βάρος της καθημερινότητάς μας και σε βάρος του μέλλοντος του τόπου μας».

Κερκίνη

Ο φορέας για τη λίμνη Κερκίνη χρηματοδοτείται με 3.250.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου διαχείρισης και λειτουργίας θα γίνει συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 92/43 (για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας) και 79/409 (για τη διατήρηση των άγριων πτηνών). Επίσης, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας, διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της αποτελεσματικότητας και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης. Στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης - φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής.

Προβλέπονται προμήθεια υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων, διαφήμιση, ζωγράφος φύσης, εργαστηριακός εξοπλισμός, έρευνα εντομοπανίδας και μικρών θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου, προμήθεια ορθοφωτοχαρτών, δορυφορικών εικόνων, τετράτροχης μοτοσικλέτας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, τηλεσκοπίων, κιαλιών και φωτογραφικού εξοπλισμού και τριών οχημάτων 4Χ4.

Αξιός

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα χρηματοδοτείται με 2.520.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις παρακολούθησης και επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής για τη διασφάλιση της διατήρησης των οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης - φύλαξης για την καταγραφή απειλών αλλά και βιολογικών παραμέτρων, ανάδειξη - προβολή της προστατευόμενης περιοχής, μελέτες και διατύπωση στόχων και διαχειριστικών μέτρων. Θα συνεχιστεί η συμμετοχή του Φορέα στο ευρωπαϊκό δίκτυο Eurosite όπου εκπροσωπεί την Ελλάδα στο συμβούλιό του, ενώ θα εκπονηθεί και μελέτη σχεδίου διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο.

Ολυμπος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου χρηματοδοτείται με 1।900.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των προηγούμενων κοινοτικών οδηγιών, δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για συντονισμό και ενεργό συνεργασία των συναρμόδιων για τη διαχείριση της περιοχής υπηρεσιών, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής και ενσωμάτωση της συμμετοχικής διαδικασίας των εμπλεκομένων και επηρεαζόμενων φορέων και ομάδων στο σχεδιασμό και στη διαχείριση.

Πηγή agelioforos.gr


Συζητούν τη ΔΕΗ- 32 δισ. για ενεργειακά

Την ίδια στιγμή πάντως που εκπρόσωποι της Κομισιόν κρατούν ψηλά το θέμα πώλησης του 40% των μονάδων της ΔΕΗ ώστε να ανοίξει η αγορά ηλεκτρισμού σε ιδιώτες, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με τους επικεφαλής της τρόικας, ενώ οι όποιες επαφές που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, αφορούν συνάντηση τεχνικού κλιμακίου της αντιπροσωπείας με τον γενικό γραμματέα του ΥΠΕΚΑ Κ. Μαθιουδάκη. Θα έχει προηγηθεί ενδεχομένως σήμερα η οριστικοποίηση των προτάσεων που επεξεργάζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ σήμερα αργά το απόγευμα αντιπροσωπεία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ υπό τον πρόεδρό της Νίκο Φωτόπουλο πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου προκειμένου να του αναλύσει επισήμως τις ενστάσεις των εργαζομένων της Επιχείρησης για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και τα σενάρια περί πώλησης επιμέρους μονάδων ή αποκρατικοποίησης.

1 δισ. για αλλαγή 7,5 εκατ. μετρητών

Στο μεταξύ χθες, η αρμόδια υπουργός για τα ενεργειακά, Τίνα Μπιρμπίλη, παρέδωσε σε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων με τους οποίους συναντήθηκε τις αναλυτικές δράσεις που προγραμματίζει το υπουργείο για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα με ορίζοντα το 2015, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδοτούμενη με 1 δισ. ευρώ αντικατάσταση των 7,5 εκατ. μετρητών χαμηλής τάσης σε όλη την Ελλάδα. Οι σημερινοί μετρητές προβλέπεται ότι θα αντικατασταθούν στα επόμενα πέντε χρόνια από προηγμένους τεχνολογικά μετρητές, που θα συνδράμουν στην πιο έγκαιρη και αξιόπιστη τιμολόγηση των καταναλωτών ρεύματος, την παροχή καλύτερης πληροφόρησης για την κατανάλωση, ενώ θα διευκολύνουν την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εάν και όταν το επιλέξει ο καταναλωτής.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από το ΥΠΕΚΑ στην ανάπτυξη πράσινων μορφών ενέργειας, ωστόσο οι δράσεις καλύπτουν το φάσμα του ενεργειακού τομέα, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια και δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας (αγωγοί) κ.ά.

Σύμφωνα με την Τίνα Μπιρμπίλη, τα επόμενα χρόνια αναμένεται έντονη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς οι θεσμικές διευκολύνσεις που νομοθετήθηκαν έχουν ήδη αποτέλεσμα με τον απεγκλωβισμό αιτήσεων από τη ΡΑΕ, ενώ μελλοντικά θα κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 10,3 δισ. ευρώ.

Εκσυγχρονισμός δικτύου

Μεγάλες επενδύσεις σχεδιάζονται για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρισμό και καύσιμα, μέσω δημιουργίας νέων μονάδων και έργων εκσυγχρονισμού δικτύων και εγκαταστάσεων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το υπουργείο προωθεί αναπτυξιακές παρεμβάσεις με συνολικές επενδύσεις 4,4 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ.

Σε επενδύσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών θα διατεθεί περί το 1,87 δισ. ευρώ. Προβλέπονται διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία, Αλβανία, Σκόπια) ώστε η Ελλάδα να εισπράττει τέλη διέλευσης αλλά και να εκμεταλλεύεται εμπορικά τη δεσμευμένη χωρητικότητα του κάθε αγωγού στις χώρες που θα διασυνδεθούν.

Περί τα 800 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για τη δημιουργία σταθμού αεριοποίησης φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα ετήσιας δυναμικότητας αεριοποίησης 8 δισ. κυβικών μέτρων. Ο σταθμός θα συμβάλλει στην τροφοδοσία της Ευρώπης με εναλλακτικές πηγές αερίου και ιδιαίτερα με ποσότητες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της χωρητικότητας του αγωγού Nabucco, ώστε αυτός να ενεργοποιηθεί. Ο ίδιος σταθμός θα λειτουργεί ως «εναλλακτικός» τροφοδότης της Ευρώπης με αέριο, καθώς θα παρακάμπτει την Τουρκία.

Αλλα 359 εκατ. ευρώ είναι ο προϋπολογισμός για τη δημιουργία αποθηκευτικού χώρου φυσικού αερίου στη νότια Καβάλα από τη ΔΕΠΑ με σκοπό τη διασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Πηγή enet.gr


Ευρωβραβείο σε πρόγραμμα-«ασπίδα» στα ποτάμια

Πρόκειται για το πρόγραμμα EnviFriendly, το οποίο εφαρμόστηκε στον ποταμό Ευρώτα της Πελοποννήσου και επελέγη ως ένα από τα 5 καλύτερα προγράμματα του Best LIFE Environment, από τα 57 που αξιολογήθηκαν το 2009. Στην περιοχή του Ευρώτα συντελέστηκε διαχείριση των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο και επιτεύχθηκε μεταξύ άλλων αντικατάσταση των υφιστάμενων καλλιεργειών από δυναμικότερες και λιγότερο υδροβόρους, αντικατάσταση ορισμένων παρόχθιων χρήσεων από πιο οικολογικά ορθές χρήσεις, σταδιακή υιοθέτηση βιολογικών τρόπων παραγωγής κ.ά. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα το βραβείο σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες.

Η επίδειξη τεχνολογιών του προγράμματος EnviFriendly συνίσταται σε δύο συμπληρωματικές στρατηγικές. Η πρώτη αφορούσε την επίδειξη τριών φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και μεθοδολογιών για τη μείωση σημειακών και μη-σημειακών πηγών ρύπανσης: α) παρακολούθηση φυσικής αποκατάστασης και διαχείριση υδάτων, β) διαχείριση αποστραγγιστικών καναλιών και παρόχθιων περιοχών και γ) διαχείριση αγροτικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της πρώτης στρατηγικής επιδείχθηκαν επτά τεχνολογίες: 1) ελεγχόμενη φυσική αποκατάσταση και διαχείριση υδάτων, 2) διαχείριση αποστραγγιστικών καναλιών, 3) αποκατάσταση παρόχθιας κοίτης, 4) άρδευση από λύματα ελαιουργείων, 5) υπόγεια διάθεση λυμάτων ελαιουργείων, 6) ηλεκτρολυτική επεξεργασία λυμάτων ελαιουργείων και 7) ηλεκτρολυτική επεξεργασία λυμάτων χυμοποιίων.

Η δεύτερη στρατηγική αφορούσε τη συνεργασία με αγρότες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διαχείριση των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν τα ακόλουθα: α) αντικατάσταση των υφιστάμενων καλλιεργειών από δυναμικότερες και λιγότερο υδροβόρους, β) αντικατάσταση ορισμένων παρόχθιων χρήσεων από πιο οικολογικά ορθές χρήσεις, γ) σταδιακή υιοθέτηση βιολογικών τρόπων παραγωγής, δ) ανάπτυξη ηπιότερων βιομηχανικών διαδικασιών στην αγροτική παραγωγή και ε) ανάπτυξη οικοτουρισμού. Η δεύτερη στρατηγική επικεντρώθηκε στην προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών, εμπλέκοντας όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και πολίτες και στην προβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως πολύτιμα εργαλεία για τον σχεδιασμό των ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων».

Στο EnviFriendly συμμετείχαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας (δικαιούχος), το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (επιστημονικός υπεύθυνος), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Αναπτυξιακή Λακωνίας, η εταιρεία Alpha Mentor και οι παρα-Ευρώτιοι Δήμοι, Ελους, Θεραπνών, Κροκεών, Μυστρά, Οινούντος, Πελλάνας.

Πηγή enet.gr


Συνάντηση πράσινης ενέργειας στη Χίο

Στη διοργάνωση της 1ης Συνάντησης Πράσινης Ενέργειας προχωρά η Κίνηση Εθελοντικής Προσφοράς για την Αμανή «19» που αφορά το βορειοδυτικό τμήμα της Χίου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται το Σάββατο 31 Ιουλίου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και με τίτλο «Τα ίχνη μας στο μέλλον».

Μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, παρουσία του προέδρου της ΔΕΗ Αρ. Ζερβού, θα συνεδριάσει συμβολικά στο χωριό Μελανειός, σε απόσταση αναπνοής από ένα από τα πρώτα αιολικά πάρκα της Εταιρείας στο Αιγαίο.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Αμανής με περίπου 700 μόνιμους κατοίκους αποτελεί το πιο εγκαταλελειμμένο και ορεινό τμήμα του νησιού και σύμφωνα με τα στοιχεία της Κίνησης είναι η πρώτη περιοχή στο Αιγαίο με τη μεγαλύτερη κατ' αντιστοιχία παραγωγή watt από αιολική ενέργεια ανά κάτοικο!

Στόχος της Εθελοντικής Κίνησης «Αμανή-19» (όσα και τα χωριά της περιοχής) είναι να καθιερωθεί η συνάντηση και παράλληλα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού στην περιοχή, ώστε η Αμανή να αποκτήσει την ταυτότητα της «πιο φιλικής προς το περιβάλλον γωνιάς του Αιγαίου».

Η 1η Συνάντηση Πράσινης Ενέργειας πλαισιώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ το βράδυ του Σαββάτου (31/7 στις 10.00 μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Διονύση Τσακνή και Κασσιανή Λειψάκη στη μαγευτική παραλία Λαμψά της Βολισσού.

Πηγή enet.gr


ΜΕΣΣΑΠΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ «Τρέχει» το νερό χρωμίου και οι αρμόδιοι κωφεύουν

«Το ποτήρι ξεχείλισε» στη Μεσσαπία Εύβοιας όπου, παρά τα εξώδικα του δήμου προς το υπουργείο ΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για παροχή πόσιμου ύδατος και απορρύπανσης της περιοχής, στα δίκτυα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ακατάλληλο ύδωρ.

Σε ένα από τα εξώδικά του ο δήμαρχος Μεσσαπίας Αντώνης Μπαζώτης, ενώ μιλούσε μόνο για το «νομοθετημένο όριο των 50 μg ανά λίτρο για το ολικό χρώμιο, σήμερα υιοθετεί έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και αποδεικνύουν ότι το εξασθενές χρώμιο παραμένει καρκινογόνο και στην κατάποση». Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο στο νερό.

Σε επίσκεψη των Οικολόγων Πράσινων με εκπροσώπους των συλλόγων Γαία, οικιστές Δάφνη, Ταναΐς και τον δήμαρχο συμφωνήθηκε ότι ο διαχωρισμός εξασθενούς και ολικού χρωμίου είναι τεχνολογικά εφικτός.

Επίσης επισημάνθηκε «η ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ για το ζήτημα εναπόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων και για διερεύνηση της μόλυνσης του υπόγειου υδροφορέα λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συνδυασμό με το φαινόμενο της όξινης απορροής».

Το δικαίωμα στο καθαρό νερό όχι μόνο στη Μεσσαπία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα είναι συνταγματική ευθύνη της κυβέρνησης, που οφείλει να δημιουργήσει το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, θα πρέπει να υποστηρίζει την ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών (επιθεωρητές και εισαγγελέας Περιβάλλοντος) και τη δημιουργία νέων (συνήγορο Περιβάλλοντος και Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Εγκλήματος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), όπως ζητούν, ομοφώνως δημοτικές αρχές, Πράσινοι και Σύλλογοι.

Τόση αστυνόμευση για λίγο πόσιμο νερό.Φανταστείτε να ζούσαμε σε κάποια φτωχή χώρα της Αφρικής.

Πηγή enet.gr


ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Εξατμίζουν τον «κατσίγαρο»

Το σύστημα που παρουσίασε η λεσβιακή εταιρεία «Τεχναγρομηχανική Ltd» Το σύστημα που παρουσίασε η λεσβιακή εταιρεία «Τεχναγρομηχανική Ltd» Ας σημειωθεί ότι στο σύστημα αυτό το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο της πυρήνας της ελιάς, κάτι που μειώνει το κόστος του απαιτούμενου καυσίμου για τη λειτουργία του, οπότε και η όλη προσπάθεια καθίσταται φιλική στο περιβάλλον.

Ολος ο σχεδιασμός και η επιλογή των υλικών έγιναν στη Μυτιλήνη. Στις ερευνητικές προσπάθειες δε που έγιναν πολύ σημαντική ήταν η συμβολή στελεχών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε από τον πρόεδρο της εταιρείας Στρατή Γόμο, το νέο σύστημα αποτελείται από έναν αυτοτροφοδοτούμενο με πυρηνόξυλο καυστήρα, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή αποθήκευσης του υγρού αποβλήτου προς εξάτμιση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση εναλλαγή των τοιχωμάτων του καυστήρα και του απόβλητου. Τα καυσαέρια στην πορεία προς την έξοδό τους στην ατμόσφαιρα διοχετεύουν μεγάλο μέρος της θερμότητάς τους σε ένα σύμπλεγμα σωληνώσεων μέσα στο οποίο ρέει το υγρό απόβλητο προς εξάτμιση. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η θερμότητα των καυσαερίων και μειώνεται η αναγκαία καύσιμη ύλη.

Πριν τα υγρά απόβλητα οδηγηθούν στον καυστήρα για να εξατμιστούν, περνούν από μια δεξαμένη στην οποία υπάρχει ένα ειδικό ελαιόφιλο προσροφητικό υλικό, το οποίο εγκλωβίζει οποιαδήποτε υπολείμματα ελαιοπεριεκτικότητας υπάρχουν σ' αυτό. Ετσι ώστε στον καυστήρα να πηγαίνει για εξάτμιση μόνο νερό.

Η λειτουργία του όλου συστήματος ελέγχεται από ηλεκτρονικά συστήματα επιτηρητών στάθμης, πίεσης και θερμοκρασίας του υγρού μέσα στη δεξαμενή εξάτμισης, όπως επίσης και θερμοκρασίας θαλάμου καύσης.

Το σύστημα εξάτμισης δίνει τη δυνατότητα να σταματήσει η λειτουργία του λέβητα του ελαιοτριβείου, αφού με τον ατμό που παράγεται υπερκαλύπτονται όλες οι ανάγκες ζεστών νερών που χρειάζεται το ελαιοτριβείο.Η ισχύς του συστήματος είναι 9 KW, η κατανάλωση πυρήνα ανέρχεται στα 140 ώς 200 κιλά την ώρα και στο διάστημα αυτό μπορεί να εξατμίσει 2.400 λίτρα υγρών αποβλήτων. *


Πηγή enet.gr


Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Eπενδύσεων Ύψους 44,4 δισ. ευρώ Εξαγγέλει το ΥΠΕΚΑ

Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσίασε, σήμερα, στους κοινωνικούς εταίρους, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η προσέλκυση και πραγματοποίηση, έως το 2015, αναπτυξιακών επενδύσεων συνολικού ύψους 44,44 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 210.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 27.000 θα είναι μόνιμες.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου «το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στοχεύει στο μέλλον. Στοχεύει στην Ελλάδα του 2020, του 2030. Μία Ελλάδα που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Την Ελλάδα που επιδιώκει να παίξει σημαντικό ρόλο, τοπικά και περιφερειακά στη νέα πραγματικότητα που φέρνει η «πράσινη οικονομία».

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι:

- Προσέλκυση και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό 44,44 δισ. ευρώ έως το 2015.

- Δημιουργία άνω των 210.000 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων 27.000 αφορούν σε προσωπικό μόνιμης απασχόλησης.

- Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και παραγωγής εξοπλισμού, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών και μελετών παντός τύπου καθώς και του τομέα της επικοινωνίας.

- Μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας μέσω της δημιουργίας νέων κλάδων, νέων ειδικοτήτων και νέων προϊόντων.

- Αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

- Επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών οφελών μέσω της ανάσχεσης του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των δαπανών σε επιδόματα ανεργίας και κίνητρα απασχόλησης, αύξηση των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τόνωση της ζήτησης μέσω της δημιουργίας νέων εισοδημάτων.

Οι βασικοί Πυλώνες του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι:
- Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μεταβαίνοντας σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα (σειρά πολιτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την παροχή αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης μέσω των «Πράσινων Προμηθειών"). Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι 31,8 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 169.000 θέσεων εργασίας.

- Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων (δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας, στη διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων και των δασών, καθώς και στον σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων). Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι 2,3 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 11.000 θέσεων εργασίας.

- Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στο περιβάλλον (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος). Κάτω από τον Πυλώνα περιλαμβάνεται σειρά μεγάλων μητροπολιτικών παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης, τόσο στη πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, σειρά δράσεων για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, όπως η μείωση του θορύβου και της ρύπανσης και η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Επίσης προωθούνται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχετικών επενδύσεων είναι 9,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 30.000 θέσεις εργασίας.

- Ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσω μίας δέσμης δράσεων όπου βασικοί άξονες είναι η ενίσχυση των φορέων και μηχανισμών της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, προώθηση της πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία στο πλαίσιο και της σχετικής Ευρωπαϊκής οδηγίας (INSPIRE) και ενίσχυση του θεσμού του εθελοντισμού με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και της οργάνωσης και οικονομικής αρωγής εθελοντικών δράσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι 846,7 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 2.400 θέσεων εργασίας.

«Μέσω του Προγράμματος αυτού προωθούνται λύσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική οικονομία, αποσκοπώντας στην αυτάρκεια και βιωσιμότητα της», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου. Υπογραμμίζεται, επίσης, η δέσμευση του ΥΠΕΚΑ να επιδιώξει συνεχή διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της θετικής ανταπόκρισης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος, από την πλευρά των φορέων συμμετείχαν οι: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Στον ιστοτόπο http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=tReIPNhjmk4%3d&tabid=367
είναι προσβάσιμο το πλήρες «Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική Οικονομία, Ιούλιος 2010» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πηγή energia.gr

Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη: Αδυναμία Συμφωνίας Παρά την Επίσκεψη Παπανδρέου στη Σόφια

Παρά το γεγονός ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης ως «μία από τις ύψιστες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, λίγες ώρες αργότερα εντός της ίδιας ημέρας, ο Βούλγαρος ομόλογός του κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξής τους στη Σόφια παρέπεμψε στη διεθνή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «θα σεβαστούμε τις αποφάσεις της Βουλγαρίας σε ό, τι αφορά τον Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι σχέσεις μας δεν πρέπει να χαρακτηριστούν μόνο από την υπόθεση του αγωγού, είτε έχει θετική είτε έχει αρνητική εξέλιξη».
Η παραπάνω έμμεση διάσταση απόψεων σχετικά με τον αγωγό δεν επισκίασε πάντως τη χθεσινή επίσημη επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Συνεργάτες του πρωθυπουργού μάλιστα ανέφεραν ότι θεωρούν την τοποθέτηση του κ. Μπορίσοφ σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με την άκαμπτη στάση που τηρούσε η βουλγαρική ηγεσία πριν από λίγους μήνες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από πολυπληθές υπουργικό κλιμάκιο, εκδήλωσε τη βούληση της Αθήνας για στενότερη συνεργασία με τη Βουλγαρία σε οικονομικό επίπεδο. Υπουργοί και από τις δύο πλευρές υπέγραψαν 12 πρωτόκολλα συνεργασίας σε τομείς όπως το τραπεζικό σύστημα, το διμερές εμπόριο, οι οδικές υποδομές, η ενέργεια, η απασχόληση, η άμυνα και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν ως στρατηγική επιλογή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και την προώθηση των αγωγών Southstream και IGB, ενώ υποσχέθηκε στήριξη της Ελλάδος στο βουλγαρικό αίτημα για ένταξη στον ενιαίο χώρο της Συνθήκης Σένγκεν, ώστε να διευκολύνονται και οι μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπορίσοφ παραλλήλισε τη δημιουργία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (δηλαδή του μεικτού υπουργικού συμβουλίου που υπέγραψε τα πρωτόκολλα) με τα αντίστοιχα της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ πρότεινε την πραγματοποίησή τους κάθε έξι μήνες. Προανήγγειλε επίσης τη στελέχωση ομάδων εμπειρογνωμόνων, ώστε να εξεταστεί με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα (όπως π. χ. οι πλημμύρες του Εβρου).

Τέλος, ο κ. Παπανδρέου το απόγευμα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας κ. Γκεόργκι Παρβάνοφ και νωρίς το βράδυ επέστρεψε στην Αθήνα.

Πηγή energia.gr

«Ηλεκτρισμένη» η Ατμόσφαιρα στη ΔΕΗ Μετά την Πρόταση της Τρόικας

Λάδι στη φωτιά που άναψε το κλιμάκιο της E.E. την περασμένη Παρασκευή ζητώντας την «εδώ και τώρα» εκποίηση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔEH έριξε χθες αξιωματούχος της Kομισιόν με δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters. «H Kομισιόν έχει ήδη ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να πωλήσει το 40% της δυναμικότητας της ΔEH σε λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες μέσω διαγωνισμού», δήλωσε αξιωματούχος που προτίμησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Διευκρίνισε δε ότι αυτό σχετίζεται με το πακέτο βοήθειας του ΔNT και της Kομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ΔEH είναι ο κυρίαρχος στην ελληνική αγορά χονδρικής. Aπαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της «K» ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι η επίσκεψη των ελεγκτών στις 22 και 23 Iουλίου έγινε στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Eλλάδας.

«Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των στόχων μετέβη η αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην Ελλάδα. Η Κομισιόν ανησυχεί σχετικά με την πρόοδο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Οι βασικές ανησυχίες στον τομέα του ηλεκτρισμού πηγάζουν από την απόλυτη κυριαρχία της ΔΕΗ», τόνισε.

Oι δηλώσεις του αξιωματούχου της E.E. προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της ΓENOΠ ΔEH, η οποία βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή σε ετοιμοπόλεμη κατάσταση. «Eάν επιχειρήσουν κάτι τέτοιο θα γίνει πόλεμος», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του συνδικάτου Nίκος Φωτόπουλος και συμπλήρωσε «θα πάμε σε απεργία διαρκείας και θα σβήσουν τα φώτα σε όλη τη χώρα». O ίδιος με δηλώσεις του στην «K» διαψεύδει τα όσα αναφέρονται περί διάθεσης της ΓENOΠ να στηρίξει τυχόν απόφαση για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό δικτύων μεταφοράς και διανομής, ενώ σε ό,τι αφορά τα περί πώλησης μονάδων της ΔEH δηλώνει κατηγορηματικά ότι η ΓENOΠ δεν θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. «Eπισκεφθήκαμε την υπουργό Ενέργειας, Tίνα Mπιρμπίλη 30 στελέχη της ΠAΣKE για να την ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση που επιχειρηθεί πώληση μονάδων θα προχωρήσουμε σε γενικό μπλακ άουτ». Kάναμε σαφές στην υπουργό ότι «δεν μας νοιάζει εάν θα συλληφθούμε και θα πάμε φυλακή, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μεγαλύτερη μάχη για τη διάσωση της ΔEH», τονίζει ο κ. Φωτόπουλος. Tο ίδιο μήνυμα θα μεταφέρει η ΓENOΠ και στον υπουργό Oικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου σε συνάντηση που θα έχει μαζί του αύριο.

H πολιτική ηγεσία του YΠEKA, πάντως, και χθες κινήθηκε στη γραμμή υποβάθμισης του θέματος που έχει προκύψει. «Δεν σχολιάζουμε ανώνυμες δηλώσεις» ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου αναφορικά με τις δηλώσεις του αξιωματούχου της Kομισιόν.

«Bρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές με χαμηλόβαθμα στελέχη της Kομισιόν για το θέμα», περιορίστηκε να δηλώσει ο γενικός γραμματέας Eνέργειας K. Mαθιουδάκης.

Aνεπισήμως, πάντως, αρμόδια κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη άποψη. Aυτή αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή ο κ. Παπακωνταντίνου με την τρόικα. Oι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν πάντως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 28/07/2010)

Νέοι Πελάτες στους Ιδιώτες Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Υπό τον …εκκωφαντικό απόηχο των συστάσεων της Κομισιόν για την ιδιωτικοποίηση του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ, η προσπάθεια προσέλκυσης πελατών από την λιανική βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην κρατική επιχείρηση και τους ιδιώτες παρόχους.

Το σκηνικό, βεβαίως, αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά με την αναδιάρθρωση των τιμολογίων, για την οποία ετοιμάζεται εισήγηση της ΡΑΕ προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η διαρροή πελατών από την ΔΕΗ προς τους ιδιώτες προμηθευτές έχει ξεκινήσει από τους τελευταίους μήνες του 2009 με επίκεντρο τραπεζικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, αλυσίδες, επιχειρήσεις κλπ.

Με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το energiagr. για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς:

-Στην Verbund, θυγατρική της φερώνυμης αυστριακής εταιρείας, προτίμηση δείχνουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως ο Βασιλόπουλος, ο Σκλαβενίτης, ο Βερόπουλος, η Μετρό, η Lidl, το Ατλάντικ, η Πέντε κ.α.

Επίσης, πολυκαταστήματα όπως το Praktiker, γνωστές αλυσίδες όπως η NotosCom, η Sato, η Fourlis, η Φωκάς, η Saturn, ο Κορρές κ.α. καθώς και επιχειρήσεις όπως το Καζίνο Πάρνηθας, το Hyatt Regencyστην Θεσσαλονίκη, καταστήματα της Alpha Bankκ.α.

-Η AegeanPower, συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη έχει στο πελατολόγιό της την Carrefour, την Jumbo, τα Allou Fun Park, τα Ster Cinemas, αλυσίδες όπως το Πλάισιο, η Sprider, ο Γλου, η Ράδιο Κορασίδης, η Zara, ξενοδοχεία όπως ο Χανδρής, νοσοκομεία όπως η Γενική Πολυκλινική Αθηνών κ.α.

-Η Elpedison Trading, θυγατρική των Ελληνικών Πετρελαίων και της ιταλικής Edisonηλεκτροδοτεί βιομηχανικές μονάδες της Χαλκόρ και των Σωληνουργείων Κορίνθου, ξενοδοχεία στην Κέρκυρα στο Σούνιο κ.α.

-Η EFT Ελλάς έχει ως πελάτη της την S&B, το ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental, την αλυσίδα Yes, καταστήματα του Ατλάντικ κ.α.

-Η Ήρων του ομίλου Τέρνα ηλεκτροδοτεί τις εγκαταστάσεις της στην Θήβα αλλά και εγκαταστάσεις της Sanyo στο Μαρούσι.

-Η Greek Alternative έχει ως πελάτες αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα.

Toμερίδιο αγοράς που αναμένεται να έχει αποσπάσει ο ιδιωτικός τομέας μέσα στην χρονιά από την ΔΕΗ φαίνεται ότι μπορεί να ξεπεράσει και το 6% από μία πίτα της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.Η αναδιάρθρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, βεβαίως, θα διαφοροποιήσει την κατάσταση, καθώς μία μείωση των εμπορικών χρεώσεων που αναμένεται να προσεγγίσει το 20% σαφώς θα δημιουργήσει ένα κίνητρο επιστροφής στην κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Αντιθέτως, οικιακοί και αγροτικοί καταναλωτές θα πρέπει να “ψαχτούν” περισσότερο, καθώς η αναδιάρθρωση, με δεδομένο ότι θα πρέπει να εξυπηρετεί την λογική της κάλυψης του κόστους για όλα τα τιμολόγια, θα επιφέρει αυξήσεις που σε ορισμένες κατηγορίες νοικοκυριών θα προσεγγίζουν και το 100%!

Αυξήσεις χρεώσεων θα υπάρξουν και στις βιομηχανικές καταναλώσεις, εξαιρουμένων βεβαίως των μεγάλων μονάδων που ηλεκτροδοτούνται από την υψηλή τάση, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της διαπραγμάτευσης των τιμολογίων με τους προμηθευτές.

Βάσει των δεσμεύσεων της χώρας μας στο πλαίσιο του Μνημονίου με την Τρόικα, η αναδιάρθρωση θα πρέπει να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, ενώ το αρμόδιο υπουργείο προφανώς θα διαπραγματευθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της, καθώς είναι σαφές ότι μία εφάπαξ αύξηση των τιμολογίων όπου απαιτείται, θα προκαλούσε σοκ στην κοινωνία και στον παραγωγικό ιστό.

Πηγή energia.gr

Η Κοζάνη Διεκδικεί τις Απαλλοτριωμένες Εκτάσεις από τη ΔΕΗ

Την παρέμβαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Περιβάλλοντος ζητεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για το ζήτημα των απαλλοτριωμένων-αξιοποιημένων από τη ΔΕΗ εκτάσεων του νομού.

Η Ν.Α. Κοζάνης ζητεί τώρα την απόδοση στην τοπική κοινωνία των χιλιάδων στρεμμάτων γης που χρησιμοποίησε η ΔΕΗ για την εξόρυξη των λιγνιτικών κοιτασμάτων και των άλλων αναγκών της και ήδη στο πλαίσιο νομικών ενεργειών που έχει ξεκινήσει για το θέμα έχει ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σύνολο των εκτάσεων αυτών ξεπερνούν στον νομό τα 170.000 στρέμματα. Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων σχεδιάζουμε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ανέφερε ο νομάρχης Γ. Δακής που χαρακτηρίζει «μείζον και πολυεπίπεδο το όλο ζήτημα».

Το θέμα των εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από την Επιχείρηση για τους σκοπούς που απαλλοτριώθηκαν και το αίτημα της επιστροφής τους στην τοπική κοινωνία δεν είναι σημερινό. Πριν από λίγες ημέρες το νομαρχιακό συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε να απορρίψει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της ΔΕΗ Α.Ε. για τη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας. Ανάμεσα στις προτάσεις που διατύπωσε για την υποβολή της νέας διορθωμένης μελέτης συμπεριλαμβάνεται κι αυτή που ζητεί να ληφθεί από τη ΔΕΗ -στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- μέριμνα για την τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 2941/2001.

Το συγκεκριμένο προβλέπει τη δέσμευση από τη ΔΕΗ των αγροτικών εκτάσεων που απαλλοτριώνονται. Η νομαρχία επιδιώκει να επανέλθει ο όρος που ίσχυε με το άρθρο 1 του ν.1280/1982 ο οποίος προέβλεπε «την επαναπόδοση των εκτάσεων στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα».

«Η τροπολογία του 2001 μετέτρεψε τη ΔΕΗ στον μεγαλύτερο γαιοκτήμονα της περιοχής» επισημαίνει ο κ. Δακής. «Η εταιρεία, πρόσθεσε ο ίδιος, έχει χρέος να μεριμνήσει για την επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε να είναι εφικτή και η οικονομική βιωσιμότητα των κατοίκων της περιοχής».

Οι εκπρόσωποι της νομαρχίας επισημαίνουν ότι και πριν από το 2001 ελάχιστες από τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις είχαν αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

Για τη ΔΕΗ όμως δεν τίθεται ούτε... ζήτημα διαμάχης. Εκπρόσωποί της που ρωτήθηκαν ανέφεραν «ότι ο νόμος -εν όψει της τότε μετοχοποίησής της- έδωσε οριστική λύση για τις απαλλοτριωμένες αγροτικές εκτάσεις, ενώ οι αποζημιώσεις που είχαν καταβληθεί κάλυπταν πλήρως την αξία γης.

«Η διοίκηση (προηγούμενη)» όπως ανέφεραν χθες στελέχη της «αποφάσισε την παραχώρηση της χρήσης των εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (έξω από την Πτολεμαΐδα), συνολικής επιφάνειας 6.500 στρεμμάτων μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη αγροτικών καλλιεργειών, ενώ έχει εγκριθεί η παραχώρηση 150 στρεμμάτων για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού».

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 27/07/2010

O Μάνατζερ που «Βυθίστηκε» στον Κόλπο του Μεξικού

«Θέλω τη ζωή μου πίσω» είχε πει, βουτηγμένος ώς το λαιμό στη διαχείριση της σοβαρότερης πετρελαιοκηλίδας της αμερικανικής ιστορίας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΒΡ, Τόνι Χέιγουορντ. Από χθες, η ζωή επεστράφη στον Χέιγουορντ - αλλά όχι και στους 11 υπαλλήλους του που σκοτώθηκαν στην έκρηξη της εξέδρας Deepwater Horizon στις 20 Απριλίου, ούτε και σε όσους ζουν με τη μυρωδιά των 4 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τα οποία, σύμφωνα με τις ανώτερες εκτιμήσεις, διέρρευσαν στον Κόλπο του Μεξικού, ούτε σε όσους θα καταναλώσουν, εν αγνοία τους, τα τοξικά χημικά που εισήλθαν στην τροφική αλυσίδα ούτε, βέβαια, και στα νεκρά ψάρια, στις χελώνες και στα κατάμαυρα πουλιά.

Ο Χέιγουορντ τα αφήνει πίσω του όλα αυτά και παίρνει τον δρόμο για τη Σιβηρία, για μια «χρυσή εξορία» στο διοικητικό συμβούλιο της TNK-BP, της κοινοπραξίας της ΒΡ με ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ρώσοι είναι ερωτευμένοι με τον Χέιγουορντ. «Ο Ιγκόρ Σετσίν, ο ισχυρός αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης ενδιαφέρθηκε σφόδρα για τον Χέιγουορντ όταν εκείνος επισκέφθηκε τη Μόσχα τον περασμένο μήνα», έγραψαν χθες οι F.T.

«Φημολογείται ότι οι δύο άνδρες μπορεί να συζήτησαν ρόλο για τον Χέιγουορντ στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Πέρα από τους δύο άνδρες, παρών στις συνομιλίες ήταν μόνο ο διερμηνέας του κ. Σετσίν».

Μισητός στις ΗΠΑ

Πολύ πριν φθάσει να συζητάει, σε κλίμα μυστικότητας, με τους Ρώσους, ο Βρετανός Χέιγουορντ είχε κάνει έξαλλους τους Αμερικανούς. Ενας άνθρωπος που επαινείτο για την οξυδέρκειά του είχε προσπαθήσει να πιάσει τους πάντες κορόιδο με δηλώσεις όπως «θεωρώ ότι η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση της πετρελαιοκηλίδας θα είναι πολύ περιορισμένη».

Οταν επτά εργαζόμενοι στον καθαρισμό των ακτών αρρώστησαν από τις αναθυμιάσεις των τοξικών διαλυτικών που χρησιμοποιήθηκαν σε κολοσσιαίες ποσότητες για να εξαφανίσουν τη θέα του πετρελαίου, ο Χέιγουορντ ισχυρίστηκε ότι μπορεί να επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση. Οταν ανεξάρτητοι ερευνητές ανέφεραν ότι το πετρέλαιο σχημάτισε υποθαλάσσια νέφη ύψους και πλάτους πολλών χιλιομέτρων, ο Χέιγουορντ επέμενε ότι «όλο το πετρέλαιο είναι στην επιφάνεια».

Οι απεγνωσμένες του προσπάθειες να προστατεύσει την τιμή της μετοχής («στόχος μας στη ζωή δεν είναι να σώσουμε τον κόσμο, είναι να αυξήσουμε την αξία των μετοχών», είχε δηλώσει σε ανύποπτη στιγμή) δεν συγκίνησαν τους Αμερικανούς, ενώ οι ασαφείς απαντήσεις του στις πολύωρες ανακρίσεις του από επιτροπές του Κογκρέσου δεν έκαναν τίποτα για να βελτιώσουν την εικόνα της εταιρείας.

Τι είχε υποσχεθεί

Ο γεωλόγος Χέιγουορντ ανήκε στα νεαρά ταλέντα της ΒΡ, στα στελέχη που είχε επιλέξει προσωπικά ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, Λόρδος Μπράουν, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «ταχείας ανάδειξης στελεχών». Οταν, στα 50 του χρόνια, ανέλαβε το τιμόνι της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει τελείως την εταιρική κουλτούρα, θα πολεμήσει τον συγκεντρωτισμό των αποφάσεων και θα φροντίσει να σταματήσει η τακτική σύμφωνα με την οποία «τα καλά νέα ταξίδευαν ταχύτατα από τη βάση ώς την κορυφή, ενώ τα κακά νέα δεν ταξίδευαν καθόλου».

Αυτή η τελευταία δέσμευση τον φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Αν πράγματι η διοίκηση της εταιρείας γνώριζε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εξέδρας Deepwater Horizon και τις αγνόησε, σε μια συστηματική προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών, τότε η στρατηγική του Χέιγουορντ αποδείχθηκε καταστροφική - για τον Κόλπο του Μεξικού και για τον ίδιο. Αν βέβαια θεωρείται καταστροφή να αποχωρεί κανείς με 1,6 εκατομμύρια στερλίνες ως αποζημίωση απόλυσης και 11 εκατομμύρια στερλίνες ως συνταξιοδοτικό πακέτο, χώρια τα δεκάδες εκατομμύρια σε πακέτα μετοχών της ΒΡ και οι προοπτικές για νέες επικερδείς «εμπειρίες ζωής» στην αχανή, πετρελαιοφόρα τούνδρα...

Η δύσκολη αποστολή του Μπομπ Ντάντλι

Ο Μπομπ Ντάντλι είναι ο πρώτος Αμερικανός που αναλαμβάνει το τιμόνι των πάλαι ποτέ Βρετανικών Πετρελαίων, μιας εταιρείας που μετά τη συγχώνευση με την αμερικανική Amoco είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.

Η αποστολή του είναι σαφής. Να προστατεύσει τις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ. Το Κογκρέσο εξετάζει το ενδεχόμενο να μη χορηγεί άδειες υπεράκτιας εξόρυξης σε εταιρείες με βεβαρημένο παρελθόν, ενώ ο αμερικανικός στρατός κινδυνεύει να μην ανανεώσει τα συμβόλαια με την ΒΡ - καμπανάκια κινδύνου για τον ώς τώρα «υπουργό Εξωτερικών» της ΒΡ. Λόγω των ανώμαλων συνθηκών, ο Ντάντλι είναι ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος που δεν προέρχεται από τον κλάδο της εξόρυξης - έχει όμως μεγαλώσει στο Μισισιπί και έχει περάσει τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας κάνοντας βουτιές στον Κόλπο του Μεξικού, ιδιότητα που του έχει ήδη φανεί χρήσιμη στις συζητήσεις με τους ντόπιους.

Ο Ντάντλι θα βγάλει στο σφυρί περιουσιακά στοιχεία ύψους 30 δισ. τον επόμενο ενάμιση χρόνο, προκειμένου να καλύψει το κόστος της πετρελαιοκηλίδας, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα ελπίζει να ανακοινώσει την οριστική απόφραξη της διαρροής.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 28/07/2010)

Ιράν: Επενδύσεις ύψους 46 δισ. δολ. στον Κλάδο της Διύλισης

Ποσό ύψους 46 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να επενδύσει το Ιράν για την κατασκευή καινούριων διυλιστηρίων και την αναβάθμιση των παλαιών μονάδων, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού υφυπουργού Πετρελαίου Αλιρέζ Ζεϊγκαμί, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Όπως ανέφερε ο Ιρανός υφυπουργός, 26 δισ. δολάρια θα επενδυθούν στην κατασκευή καινούριων μονάδων, μέχρι το 2014, χρονιά λήξης του τρέχοντος αναπτυξιακού σχεδίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου, από το ποσό αυτό έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 8,5 δισ. δολάρια. Ο Αλιρέζ Ζεϊγκαμί διευκρίνισε επίσης ότι το Ιράν επιθυμεί να επενδύσει 18 δισ. δολάρια για τη συντήρηση και αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας των υπαρχουσών μονάδων. Η πλειοψηφία αυτών των μονάδων κατασκευάστηκε από αμερικανικές εταιρείες πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και ο εκσυγχρονισμός τους περιορίστηκε από τις εμπορικές κυρώσεις που έχουν, εδώ και τριάντα χρόνια, επιβληθεί κατά της Τεχεράνης.

Το Ιράν, παρότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υδρογονανθράκων στον ΟΠΕΚ, καλύπτει περίπου το 40% των ετήσιων αναγκών του σε βενζίνη από εισαγωγές.

Πηγή energia.gr

Δύο Νέα Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου στο Ιράν

Δύο νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου εντόπισε το Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Πετρελαίου της χώρας, Μασούντ Μιρκαζεμί, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες.

«Το κοίτασμα του Φορούζ βρίσκεται στον Κόλπο κοντά στο νησί Κις, διαθέτει 700 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και θα μπορεί να παράγει 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως», είπε ο Μιρκαζεμί.

Το δεύτερο κοίτασμα, το Τους, βρίσκεται στην επαρχία Χορασάν Ραζαβί και είναι κατά πολύ μικρότερο – διαθέτει 62,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου.Η ημερήσια παραγωγή του μπορεί να φτάνει τα τέσσερα εκατομμύρια κυβικά μέτρα.Το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές πετρελαίου, ενώ διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου μετά τη Ρωσία.

Πηγή energia.gr

Κρήτη: τα πρόστιμα κλείνουν τις παράνομες χωματερές

Τέλος στις ανεξέλεγκτες χωματερές, που στην Κρήτη ήταν μέχρι πρότινος 125 και τώρα έχουν μείνει μόνο 5, βάζει η Περιφέρεια του νησιού καθώς τα ευρωπαϊκά πρόστιμα είναι τσουχτερά.

Το θέμα συζητήθηκε σε χθεσινή σύσκεψη στη Νομαρχία Χανίων, παρουσία και του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας, Αθανασίου Καρούντζου.

Οπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, στην περιφέρεια Κρήτης υπήρχαν 125 τέτοιοι χώροι από τους οποίους έχουν αποκατασταθεί οι 120. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι για τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στη Γαύδο δρομολογήθηκε λύση. «Συμφωνήσαμε μαζί με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) να εκπονηθούν άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, οι 3 μελέτες αποκατάστασης των χώρων διάθεσης απορριμμάτων και ταυτόχρονα να γίνει και η μελέτη του νέου χώρου της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων για τη Γαύδο.

Στόχος είναι όλα τα έργα να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ μέσα στον Σεπτέμβριο» τόνισε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας.Οπως είπε ο νομάρχης Χανίων, «στον νομό Χανίων, ενώ πριν από 2-3 χρόνια λειτουργούσαν πάνω από 25 ανεξέλεγκτοι χώροι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις». Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2010 να έχουν κλείσει όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές γιατί πλέον τα πρόστιμα είναι αυστηρά.

Πηγή enet.gr

Κίνδυνος φούσκας με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΟΥΣΚΑΣ εγκυμονεί η... μόδα με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Μπορεί το ενδιαφέρον εκ μέρους των παραγωγών να είναι τεράστιο, όμως εκείνο που ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως τα πράσινα μεγαβάτ δεν φτάνουν για όλους! Ετσι, και ενώ τα κατά τόπους πρακτορεία της ΔΕΗ θα αρχίσουν σύμφωνα με πληροφορίες να παραλαμβάνουν αγροτικούς «ηλιακούς» φακέλους από την ερχόμενη εβδομάδα (1/8), οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κίνδυνος υπάρχει πολλοί να μείνουν με τον φάκελο στο χέρι, έχοντας πληρώσει αρκετές χιλιάδες ευρώ (η διαδικασία κοστίζει 3.000-5.000 ευρώ) σε μελετητικά γραφεία, διότι το υπουργείο ΠΕΚΑ που προ ημερών εξέδωσε την εγκύκλιο για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο παραγωγός, προβλέπει ως στόχο μέχρι το 2020, συνολική ισχύ από φωτοβολταϊκά 2.200 ΜW.

Και τούτο διότι αν αφήσει ελεύθερες τις συγκεκριμένες επενδύσεις, θα πρέπει τα τιμολόγια του ρεύματος να αυξηθούν κατακόρυφα για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται για τη ΔΕΗ τα αγροτικά φ/β. Τα 2.200 ΜW θεωρούνται πολύ λίγα για να καλύψουν τόσο τις παλαιές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ όσο και τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλουν οι αγρότες αλλά και οι υπόλοιποι μικροί, μεγάλοι και... πολύ μεγάλοι επενδυτές. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι στο πράσινο «Ελ Ντοράντο» θα μπουν όσοι προλάβουν.

Το ενδιαφέρον πάντως σε ολόκληρη την ελληνική επαρχία είναι τεράστιο, καθώς μια επένδυση 100 kW έχει συνολικό κόστος περί τα 300.000 ευρώ και υπόσχεται, ανάλογα με την περιοχή, καθαρά έσοδα περί τις 60.000 ευρώ τον χρόνο, δεδομένου ότι η απορρόφηση του ρεύματος είναι υποχρεωτική για τη ΔΕΗ, και μάλιστα σε προσυμφωνημένες υψηλές τιμές. Η «σταθερότητα» και βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών έχει ανοίξει τις πόρτες των τραπεζών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν μέχρι και το 75% του κόστους.

Πηγή tanea.gr

Δεν γνωρίζουμε τίποτε για την κατάστασή τους Έχουμε λίμνες, αλλά …μπορεί και να μην υπάρχουν

Το 64% των ελληνικών λιμνών είναι άγνωστης οικολογικής ταυτότητας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα που να μας βοηθά να διαμορφώσουμε στρατηγικές που θα συμβάλλουν στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Στυμφαλία, Πηνειού, Ευήνου και Κρεμαστών και άλλες 28 από τις 50 συνολικά μεγάλου μεγέθους ελληνικές λίμνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής η εικόνα είναι αποκαρδιωτική καθώς ακόμη και για εκείνες που υπάρχουν στοιχεία, η κατάσταση των ελληνικών λιμνών αποδεικνύεται από μέτρια ως κακή με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τις λίμνες Κορώνεια, Χειμαδίτιδα, και Ζαζάρη.

Στις λίμνες με ευαισθησία ως προς τον ευτροφισμό (υπερβολική αύξηση χλωρίδας που μειώνει το οξυγόνο στα υδάτινα οικοσυστήματα) είναι οι Βεγορίτιδα, Βιστωνίδα, Βόλβη, Δοϊράνη, Ζάζαρη, Καστοριάς, Λαγκαδά, Λυσιμαχία, Κερκίνη, Παμβώτιδα, Παραλίμνη, Πετρών, Υλίκη και Χειμαδίτιδα.

Διαπιστώνεται πάντως ότι οι ορεινές τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ και οι λίμνες που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό, είναι γενικότερα σε καλύτερη κατάσταση από ότι οι πεδινές φυσικές λίμνες οι οποίες δέχονται μεγάλες πιέσεις.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις στις λίμνες προέρχονται από τη γεωργία (υπεράντληση, αλόγιστη χρήση λιπασμάτων), από τις αλλαγές χρήσης γης στη λεκάνη απορροής των υγροτόπων και των λιμνών, από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων.

Η οικολογική κατάσταση των 50 λιμνών αποτυπώνεται στον Πίνακα.Πηγή: Επιτροπή Περιβάλλοντος της Bουλής

Καταστρέφεται το περιβάλλον της Τρεις χιλιάδες οι διαρροές πετρελαίου στη Νιγηρία!

Ξεπερνούν τις 3.000 οι διαρροές πετρελαίου που καταγράφηκαν στη Νιγηρία από το 2006 έως και τον Ιούνιο του 2010, την 8η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος της αφρικανικής χώρας, John Odey.

Ο υπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με τις αρχές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ενώ δεν προέβη σε καμιά εκτίμηση σχετικά με το πόσο πετρέλαιο έχει διαρρεύσει. Σημείωσε, επίσης, ότι σχηματίζεται μια επιτροπή για να συγκεντρωθούν κεφάλαια εγχωρίως και διεθνώς για την απορρύπανση περιοχών που έχουν πληγεί από διαρροές πετρελαίου.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη, ότι έχει δημιουργεί ένα ειδικό ταμείο αποζημιώσεων για να δοθεί βοήθεια στους πληγέντες, μετά την έκρηξη σε πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου που ανήκε στην BP και η οποία στοίχισε τη ζωή 11 εργαζομένων και προκάλεσε την διαρροή εκατομμυρίων βαρελιών αργού στον Κόλπο του Μεξικού.

Πηγή protothema.gr


Παρουσίασε βλάβη κοντά σε προστατευόμενη περιοχή στην Αυστραλία SOS για διαρροή πετρελαίου από ελληνόκτητο πλοίο

Συναγερμό ξεσήκωσε το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο Ocean Emperor λόγω μηχανικής βλάβης που έπαθε σε απόσταση 60 ναυτικών μιλίων από το Κερνς, πλησίον της προστατευμένης περιοχής του Μεγάλου Κοραλιογενούς Υφάλου, όπως αναφέρει με δημοσίευμα η εφημερίδα "Νέος Κόσμος".

Το φορτηγό πλοίο οδηγήθηκε με τη βοήθεια ρυμουλκών εκτός της προστατευμένης περιοχής και των αυστραλιανών υδάτων και τώρα κατευθύνεται στον τελικό του προορισμό, την Ιαπωνία.

Το θέμα έλαβε διαστάσεις στον τοπικό Τύπο της πολιτείας και ξεσήκωσε σωρεία αντιδράσεων για το κατά πόσο οι Αρχές «φρουρούν» τις ακτές της περιοχής που αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος της πολιτείας λόγω τουρισμού.
Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ένα άλλο πλοίο, κινεζικής ιδιοκτησίας τότε που μπήκε στο Κοραλλιογενή Ύφαλο επέφερε σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή σ’ αυτόν.

Ο Κοραλλιογενής Ύφαλος είναι μοναδικός στο είδος του και ένας εκ των σημαντικότερων οικονομικών πόρων της περιοχής λόγω τουρισμού.

Πηγή protothema.gr

Δενδροφύτευση και καθαρισμός παραλίας από τη Rolco στο Λαγονήσι

Δεκάδες φίλοι του περιβάλλοντος και των απορρυπαντικών και καθαριστικών planet της Rolco, συμμετείχαν στην δεντροφύτευση και τον καθαρισμό της παραλίας του Αγ. Νικολάου στο Λαγονήσι του Δήμου Καλυβίων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο,17 Ιουλίου 2010.

Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν από τις 11 το πρωί, αψηφώντας την ζέστη και άλλοι φυτεύοντας αλμυρίκια, άλλοι καθαρίζοντας την αμμουδιά, γιόρτασαν τον εθελοντισμό και την χαρά της συμμετοχής.

Φυσικά η καλύτερη επιβράβευση για όλους, ήταν η δροσιστική βουτιά σε μία θάλασσα...

Η Plant - a - Tree γιόρτασε κι εκείνη με την σειρά της την 100η δράση της, παρέχοντας την τεχνογνωσία της αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία και γάντια στους οικολόγους φίλους μας.

Η Rolco, έχει ως πάγια πολιτική και φιλοσοφία της, την περιβαλλοντική ευσυνειδησία ακόμα και μέσα από τα ίδια τα προϊόντα της, τα απορρυπαντικά και καθαριστικά Planet, που προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Παράλληλα πραγματοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και εκστρατείες καθαρισμών και αναδασώσεων, με μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση από τους πολίτες.

Πηγή protothema.gr

Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας για το υδάτινο δυναμικό

Κοινή διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα των υδάτων υπέγραψαν, σήμερα, στη Σόφια, η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και η υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, Nona Karadjova, παρουσία των δύο πρωθυπουργών των χωρών, Γιώργου Παπανδρέου και Boyko Borisov.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, με τη διακήρυξη αυτή επιβεβαιώνεται η επιθυμία των δύο χωρών για ενέργειες προστασίας των υδάτινων πόρων των ποταμών, δρομολογώντας τις αναγκαίες συντονισμένες δράσεις για την επίτευξη του κοινού σκοπού που είναι η ορθολογική διαχείριση και προστασία της κοινής υδάτινης κληρονομιάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων οι δύο χώρες θα συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία στον τομέα των υδάτων.

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών ποταμών και συγκεκριμένα του Στρυμόνα, του Έβρου, του Νέστου και του Άρδα, αποτελεί άμεση ανάγκη και για τις δύο χώρες.

Η συνεργασία αυτή, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις μέχρι τώρα διακρατικές συμφωνίες, αποκτά πιο στέρεα θεμέλια στην κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Νερά που κυρίως εκφράζεται με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και την Οδηγία για τις Πλημμύρες.

Πηγή protothema.gr

Στο τραπέζι η πετρελαιοκίνηση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις επίσημες ανακοινώσεις να γίνονται στην 74η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης

Ευκαιρία ανάκαμψης της αγορά αυτοκινήτου βλέπουν στην απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παράγοντες του υπουργείου Μεταφορών.

Προχτές έκανε σαφείς τις προθέσεις του ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε οτιδήποτε διασφαλίζει μετακίνηση χαμηλού κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί υπόψη ο περιβαλλοντικός παράγοντας. Ο κ. Ρέππας πρόσθεσε ότι το θέμα θα συζητηθεί με τους ενδιαφερομένους και ότι θα ακολουθήσει και η σχετική ρύθμιση.

Στο θέμα, πριν από μερικούς μήνες, αναφέρθηκε και η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία είχε πει ότι τα τελευταίας τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα έχουν πολύ μικρές εκπομπές ρύπων. Ωστόσο, είναι συνδυασμένα με την ποιότητα του καυσίμου, η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί απόλυτα πριν επιτραπεί η χρήση τους. «Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πρόβλημα που το μελετάμε και θέλουμε να δώσουμε την καλύτερη λύση για τους κατοίκους και το περιβάλλον της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης», είχε επισημάνει η κ. Μπιρμπίλη.

Το Σεπτέμβριο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις επίσημες ανακοινώσεις να γίνονται στην 74η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Στελέχη του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δήλωσαν στον «Α» ότι έχουν πειστεί πως το συγκεκριμένο μέτρο θα βοηθήσει στην ανάκαμψη του κλάδου και θα προσφέρει τα μέγιστα στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον αλλά και στους καταναλωτές, σε συνδυασμό πάντα με το περιβαλλοντικό τέλος.

Σημειώνεται ότι η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτελεί πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Συγκριτικά στοιχεία της χώρας μας με την υπόλοιπη Ελλάδα, που έχει στη διάθεσή του ο σύνδεσμος, αναφέρουν ότι:

- Το 53% των νεοεισερχόμενων ΙΧ στην ΕΕ είναι πετρελαιοκίνητα, ενώ στην Ελλάδα 3,5%.

- Τα σύγχρονα επιβατικά με κινητήρες πετρελαίου παρουσιάζουν μηδενικές εκπομπές σωματιδίων (0,005 γρ. /χλμ.) σε σχέση με τα παλαιότερα (0,118 γρ. /χλμ.).

- Η μείωση της κατανάλωσης και άρα το όφελος για τον καταναλωτή αντιστοιχεί σε 25%-30%.

- Το 60% των εκπομπών σωματιδίων οφείλεται στις οδικές μεταφορές και ειδικά στα παλιά βαρέα οχήματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η παραγωγή βενζινοκίνητων ελαφρών φορτηγών έχει σχεδόν σταματήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα ανταγωνισμού πλέον στη συγκεκριμένη αγορά. Μάλιστα, αρκετοί εισαγωγείς, μετά την επιβολή επιπλέον φόρου στα οχήματα με μεγάλο κυβισμό, σταμάτησαν τις μεγάλες παραγγελίες των βενζινοκίνητων ΙΧ και παραγγέλνουν πλέον πετρελαιοκίνητα, παρά το γεγονός πως ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημα από την κυβέρνηση, καθώς είναι εμφανής η τάση απομάκρυνσης των υποψήφιων αγοραστών από τα δαπανηρά βενζινοκίνητα οχήματα.

Greenpeace

Πάντως, αντίθετη με την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης παραμένει η Greenpeace, που θεωρεί ότι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα αυξηθεί το φωτοχημικό νέφος και τα μικροσωματίδια που είναι ήδη σε υψηλά επίπεδα.

«Από τη στιγμή που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα νοθείας στο καύσιμο και δεν μπορείς να ελέγξεις την ίδια την τεχνολογία, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης, πολύ περισσότερο στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα μικροσωματίδια που μειώνουν το προσδόκιμο της ζωής», δήλωσε στον «Α» ο πρόεδρος της οργάνωσης, Νίκος Χαραλαμπίδης και πρόσθεσε: «Μπροστά στα βραχυπρόθεσμα οικονομικά κέρδη έχει αναλογιστεί ο κ. Ρέππας το κόστος από τη μείωση του προσδόκιμου ζωής;».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα εκπέμπουν κατά µέσο όρο 8-10 φορές περισσότερα οξείδια του αζώτου από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα και συνεπώς συµβάλλουν αναλογικά περισσότερο στη δηµιουργία φωτοχημικού νέφους. Επίσης, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα εκλύουν 10-300 φορές περισσότερα µικροσωµατίδια από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα σύγχρονης τεχνολογίας.

Η Ελλάδα κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά στα επίπεδα των µικροσωµατιδίων (ΡΜ10) στην ατμόσφαιρα.Τα πρωτεία κρατά η Θεσσαλονίκη (2 στις 3 µέρες, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι πάνω από το όριο των 50 µg/m3), δεύτερη η Αθήνα (1 στις 2 µέρες, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι πάνω από τα 50 µg/m3) και ακολουθούν η Λάρισα και η Πάτρα στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.


Πηγή agelioforos.gr

Δάνεια για φωτοβολταϊκά από τη Marfin

Η Marfin Egnatia Bank δημιούργησε τη νέα σειρά προγραμμάτων «Marfin sun στο σπίτι σου». Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη ή στο δώμα του κτιρίου που έχουν στην κατοχή τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 ολοκληρωμένες προτάσεις και ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τη λύση που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις δικές του ανάγκες: καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις, δάνειο βελτίωσης με εκχώρηση σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ ή δάνειο βελτίωσης με προσημείωση ακινήτου και εκχώρηση σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ.

Με την επένδυση αυτή διασφαλίζεται σίγουρο εισόδημα για τα επόμενα 25 έτη, απαλλαγή από την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Marfin Egnatia Bank αποδεικνύει για άλλη μια φορά την πρόθεσή της να ενισχύσει τα ελληνικά νοικοκυριά, συνεχίζοντας αδιάλειπτα τις χορηγήσεις δανείων, προσφέροντας ολοκληρωμένα και καινοτόμα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών τους.


Πηγή agelioforos.gr

2 δισ. βαρέλια πετρελαίου στο Ιόνιο αναζητούν... γεωτρύπανο


Νέα δεδομένα στην έρευνα για πετρέλαιο στη Μεσόγειο θέτει η ΒΡ.

Παρά την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού, η ΒΡ ξεκινά γεωτρήσεις στον Κόλπο της Σύρτης στη Λιβύη.

Τι σημαίνει η κινητικότητα αυτή για τα ελληνικά σχέδια.

Σε μια δύσκολη συγκυρία καλείται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση τα πρώτα βήματα στο μέτωπο των ερευνών σε περιοχές της χώρας που “μυρίζουν” πετρέλαιο, αρχής γενομένης από το Ιόνιο, μετά την περιβαλλοντική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού και τα αμφιλεγόμενα σχέδια της BP για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Λιβύης.

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης, τα κυβερνητικά σχέδια για τη δημιουργία φορέα που θα προκηρύξει διαγωνισμούς για τις σχετικές έρευνες εντοπισμού κοιτασμάτων εντός του 2010 είχαν τη συγκυρία με το μέρος τους. Μεσολάβησαν, όμως, η καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού και, προ ολίγων μόλις ημερών, η ανακοίνωση της BP ότι είναι ζήτημα εβδομάδων η έναρξη γεωτρήσεων στον Κόλπο της Σύρτης στη Λιβύη, σε απόσταση 644 χιλιομέτρων από την Κρήτη, 640 χλμ. από την Πελοπόννησο και 560 χλμ. από τη Σικελία.
Μάλιστα, η συγκεκριμένη γεώτρηση θα γίνει σε βαθιά νερά, στα 1.700 μέτρα, σε βάθος μεγαλύτερο από την πετρελαιοπηγή στον Κόλπο του Μεξικού (1.500 μέτρα), γεγονός που έχει θορυβήσει τις χώρες της Μεσογείου, παρά τις διαβεβαιώσεις του πετρελαϊκού κολοσσού ότι έχει “πάρει το μάθημά του” και την απορριπτική στάση της Τρίπολης (“οι πτήσεις δεν σταματάνε επειδή συνετρίβη ένα αεροπλάνο”, απάντησε στις αιτιάσεις ο επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας).
“Όλοι παρακολουθούμε στενά τι κάνει η BP μετά τα ανησυχητικά γεγονότα στον Κόλπο του Μεξικού. Εάν συνέβαινε ένα ανάλογο περιστατικό στη Μεσόγειο, θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη καταστροφή, καθώς συγκριτικά η Μεσόγειος είναι μια λίμνη”, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Φράνκο Φρατίνι.

Τα ελληνικά πετρέλαια
Οι εξελίξεις αυτές, όπως είναι φυσικό, αγγίζουν και τα ελληνικά σχέδια. Στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας, που πιθανολογείται ότι κρύβει 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου (ποσότητα ικανή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να καλύψει τις ανάγκες της χώρας μας για 20 χρόνια), θα πρέπει επίσης να γίνουν γεωτρήσεις σε βαθιά νερά (800 - 1.500 μέτρα στο Ιόνιο).
Σύμφωνα με τον Κώστα Νικολάου, δρ. χημικό περιβαλλοντολόγο και αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, η Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναλάβει το ρίσκο. “Πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να είμαστε μια τουριστική ή μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Και τα δύο δεν γίνεται. Ποιος ο λόγος να στραφούμε σε μία περιβαλλοντικά επιζήμια ενεργειακή πηγή που πεθαίνει, όταν θα μπορούσαμε να γίνουμε η Νο 1 χώρα στις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι συμβατές με τον τουρισμό μας;”, τονίζει στη “Μ”.
Εντελώς διαφορετική άποψη έχει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κώστας Νικολάου. “Το πρόβλημα δεν είναι η ασφάλεια. Παντού γίνονται γεωτρήσεις σε βαθιά νερά χωρίς κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει υποδομή, τεχνική και στελεχιακή. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν κανονισμοί, δεν υπάρχουν στελέχη στο κράτος που να γνωρίζουν το θέμα και να μπορούν να συνομιλήσουν με τις εταιρείες. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η κυβέρνηση”. Για το θέμα της ασφάλειας, τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, εάν εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στη Νορβηγία.

Ευρωπαϊκοί φραγμοί
Την ίδια στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής μορατόριουμ στις γεωτρήσεις σε βαθιά νερά, κάτι που έχει ήδη αποφασίσει η αμερικανική κυβέρνηση. Η Κομισιόν δεν έχει καμία δυνατότητα να επηρεάσει τα σχέδια της BP στη Λιβύη, εμφανίζεται όμως αποφασισμένη να αυστηροποιήσει τους κανόνες ασφαλείας και τα τεχνικά στάνταρτ, αλλά και να αλλάξει το καθεστώς χορήγησης αδειών, προκειμένου να υποχρεώνονται οι εταιρείες να αποδεικνύουν ότι έχουν τα οικονομικά μέσα να καλύψουν τη ζημιά που θα προκαλούσαν τυχόν ατυχήματα.BP: Ζημίες ρεκόρ και πρόωρη έξοδος του αφεντικού

Βαριά η σκιά της διαρροής στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Νέος τιμονιέρης από τον Οκτώβριο

Ένα από τα πλέον αρνητικά αποτελέσματα της βρετανικής επιχειρηματικής ιστορίας ανακοίνωσε χθες η BP, που εμφάνισε στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου ζημίες ύψους 17,2 δισ. δολ. έναντι κερδών ύψους 4,39 δισ. δολ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Με την ανακοίνωση των ζημιών, η BP έκανε επίσης γνωστό πως σχεδιάζει να πουλήσει στοιχεία του ενεργητικού της, ύψους 30 δισ. δολ. προκειμένου να αντιμετωπίσει το κόστος της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Τόνι Χέιγουορντ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Αν και η σκιά πέφτει βαριά επάνω από την BP, η εταιρεία χαρακτήρισε “αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου” της το σχέδιο πώλησης στοιχείων ενεργητικού, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει με την πρόσφατη πώληση στην αμερικανική Apache δραστηριοτήτων στη Βόρεια Αμερική και την Αίγυπτο, αντί 7 δισ. δολ. Η βρετανική πετρελαϊκή σκοπεύει να απαλλαγεί από πεδία άντλησης φυσικού αερίου και αργού που έχουν ωριμάσει, πουλώντας τα σε εταιρείες που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι αφενός η χρηματοδότηση του κόστους για τη διαχείριση της πετρελαιοκηλίδας μετά το ατύχημα στο πηγάδι Μακόντο, αφετέρου ο περιορισμός του δανειακού ανοίγματος της εταιρείας. Εν τω μεταξύ, οι αδέξιοι επικοινωνιακοί χειρισμοί του θέματος της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού οδήγησαν τον Τόνι Χέιγουορντ σε άδοξη και πρόωρη έξοδο από την BP. Πρόκειται για τον τρίτο από τους τέσσερις τελευταίους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας που υποχρεώθηκαν πρόωρα να παραδώσουν τα ηνία.
Το τιμόνι της εταιρείας περνά από την 1η Οκτωβρίου στον 54χρονο Μπομπ Ντάντλι, που θα είναι ο πρώτος μη Βρετανός επικεφαλής της BP, στοιχείο που θα αξιοποιηθεί στην καταπράυνση της οργής των Αμερικανών.Από τον Ιούνιο ανέλαβε τη διαχείριση του προβλήματος της πετρελαιοκηλίδας και θεωρείται αντιδρών στην επιχειρηματική κουλτούρα της BP, η οποία, κατά τους αναλυτές, ενθαρρύνει τη λήψη μεγαλύτερου επιχειρησιακού κινδύνου στις γεωτρήσεις από ό,τι ορισμένοι από τους ανταγωνιστές της, παράμετρος που φέρεται να συνέβαλε στην οικολογική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού.


Πηγή makthes.gr

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Προχωρούν για τον TAP οι Statoil, EGL και Ε.ΟΝ

Με τη συμμετοχή και της γερμανικής Ε.ΟΝ, στο πλευρό της νορβηγικής Statoil και της ελβετικής EGL, η κοινοπραξία TAP προχώρησε στην επικαιροποίηση της αίτησης προς την ΡΑΕ για την κατασκευή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο εγχώριο “μέτωπο” θέλουν το Σ.τ.Ε. να έχει απορρίψει την αίτηση του Δήμου Δερβενακίων κατά της περιβαλλοντικής μελέτης του αγωγού φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ προς το Αλιβέρι.

Η επικαιροποίηση της αίτησης έγινε με βάση το νέο Κανονισμό Αδειών και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις μέτοχοι ( Statoil και EGL από 42,5% και ΕΟΝ με 15%) προσδιορίζουν ως πηγή τροφοδότησης του νέου αγωγού τα κοιτάσματα αερίου που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ανάπτυξης της 2ης φάσης της περιοχής Sah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν.

Στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων κοιτασμάτων είναι μέτοχος και η Statoil, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρεται, στην αίτηση της TAP, ως πιθανή πηγή το ιρανικό αέριο, παρόλο που η EGL διαθέτει συμβόλαιο για 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο προμήθειας φυσικού αερίου από άλλες πηγές στις παρευξείνιες περιοχές.

Η όδευση του Transadriatic Pipeline είναι η γνωστή διαδρομή Θεσσαλονίκη – Καστοριά – Αλβανία με υποθαλάσσια όδευση στην Ιταλία, ενώ η ετήσια ροή φυσικού αερίου εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με προοπτικές διπλασιασμού. Το δε κόστος επένδυσης τοποθετείται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση τα δεδομένα που δημιουργούν σήμερα τόσο οι τιμές του χάλυβα όσο και τα κόστη των πλωτών μέσων., τα οποία αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα και υπόκεινται σε μεταβολές.

Για την προοπτική ανάπτυξης του ΤΑ P έχει εκφραστεί θετικά και η ελληνική κυβέρνηση ενώ οι τρεις μέτοχοι αναζητούν και νέους εταίρους, είτε από τον διεθνή χώρο είτε και από την Ελλάδα.

Άμεσος στόχος της κοινοπραξίας είναι η εκκίνηση, το φθινόπωρο, των περιβαλλοντικών μελετών, οι οποίες θα προχωρήσουν με βάση τις προδιαγραφές της EBRD, με στόχο να είναι ευχερέστερη η πρόσβαση στην χρηματοδότηση.

Ο TAP είναι ένα από τα 4 σχέδια μεταφοράς φυσικού αερίου στη λογική του λεγόμενου Νότιου Διαδρόμου, μαζί με τους Nabucco, ITGI και South Stream, με την χώρα μας να μετέχει, ως γνωστόν, στα δύο τελευταία.

Σε ό, τι αφορά, τώρα, την πρόοδο ενός άλλου αγωγού, αυτού του ΔΕΣΦΑ που θα καταλήξει στο Αλιβέρι, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του Δήμου Δερβενακίων κατά της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου.

Έτσι, οι εργασίες προχωρούν κατά τον σχεδιασμό, σύμφωνα προς τον οποίο ο αγωγός θα είναι έτοιμος προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011, ώστε η ΔΕΗ να είναι εν συνεχεία σε θέση να προχωρήσει στο commissioning της ισχύος 417 μεγαβάτ νέα της μονάδας.

Για το ίδιο ζήτημα η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έχει ζητήσει συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιδιώκοντας νε επιτύχει τα μεγαλύτερα δυνατά αντισταθμιστικά οφέλη.

Πηγή energia.gr