Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Η πορεία της μετεγκατάστασης των εταιρειών πετρελαιοειδών από τις ακτές της Λάρνακας στο Βασιλικό έχει ήδη αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, ωστόσο ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε δυο χρόνια πριν και χρειάστηκε εντατικές ενέργειες και διαδικασίες για να φτάσει στο σημερινό σημείο. 

Ας δούμε τις πιο σημαντικές ημερομηνίες από το 2014 για τις εταιρείες που διέθεταν εγκαταστάσεις υγραερίου στη Λάρνακα.

- 2014: Έγιναν όλες οι αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες και ο τεχνικός σχεδιασμός. Υπολογίστηκε το κόστος κατασκευής, έγινε εκτίμηση λειτουργικού κόστους, προκαταρκτική μελέτη SEVEZO, προκαταρκτική μελέτη αγκυροβολίου/υποθαλάσσιων αγωγών καθώς και μελέτη σκοπιμότητας. Όλα ετοιμάστηκαν από κοινού από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν εγκαταστάσεις Υγραερίου στη Λάρνακα.

- Φεβρουάριος 2015: Έγινε η μελέτη σκοπιμότητας για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων LPG παραδόθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο.

- Ιούνιος 2015: Οι τέσσερις εταιρείες από κοινού υπέβαλαν αίτηση για ενοικίαση γης στο Βασιλικό. Τον ίδιο μήνα έγινε παρουσίαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονταν για την χρηματοδότηση της μελέτης σκοπιμότητας του όλου έργου.

- Ιούλιος: Νοέμβριος 2015: Έγιναν εντατικές διαβουλεύσεις με την Αρχή Λιμένων για τον καθορισμό της τελικής θέσης του αγκυροβολίου για την εκφόρτωση LPG.

- Ιανουάριος 2016:Υπεδείχθη το τεμάχιο γης προς ενοικίαση στο Βασιλικό και επίσης υπεδείχθη η όδευση των σωλήνων από το αγκυροβόλιο στην εγκατάσταση.

-17 Ιουνίου: Υπεγράφη η συμφωνία μετόχων μεταξύ των εταιρειών, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, Intergaz Ltd και Synergas Ltd για τη δημιουργία της κοινοπραξίας, η οποία θα κατασκευάσει και θα λειτουργεί τη νέα κοινή εγκατάσταση υγραερίου στο Βασιλικό.

-Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της εξέτασης των προσφορών για τη χρηματοδότηση του έργου.
Στόχος είναι η κατασκευή κοινού τερματικού για την αποθήκευση και εμφιάλωση υγραερίου, με τον ορίζοντα κατασκευής να υπολογίζεται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Η μετακίνηση των πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα υπολογίζεται πως θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων δηλαδή μέχρι το τέλος του 2017 ή στις αρχές του 2018, ενώ η μετεγκατάσταση υγραερίου υπολογίζεται εντός του 2019, νοουμένου ότι εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες.

(Πηγή: energynews.com.cy)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου