Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΔΕΗ και ΕΣΑΗ Συμμετείχαν στη Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 9ης Ιουνίου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημοσιοποιεί σήμερα τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.06.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-207596
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  Επιστολή: DEH DEH (μέγεθος: 1,055.742 kb)
 2. Ημερομηνία αποστολής: 16.06.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-207599
  Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΑΗ)
  Επιστολή: ESAH ESAH (μέγεθος: 156.658 kb
 Πηγή energia.gr
 1.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου