Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Ελαφρά Αύξηση για το Μερίδιο των ΑΠΕ στην Ηλεκτροπαραγωγή στα Νησιά το Μάιο

 Ελαφρώς αυξημένο ήταν το μερίδιο των ΑΠΕ τον Μάιο (βλ. εδώ) στην ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, τα στοιχεία του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 18,5% της ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά έναντι 18,4% τον Απρίλιο (βλ. εδώ).
Ωστόσο, συγκριτικά σε σχέση με το Μάρτιο, παρατηρείται μεγάλη πτώση στο μερίδιο των ΑΠΕ, καθώς τότε κάλυψαν μερίδιο 22,2% της ηλεκτροπαραγωγής στο ΜΔΝ. Ενδεικτικά τα αιολικά είχαν μερίδιο 16,2%, τα φωτοβολταϊκά 5,3% και τα φ/β στις στέγες 0,7% (βλ. εδώ).Τον Μάιο κυρίαρχα και πάλι ήταν τα αιολικά, με μερίδιο 12,2%, σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη έναντι του Απριλίου, οπότε το μερίδιό τους είχε ανέλθει σε 10,8%. Αντίθετα, αξιοσημείωτη ήταν η μείωση στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι κάλυψαν το 5,5% των αναγκών του ΜΔΝ έναντι 6,7% τον προηγούμενο μήνα.
Μικρή μείωση, από 0,9% σε 0,8%, σημείωσε και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών στις στέγες τον Μάιο στα νησιά.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύος των μονάδων ΑΠΕ στα ΜΔΝ, εκτός των Φ/Β σε στέγες, παρέμεινε αμετάβλητη στα 458,97 MW (αιολικά 322,69 MW, Φ/Β 135,98 MW). Τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ έχουν η Κρήτη (278,90) και η Ρόδος (67,31).
Η συνολική παραγωγή αντίθετα, αυξήθηκε το Μάιο, σε 78.879,70 MWh, από 63.653,19 τον Απρίλιο, χάρη στην αύξηση της αιολικής παραγωγής από 39.306,30 MW σε 54.423,15 MW).
Η ισχύς των λειτουργούντων Φ/Β σε στέγες παρέμεινε σταθερή στα 23,47 MW (από 23,48 τον Ιανουάριο), ενώ και η συνολική ισχύς παρέμεινε στα 25,70 MW. Ξεχωρίζει με μεγάλη απόσταση η Κρήτη με 17,19 (λειτουργούντων) και 18,97 MW (δεσμευμένου χώρου) αντίστοιχα.
Η συνολική παραγωγή για τα φ/β στις στέγες αυξήθηκε το Μάιο σε 3.562,23 MWh, από 3.096,50 MWh τον προηγούμενο μήνα. 

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου