Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Στα 37,37 Ευρώ / MWh η Τιμή Εκκίνησης για τις Δημοπρασίες ΝΟΜΕ με Απόφαση του ΥΠΕΝ

Με σημερινή απόφασή του το ΥΠΕΝ (βλ. εδώ), προχώρησε στον καθορισμό της μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και της εξ αυτής προκύπτουσας τιμής για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού.
Όπως αναφέρει η απόφαση, βάσει της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας η κατώτατη τιμή προσφοράς  των  δημοπρατούμενων  προθεσμιακών  προϊόντων  ηλεκτρικής  ενέργειας – δηλαδή η τιμή εκκίνησης για τα ΝΟΜΕ - της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), όπως ισχύει μέχρι την αναθεώρησή της βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ανέρχεται σε τριάντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά ανά MWh(37,37 €/MWh).Βάσει της απόφασης, την οποία συνυπογράφει και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, η κατώτατη τιμή προκύπτει από την εφαρμογή των μεταβλητών στοιχείων κόστους λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., στον μαθηματικό τύπο της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία μίγματος λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής παραγωγής της παρ. 1 ανωτέρω, ως εξής:
Κατώτατη  Τιμή  =  α  ×  Μεταβλητά  Κόστη  Λιγνιτικής  Παραγωγής  +  β  ×  Μεταβλητά  Κόστη Υδροηλεκτρικής Παραγωγής = 93,13% ×39,97€/MWh+ 6,87% × 2,12 €/MWh= 37,37€/MWh.
 
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου