Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ενέργεια: Μπαίνουν σε Τροχιά οι Δημοπρασίες

Στα 37,37 ευρώ όρισε με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κατώτατη τιμή προσφοράς για μία μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες), στις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ.
Πρόκειται για τη διαδικασία που επελέγη εδώ και χρόνια ως ο κυριότερος μεταβατικός τρόπος «ανοίγματος» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έως ότου εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το οριστικό νέο μοντέλο (target model) λειτουργίας της αγοράς.
 Η τιμή αυτή προσδιορίστηκε με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία που επεξεργάστηκε η ΡΑΕ και επικύρωσε το υπουργείο. Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπόψιν το μίγμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής (93,13%-6,87%) με βάση τη σχέση που ίσχυσε το 2015, όπως και το μεταβλητό κόστος της ΔΕΗ για τα λιγνιτικά εργιοστάσια, το οποίο προσδιορίζει σε 27,26 ευρώ η μεγαβατώρα (μεταβλητά κόστη ορυχείων, κόστος αγοράς καυσίμων, ειδικό τέλος λιγνίτη, ειδικό κόστος εκκίνησης, μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης).
Επιπλέον προσδιορίζει σε 12,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Τέλος, το μεταβλητό κόστος υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ προσδιορίζει σε 2,12 ευρώ η μεγαβατώρα.
Σημειώνεται ότι στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η διενέργεια τους αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την λήψη της δόσης του δανείου εκ μέρους των Θεσμών, ενώ η πρώτη δημοπρασία για δύο «προϊόντα» 150 και 200 μεγαβάτ ανά ώρα, αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο.
Ήδη ο Λειτουργός της Αγοράς-ΛΑΓΗΕ έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία των δημοπρασιών, ενώ παρουσίασε τη διαδικασία εκτέλεσής τους σε ειδική ημερίδα που έγινε στην αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία για τις δημοπρασίες που προτάθηκε, οι προσφορές κάθε διαγωνιζόμενου που θα γίνονται αποδεκτές, θα πληρώνονται στην τιμή που πρόσφερε ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος και όχι στην υψηλότερη τιμή της τελευταίας προσφοράς.
Οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα για μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ, προβλέπουν ότι στο τέλος του 2016 το ποσοστό της ΔΕΗ θα πρέπει να έχει μειωθεί σε 87%. Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από το 90%, με τη δημοπράτηση 150 μεγαβάτ ανά ώρα τον Οκτώβριο, ο στόχος επιτυγχάνεται.
Έτσι ενδέχεται τα υπόλοιπα 200 μεγαβάτ, εφόσον δημοπρατηθούν, να αφορούν παραδόσεις για τον Ιανουάριο του 2017, χρονιά στην οποία το μερίδιο της ΔΕΗ θα πρέπει να μειωθεί σε 75,24%. Συνολικά δε, μέσα στον επόμενο χρόνο, θα πρέπει να γίνουν δημοπρασίες, ενδεχομένως τέσσερις για 676 μεγαβάτ.

Πηγή euro2day.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου