Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ιούλιος: Συνεχίσθηκε η Αύξηση του Μεριδίου της ΔΕΗ στη Βιομηχανική και Εμπορική Χρήση σε Μηνιαία Βάση


Αύξηση σημείωσε τον Ιούλιο το μερίδιο της ΔΕΗ στην εμπορική και βιομηχανική αγορά χαμηλής και μέσης τάσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 21 Αυγούστου ο ΛΑΓΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει απωλέσει 6.51% του μεριδίου της σε ετήσια βάση (Ιούλιος 2015-Ιούλιος 2016), ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιος 2016), υπήρξε αύξηση του μεριδίου της τής τάξεως του 1.57%. Ας σημειωθεί ότι πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη αύξηση μετά από αυτήν που καταγράφηκε τον περασμένο Ιούνιο (βλ. εδώ).
Από τον Ιούλιο 2015 μέχρι και τον Ιούλιο 2016, οι εναλλακτικοί πάροχοι στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους προκειμένου να διευρύνουν το πελατολόγιο τους, αλλά και το μερίδιο αγοράς σε σχέση με τον κυρίαρχο παίκτη, τη ΔΕΗ. Οι ενέργειές τους συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικές, καθώς παρατηρείται μία σημαντική πτώση στο ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ στη βιομηχανική και εμπορική αγορά χαμηλής και μέσης τάσης σε ετήσια βάση το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως απεικονίζει το ακόλουθο διάγραμμα, παρά την αύξηση του μεριδίου της την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016, αλλά και τους τελευταίους δύο μήνες (Ιούνιος-Ιούλιος 2016):

Σύμφωνα με στοιχεία του μηνιαίου δελτίου συστήματος συναλλαγών ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ μηνός Ιουλίου 2016, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 79.48%, αυξημένο κατά 1.57% σε σχέση με τον Ιούνιο 2016, αλλά σημαντικά μειωμένο κατά 6.51% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.
Εκτός της ΔΕΗ, στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος συμμετέχουν 7 ακόμα πάροχοι. Οι εταιρείες ΗΡΩΝ, Elpedison και Protergia, πουδιαθέτουν μερίδια αγοράς 2.70%, 2.22% και 2.33% αντίστοιχα στη βιομηχανική και εμπορική χρήση χαμηλής και μέσης τάσης, αύξησαν σε μεγάλο βαθμό τα μερίδιά τους σε ετήσια βάση (87.50%, 98.21% και 202.60% αντίστοιχα). Παρομοίως, η εταιρεία Green,που κατέχει μερίδιο αγοράς 0.41%, η NRG (0.74%), Watt& Volt και Volterra (οι οποίες κατέχουν μερίδιο αγοράς 0.54% και 0.55% αντίστοιχα), σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση των μεριδίων τους ετησίως στην συγκεκριμένη αγορά (78.26%, 393.33%, 170.00% και 223.53% αντίστοιχα). Επομένως, οι εναλλακτικοί πάροχοι βλέπουν τα μερίδιά τους να ενισχύονται και αυτό τους κάνει να αισιοδοξούν για τη διαμόρφωση μιας λιγότερο μονοπωλιακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου τους τον μήνα Ιούλιο 2016 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημείωσαν οι NRG και Volterra, καταγράφοντας ποσοστά 15.63% και 12.24% αντίστοιχα, ενώ οι Green και Elpedison μείωσαν τα μερίδιά τους σε μηνιαία βάση κατά 8.89% και 2.63% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανική και εμπορική χρήση χαμηλής και μέσης τάσης αποτελεί την πιο κερδοφόρα κατηγορία τιμολογίων και έχει αναδειχθεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ όλων των παρόχων.


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των συμμετεχόντων στην βιομηχανική και εμπορική χρήση μέσης και χαμηλής τάσης, αλλά και στην υψηλή τάση, όπως διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο 2016, και την ποσοστιαία διαφορά τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και σε ετήσια βάση:

Όσον αφορά το μερίδιο της ΔΕΗ στην υψηλή τάση, αυτό μειώθηκε κατά 10.49% σε μηνιαία βάση και αυξήθηκε ελάχιστα κατά 0.37% σε ετήσια βάση τον μήνα Ιούλιο 2016.


Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου