Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Χουντής: Η Ελλάδα Χρηματοδοτεί Παρωχημένες Μορφές Διχαείρισης Απορριμμάτων Μέσω ΕΣΠΑ

Με ερώτησή του που κατέθεσε σήμερα στην Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής καταγγέλλει ότι η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να χρηματοδοτήσει από τους διατιθέμενους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 "τους απαξιωμένους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, τις μεγάλες κεντρικές μονάδες διαλογής κ.λπ, που θεωρούνται περιβαλλοντικά παρωχημένοι και εγκαταλείπονται στην υπόλοιπη Ευρώπη".

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΛΑΕ, ο κ. Χουντής, στην ερώτησή του, κάνει αναφορά σε επιστολή που απέστειλαν οι γενικές διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής της Κομισιόν προς την ελληνική κυβέρνηση, και στην οποία προειδοποιείται η Ελλάδα ότι "χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κυρίως για μη ανακτήσιμα επικίνδυνα απόβλητα) και χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων.
Ως εκ τούτου, όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε έργα στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε μη βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων [εργοστάσια μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) και μονάδες αποτέφρωσης] που αναμένεται να λειτουργούν για τα επόμενα 20-30 χρόνια".

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καταγγέλλει ότι, στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020, με αντικείμενο: "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων" (10.05.2016) ακολουθείται η τελείως ανάποδη λογική, αφού σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν οι παρωχημένες τεχνολογίες (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ κ.λπ.) με το 77% των διαθεσίμων κονδυλίων, ενώ για τις δράσεις προδιαλογής υλικών στους δήμους (οικιακή κομποστοποίηση, συστήματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, δημοτική κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, "πράσινα σημεία"), διατίθεται μόλις το 8,4% των πόρων.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χουντής ζητά από την Κομισιόν να αποφανθεί εάν τα έργα και οι υποδομές που προωθούνται από την ελληνική κυβέρνηση, συνάδουν με τις προτεραιότητες της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου