Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και Σταθερής Τιμής για τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) και Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ( Σ.Ε.Σ.Τ.) της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3 και του άρθρου 10, παρ. 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149/9.8.2016) αντίστοιχα.

Η διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όπως υποβλήθηκε στη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. 5236/27.09.2016 έγγραφό του (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212470/27.09.2016), καθώς και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπωςυποβλήθηκε στη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. 146/26.09.2016 έγγραφό του (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212441/27.09.2016). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση apeconsultation@rae.gr, μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου.
 
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου