Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Η ΔΕΗ Ενέκρινε Αποζημίωση για Ζημιές Από τον ΥΗΕ Ιλαρίωνα

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ ενέκρινε αποζημίωση ύψους 150000 ευρώ στον ΤΟΕΒ Καρπερού – Δήμητρας.
Η αποζημίωση αφορά το τμήμα του αρδευτικού δικτύου που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια Τ.Κ. Δήμητρας στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης, το οποίο κατακλύσθηκε από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και την αποκατάσταση του θιγόμενου αρδευτικού δικτύου και προσπελάσεων.
Η αποδοχή της αποζημίωσης συνεπάγεται και την πλήρη, οριστική, ανεπιφύλακτη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απαιτήσεών του για το θέμα αυτό προς τη ΔΕΗ.
Στη βάση σχετικού αιτήματος του ΤΟΕΒ Καρπερού – Δήμητρας, το ποσό της αποζημίωσης θα συμψηφιστεί στο διακανονισμό οφειλής του ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ από λογαριασμούς ρεύματος για τις παροχές του.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου