Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΤΑΡ: Διαδικασία Προεπιλογής για Προμήθεια Κυλινδρικών Βαλβίδων Μεγάλης Διαμέτρου.

Ως μέρος της διαδικασίας προεπιλογής για δυνητικούς προμηθευτές, εταιρεία του αγωγού ΤΑΡ δημοσίευσε νέα σχετική προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (εδώ) για προμήθεια κυλινδρικών βαλβίδων μεγάλης διαμέτρου.
Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να προ-επιλεγούν για την εν λόγω σύμβαση πρέπει να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο προεπιλογής από τον TAP, το αργότερο ως τις 08/11/2014. Το αίτημα μπορεί να σταλεί στο ΤΑΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: pqqvalves @ tapagcom

Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας περιλαμβάνει την κατασκευή, δοκιμή και παράδοση των κυλινδρικών βαλβίδων μεγάλης διαμέτρου με τις παρακάτω προδιαγραφές: περίπου 8 βαλβίδες 36 ιντσών (κατηγορία 900) και 46 βαλβίδες 48 ιντσών (κατηγορία 600). Οι πιθανοί προμηθευτές πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας του TAP και ότι θα παρέχει τις απαραίτητες ποσότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του αγωγού.
Μόνο ένας επιλεγμένος αριθμός των προ-επιλεγμένων εταιρειών θα κληθούν να συμμετάσχουν στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού της διαδικασίας προμηθειών του ΤΑΡ για βαλβίδες μεγάλης διαμέτρου.
Η σημερινή διαδικασία προεπιλογής είναι η πέμπτη που ανακοινώνει ο TAP από τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Πλήρης επισκόπηση όλων των προκηρύξεων διαγωνισμών που δημοσιεύθηκαν από την TAP μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμη εδώ: www.tap-ag.com/tenders
Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση της κοινοπραξίας του αγωγού, μεταγενέστερες προκηρύξεις συμβάσεων που πρόκειται να εκδοθούν από τον TAP θα περιλαμβάνουν την προεπιλογή των εταιρειών που προμηθεύουν αγωγούς από χάλυβα για τα χερσαία τμήματα του TAP, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προεπιλογή των εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής του υπεράκτιου τμήματος του αγωγού.
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου