Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΠΕ: Πρόγραμμα Net Metering σε Επτά Πρατήρια ΕΚΟ με Φωτοβολταϊκά 75,25 KW

Το πρώτο έργο εφαρμογής του προγράμματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά συστήματα ανακοίνωσε ότι υλοποίησε ο όμιλος  ΕΛΠΕ, σε επτά επιλεγμένα πρατήρια της ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Η χρηματοδότηση και υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, με την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας Εμπορίας, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μέχρι και το 1/3 της ετήσιας κατανάλωσης του κάθε πρατηρίου, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Είναι ενδεικτικό ότι η συνολική ισχύς της επένδυσης ανέρχεται σε 75,25 kW και ισοδυναμεί με την πλήρη ηλεκτροδότηση 23 ελληνικών νοικοκυριών για έναν ολόκληρο χρόνο, ενώ οι εκπομπές CO2 αναμένεται να περιοριστούν τουλάχιστον κατά 80 τόνους ετησίως.
Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε 91.600 ευρώ(1,21 ευρώ/Wp) και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 14.000 ευρώ.
Τα Φ/Β συστήματα αυτοπαραγωγής, διαφέρουν σημαντικά από την προηγούμενη «γενιά» Φωτοβολταϊκών συστημάτων που τροφοδοτούσαν το δίκτυο μέσω αποκλειστικής σύνδεσης και αποζημιώνονταν με επιδοτούμενο τιμολόγιο.
Θεσπίστηκαν με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β' 3583/31.12.2014), που επιτρέπει την εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να σχεδιαστεί και να διαστασιολογηθεί το κατάλληλο Φ/Β σύστημα που θα είναι οικονομικά βιώσιμο, απαιτείται πλέον να γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός(και όχι λογιστικός) και να υπάρχει αναλυτικός έλεγχος των μηνιαίων καταναλώσεων, της ωριαίας ζήτησης, της περιοδικότητας της κατανάλωσης, των πιθανών μελλοντικών αλλαγών στη ζήτηση, του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην πράξη, το Φ/Β σύστημα συνδέεται με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και μέσω αυτής στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται στην εγκατάσταση, ενώ η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται στο δίκτυο, η οποία μετά «συμψηφίζεται» με άλλες καταναλώσεις της εγκατάστασης (π.χ. βραδινές ώρες). Ο τελικός ενεργειακός συμψηφισμός παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας -γνωστός με τον όρο "net-metering"- γίνεται σε ετήσια βάση.
Το μέλλον των Φ/Β με ενεργειακό συμψηφισμό, είναι ο συνδυασμός τους με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).
Εφαρμογή του Προγράμματος Αυτοπαραγωγής στον όμιλο ΕΛΠΕ
Τα επτά  επιλεγμένα - ιδιόκτητα πρατήρια EKO και BP όπου υλοποιήθηκε το πρώτο έργο εφαρμογής του προγράμματος αυτοπαραγωγής στον όμιλο ΕΛΠΕ, με την εγκατάσταση μικρών Φ/Β, είναι:
ΚΑΛΥΨΩ
Περιοχή
Ισχύς
Εξοπλισμός
Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή
Αποφυγή CO 2
049
Κορωπί – Αττική
10,92kW
PV panels: Aleo P19 280Wp
Inverters: SMA
1550
kWh/kWp
~87 MWh
~60 tons
075
Π. Φάληρο (Βενιζέλου) – Αττική
10,64kW
084
Π. Φάληρο (Αμφιθέας) – Αττική
12,88kW
109
Αθήνα (Λιοσίων) – Αττική
12,04kW
129
Ασπρόπυργος -Αττική
9,52kW
Συνολική Ισχύς σε Αττική:
56kW
013
Καλαμαριά (Γεωργ. Σχολής) - Θεσσαλονίκη
7,70kW
PV panels: Aleo P19 275Wp
Inverters: ABB
1450
kWh/kWp
~28 MWh
~20 tons
116
(17ηςΝοεμβρίου 20) - Θεσσαλονίκη
11,55kW
Συνολική Ισχύς σε Θεσσαλονίκη:
19,25kW
Συνολική Ισχύς της επένδυσης:
75,25 kW
~115 MWh
~80 tons
Όλα τα Φ/Β έχουν ήδη συνδεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, που καταναλώνεται από τα πρατήρια.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου