Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Volton

Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγήθηκε από την ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.».

Η άδεια αφορά σε ισχύ 100 MW και έχει διάρκεια 20 ετών, με δυνατότητα παράτασης.
Η μετοχική σύνθεση της Volton είναι η εξής: Ιωακείμ Τσάνης (ποσοστό 34%), Αλεξάνδρα Καϋμενάκη (ποσοστό 33%) και Νικόλαος Μπόκος (ποσοστό 33%).

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου