Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Αυτοί Είναι οι Σταθμοί ΑΠΕ που Δεν Κατέθεσαν Εγγυητική και Χάνουν την Προσφορά Σύνδεσης


Ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε την προκαταρκτική λίστα των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, των οποίων η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του ν. 4152/2013 με τις ρυθμίσεις του ν. 4342/2015, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των σταθμών αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή, στην παραπάνω λίστα περιλαμβάνονται μόνο οι σταθμοί που έχουν υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3851/2010 και είναι αρμοδιότητος ΑΔΜΗΕ.

Τονίζεται ότι η εν λόγω προσωρινή λίστα έχει καταρτισθεί με βάση τις διαθέσιμες στον ΑΔΜΗΕ πληροφορίες και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων των Παραγωγών.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4342/2015 οι φορείς των σταθμών παραγωγής που περιλαμβάνονται στη λίστας δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης νέου αιτήματος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης πριν την 1η Φεβρουαρίου 2017.
Τυχόν ενστάσεις για διορθώσεις ή παραλείψεις παρακαλούνται να υποβληθούν εγγράφως στον ΑΔΜΗΕ/ΔΣΑΣ έως την 15η Απριλίου 2016. 

Πηγή energia.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου