Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Η ΡΑΕ Εγκρίνει τις Προσωρινές Μεθοδολογίες Εκτίμησης Ενέργειας στα Νησιά

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την έκδοση των αποφάσεών της υπ’ αριθμ 46/2016 και 47/2016, με τις οποίες αξιολόγησε και ενέκρινε τις προσωρινές μεθοδολογίες Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης, Ενέργειας Χρέωσης και Ποσοστού Εκπροσώπησης Εκπροσώπων Φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), και Υπολογισμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων του Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και των αποτελεσμάτων της σχετικής Δ.Δ. που προηγήθηκε.
Με την έγκριση των μεθοδολογιών αυτών, συντελείται ένα σημαντικό βήμα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης και εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, προς το άνοιγμα της αγοράς των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, αναφορικά με τη άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, και την εκπροσώπηση των καταναλωτών των ΜΔΝ από ανεξάρτητους προμηθευτές.
Η ΡΑΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ, και ιδίως την εφαρμογή του κατά το αρχικό και μεταβατικό στάδιο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση των υποδομών στα ΜΔΝ και τις επιταγές της Απόφασης 2014/536/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου