Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Στα 81 Δις Δολ. το 2015 τα Κεφάλαια για Δράσεις Κατά της Κλιματικής Αλλαγής Από τις Έξι Μεγαλύτερες Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες

Κεφάλαια ύψους 81 δις δολ. κινητοποιήθηκαν για πρότζεκτ κατά της κλιματικής αλλαγής με χρηματοδότηση από τις έξι μεγαλύτερες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες του κόσμου το 2015 για δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αναφέρει πρόσφατη ανακοίνωση της EBRD, η οποία διευκρινίζει ότι από αυτά 25 δις δολ. προέρχονται απευθείας από τις εν λόγω τράπεζες, ενώ τα υπόλοιπα 56 δις δολ. προήλθαν από άλλους επενδυτές.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις χρηματοδοτικές δράσεις που προέρχονται από τις μεγαλύτερες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες περιέχονται στην σχετική κοινή έκθεση των έξι αυτών τραπεζών την οποία συνέταξε η Asian Development Bank (ADB) από κοινού με την African Development Bank την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), την Inter-American Development Bank Group (IDBG), και την World Bank Group (WBG).

Η σημαντική αυτή συμβολή στην καταπολέμηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής ενισχύθηκε, εξάλλου, από τις δεσμεύσεις εκ μέρους όλων των διεθνών αναπτυξιακών τραπεζών να αυξήσουν σημαντικά τα κονδύλια που προορίζονται για το σκοπό αυτό, ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία των Παρισίων, γνωστή και ως COP21, που επετεύχθη πέρυσι το Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με την ως άνω έκθεση, οι έξι μεγαλύτερες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες διέθεσαν πάνω από 20 δις δολ. για δράσεις περιορισμού της κλιματικής αλλαγής (μείωση αερίων θερμοκηπίου, εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ) και άλλα 5 δις δολ. για δράσεις προσαρμογής (διαχείριση υδάτινων πόρων, χρήση δασικής γης). Από το 2001 οι εν λόγω τράπεζες έχουν διαθέσει συνολικά πάνω από 131 δις δολ. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οι ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ και η Κεντρική Ασία ήταν οι περιοχές που έλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων αυτών (10%), ενώ ακολουθεί η Νότια Ασία με 19%. 15% των επενδύσεων εστράφη προς τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 14% προς τις χώρες της Αν. Ασίας και του Ειρηνικού, 13% στις χώρες της ΕΕ που έγιναν πρόσφατα μέλη, 9% στην υποσαχάρια Αφρική, 9% στη Μέση Ανατολή και Β. Αφρική και το υπόλοιπο 2% αφορούσε δράσεις περισσότερες της μίας περιοχές του πλανήτη.
Ανά τομέα, τα περισσότερα κονδύλια αφορούν διαχείριση υδάτων και υδάτινων αποβλήτων (27%), ενώ το 24% διετέθη συνολικά για υποδομές στην ενέργεια και τις μεταφορές. Στην παραγωγή τροφίμων διετέθη το 18% των κονδυλίων. Από τις δράσεις μετριασμού, το 30% αφορούσε τις ΑΠΕ, οι χαμηλών εκπομπών μεταφορές απορρόφησαν το 26% των κονδυλίων και η ενεργειακή αποδοτικότητα το 14%.
Η ίδια η EBRD διέθεσε άνω των 2,9 δις δολ. σε δράσεις μετριασμού και 244 εκατ. δολ. για δράσεις προσαρμογής. Το 70% της χρηματοδότησης από την τράπεζα κατευθύνθηκε προς τον ιδιωτικό τομέα. 

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου