Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Κύπρος: Εξετάσεις Πιστοποίησης Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ως εγκριμένος οργανισμός αξιολόγησης από την Υπηρεσία Ενέργειας, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, στη βάση των προνοιών της ΚΔΠ 150/2013.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο μητρώο μηχανικών, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκεκριμένες και πιστοποιημένες από την Υπηρεσία Ενέργειας δομές του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και αποτελούνται από δύο μέρη:
(α) γραπτή εξέταση (θεωρητικό μέρος) και
(β) πρακτική εξέταση.
Οι εξετάσεις, γραπτή και πρακτική, καλύπτουν όλη την ύλη που αναφέρεται στην ΚΔΠ 150/2013.
Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, από σήμερα μέχρι και την 26η Σεπτεμβρίου 2016, την αίτηση πλήρως συμπληρωμένη.
Το τέλος εξέτασης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 150/2013, ανέχεται στα 150 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου