Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Οι Θέσεις ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ και Elpedison στη 2η Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 2αςΔεκεμβρίου 2015 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη 2η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημοσιοποιεί σήμερα τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες
 1. Ημερομηνία αποστολής: 15.02.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-203479
  Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  Επιστολή: DEDDHE (μέγεθος: 137,394 kb)

 1. Ημερομηνία αποστολής: 01.02.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-202901
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  Επιστολή: DEH (μέγεθος: 2.389,391 kb)

 1. Ημερομηνία αποστολής: 01.02.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-202899
  Αποστολέας: ELPEDISON A.E.
  Επιστολή: ELPEDISON (μέγεθος: 248,549 kb)
Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου