Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας

Σε τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αναφορικά με τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, καθώς και στην έγκριση του «εντύπου - υποδείγματος» για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον Μηχανισμό, προχώρησε η ΡΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση, το μοναδιαίο τίμημα της αποζημίωσης για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας προς τις επιλέξιμες μονάδες από τον Διαχειριστή του Συστήματος καθορίστηκε στα 45 ευρώ/kW*έτος διαθέσιμης ισχύος και με ανώτατο όριο καταβολής, κατά τη διάρκεια του ΜΜΑΕ, τα 15 εκατομμύρια ευρώ ανά μονάδα παραγωγής. Το μέγιστο συνολικό ποσό της ενίσχυσης μέσω του ΜΜΑΕ ορίστηκε σε 225 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι μικρότερο από τα κόστη ευκαιρίας του Συστήματος και θεωρείται ότι «…οδηγεί στην εξασφάλιση στους δικαιούχους ποσοστού απόδοσης που μπορεί να θεωρηθεί εύλογο».


Όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσης, η ΡΑΕ, ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για την ένταξη των μονάδων τους στο Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας.

Προϋπόθεση για την ένταξη μονάδας στον Μηχανισμό αποτελεί η υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος αναθεωρημένων τεχνικών δηλώσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές παροχής της υπηρεσίας ευελιξίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143Δ παραγρ. 3 ν. 4001/2011, και -σε κάθε περίπτωση- να βελτιώνονται, με ουσιαστικό και αξιόλογο τρόπο, τα πριν την 1.5.2016 δηλωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, προς όφελος της αύξησης των επιπέδων ευελιξίας του Συστήματος (πέραν των βασικών τεχνικών δυνατοτήτων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, και άλλων τυχόν χαρακτηριστικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται: ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της μονάδας μετά την εκκίνηση, ο ελάχιστος χρόνος κράτησης κλπ.).

Ακολούθως, οι επιλέξιμοι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΡΑΕ, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το έντυπο-υπόδειγμα που καθορίστηκε με την απόφαση 284/2016 της Αρχής.

Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου