Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ στο Πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 9 Ιουνίου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και της υπ. αριθμ. 47/31.3.2016 Απόφασής της, αναφορικά με την παροχή Εγγυήσεων από τους Εκπροσώπους Φορτίου στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα ΜΔΝ, δημοσιοποιεί τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 21.06.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-207646
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  Επιστολή: DEH (μέγεθος: 1.528,52 kb)

 1. Ημερομηνία αποστολής: 22.06.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-207649
  Αποστολέας: ELPEDISON A.E.
  Επιστολή: ELPEDISON (μέγεθος: 599,606 kb)
 Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου