Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΡΑΕ: Ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων για την Ένταξη στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για την ένταξη των μονάδων τους στο Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, όπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ.
Προϋπόθεση για την ένταξη μονάδας στον Μηχανισμό αποτελεί η υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος αναθεωρημένων τεχνικών δηλώσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές παροχής της υπηρεσίας ευελιξίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143Δ παραγρ. 3 ν. 4001/2011, και -σε κάθε περίπτωση- να βελτιώνονται, με ουσιαστικό και αξιόλογο τρόπο, τα πριν την 1.5.2016 δηλωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, προς όφελος της αύξησης των επιπέδων ευελιξίας του Συστήματος (πέραν των βασικών τεχνικών δυνατοτήτων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, και άλλων τυχόν χαρακτηριστικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται: ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της μονάδας μετά την εκκίνηση, ο ελάχιστος χρόνος κράτησης κλπ.).
Ακολούθως, οι επιλέξιμοι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΡΑΕ, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το έντυπο-υπόδειγμα που καθορίστηκε με την απόφαση 284/2016 της Αρχής.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου