Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Με σημερινό του δελτίο Τύπου το Κίνημα Αλληλεγγύη κοινοποίησε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελένη Θεοχάρους για τις προκλήσεις της Τουρκίας προς την Κύπρο για το θέμα των ερευνών στην ΑΟΖ της Μεγαλονήσου.
Ολόκληρη η απάντηση της Κομισιόν έχει ως εξής:
«Η ανακάλυψη και η εξερεύνηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και συνολικά για την περιοχή. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί ο όγκος φυσικού αερίου που θα φθάνει στις ευρωπαϊκές αγορές από την εν λόγω περιοχή. Η εκμετάλλευση και η παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την ΕΕ, είναι πιθανό να βασιστούν σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Όλες οι δυνητικές διαδρομές θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν τόσο από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας όσο και από πλευράς σχετικού οικονομικού κόστους και οφελών.
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή. Στο παρελθόν, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει και υπενθυμίσει στην Τουρκία, σύμφωνα με παλαιότερα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2014, τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και την ανάγκη να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση και να αποφεύγει δηλώσεις και ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερες τριβές.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Τουρκία, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ τονίζει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων, σύμφωνα με το ενωσιακό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επίσης τονίζει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους».
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου