Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΛΑΓΗΕ: Στα 249 Εκατ. Ευρώ θα Ανέλθει Φέτος το Έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ


Το σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ θα αυξηθεί στα 249,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ΛΑΓΗΕ στο μηνιαίο δελτίο Απριλίου, που δημοσιοποίησε σήμερα.


Το έλλειμμα κινείται ανοδικά από τις αρχές του έτους. Τον Μάρτιο ανήλθε σε 58,11 εκατ. ευρώ, έναντι 45,03 τον Φεβρουάριο και 43,41 τον Ιανουάριο.Για το 2017 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση στα 384,87 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς, το 2015 το σωρευτικό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 62,24 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, οι νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ (μέση τιμή 18,13 ευρώ/MWh μετά τη μείωση του περασμένου Δεκεμβρίου) έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα έτη 2016, 2017 και 2018.


Η εισροή ΗΕΠ όσον αφορά τις προβλέψεις αντανακλά τη συνολική εισροή του ΗΕΠ και της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Για την εισροή του ΗΕΠ για την περίοδο 2016-2018 και αναφορικά με το σχηματισμό εσόδων από την ΟΤΣ και το μεσοσταθμικό κόστος συμβατικών θερμικών σταθμών στο διασυνδεδεμένο έχουν ληφθεί ξεχωριστές προβλέψεις σε μηνιαίο επίπεδο. Για τις προβλέψεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη η αυξητική επίδραση της κατάργησης εφαρμογής του κανόνα 30% στις προσφορές των θερμικών μονάδων στον ΗΕΠ, η επίδραση της μειωμένης ζήτησης καταναλωτών λόγω της παρατεταμένης Οικονομικής Κρίσης, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και GAZPROM για μείωση της τιμής Φυσικού Αερίου (με αποτέλεσμα τη μείωση του μεταβλητού κόστους παραγωγής των μονάδων Φ/Α), και η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στον ΗΕΠ. Τα έσοδα από τον ΗΕΠ και την εκκαθάριση των Αποκλίσεων ανά εγχυόμενη MWh ΑΠΕ ήταν το 54 €/MWh το 2014 και 50,38 €/MWh το 2015, ενώ τον περασμένο Μάρτιο διαμορφώθηκαν στα 39,78 €/MWh. Στο παρόν δελτίο οι εκτιμήσεις για την ΟΤΣ είναι 49 €/MWh για τα έτη 2016-2018. Ο υπολογισμός του επιπλέον εσόδου από το μεσοσταθμικό κόστος συμβατικών θερμικών σταθμών στο διασυνδεδεμένο (floor) έγινε λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα προβλεπόμενα έσοδα από την ΟΤΣ (εξαιρείται το έσοδο της ΟΤΑ το οποίο θεωρείται αμελητέο, σύμφωνα με τον ΛΑΓΗΕ).Όσον αφορά στην εισροή από τα έσοδα διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου, για φέτος τα δικαιώματα προς δημοπράτηση για λογαριασμό του ελληνικού κράτους όπως προκύπτουν από το ημερολόγιο δημοπρασιών που δημοσιεύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2015 από το ΕΕΧ ανέρχονται σε 28.130.000 tn CO2, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα δικαιώματα του 2015. Σε προηγούμενο δελτίο, με εκτίμηση για το έτος 2016 για τη μέση τιμή δικαιωμάτων CO2 στα 10,43 €/tn προέκυπτε ότι ως ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων από τις δημοπρασίες CO2 το ετήσιο έσοδο στον ΕΛΑΠΕ ήταν περίπου 155 εκατ. €ευρώ.Στο παρόν δελτίο παραμένει η εκτίμηση μέσης τιμής 6,9 €/tnCO2 και το ετήσιο έσοδο (60%) προκύπτει περίπου 95 εκατ. ευρώ. Και στις δύο προβλέψεις έχει ήδη αφαιρεθεί το ίδιο ποσό της αντιστάθμισης που αφορά το έτος 2015. Όπως υπενθυμίζει ο ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παραχωρείται τουλάχιστον το 60% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου του έτους 2016 για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού. Το ακριβές ποσοστό θα προσδιορισθεί από σχετική Υπουργική Απόφαση, ενώ τα έσοδα αυτά, με τυχόν ετήσιες αναθεωρήσεις, θα συνεχισθούν μέχρι το 2020. 

Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου