Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, για τα Στοιχεία Εκκαθαρίσεων στα ΜΔΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 188 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα Στοιχεία Εκκαθάρισης, που βασίζονται στις τρέχουσες Μηνιαίες εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ έτους 2014

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ έτους 2015

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ α’ τετραμήνου 2016

Μετά την έγκριση της εκάστοτε ετήσιας Εκκαθάρισης από τη ΡΑΕ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα δημοσιοποιήσει τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία, ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ. 

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου