Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Στάσιμες οι ΑΠΕ τον Μάρτιο


Στασιμότητα εμφάνισαν οι ΑΠΕ το Μάρτιο στο σύνολο της χώρας, καθώς η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανήλθε στα 5.289 MW αυξήθηκε το Μάρτιο, έναντι 5.288 MW τον Φεβρουάριο.
Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία, αμετάβλητη παρέμεινε η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ. Ειδικότερα, στα αιολικά η εγκατεστημένη ισχύς παρέμεινε στα 2.180 MW, τα φωτοβολταϊκά στα 2.229 MW, τα φωτοβολταϊκά στέγης στα 374 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 224 MW, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς στις μονάδες βιομάζας-βιοαερίου και συμπαραγωγής παρέμεινε στα 52 MW και 230 MW αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο ΛΑΓΗΕ, στο μηνιαίο δελτίο Απριλίου, προβαίνοντας σε προβλέψεις για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία για το διάστημα Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2018 (περίοδος πρόβλεψης 2 έτη), υπολογίζει ότι ετησίως θα υπάρξει διείσδυση 180 MW για κάθε ένα από τα έτη 2016, 2017 και 2018 ( μετά από κάθε μηνιαία εκκαθάριση των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ οι προβλέψεις αναθεωρούνται, βάσει των πραγματικών στοιχείων διείσδυσης του συγκεκριμένου μήνα).
Ειδικότερα, ανά κατηγορία μονάδων, και με βάση τη διείσδυση του Μαρτίου 2016 (στοιχεία 15.04.2016), η υπόθεση του Λειτουργού είναι ότι θα εξακολουθήσει η υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών, με ρυθμό της τάξης των 10 ΜW για κάθε ένα από τα έτη 2016, 2017 και 2018, μολονότι η διείσδυση Φ/Β παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα από το 2015 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, η κατανομή της διείσδυσης είναι 150 MW για τα αιολικά, 10 MW για τα φωτοβολταϊκά, 8 MW για τα ΜΥΗΣ, 8 MW για τη βιομάζα και 4 MW για τα ΣΗΘΥΑ. Για τα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράμματος στεγών η πρόβλεψη διείσδυσης εξακολουθεί να θεωρείται μηδενική μετά το 2014, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο net-metering και γίνεται βάσιμη υπόθεση ότι η πλειοψηφία των νέων εγκαταστάσεων θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς. 

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου