Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Νωρίτερα ο Διαγωνισμός για τον Στρατηγικό Επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ


Νωρίτερα κατά ένα μήνα, δηλαδή τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα γίνει ο διαγωνισμός για τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, στην οποία μάλιστα δεν υπάρχει αναφορά (δηλαδή, η πλήρης ιδιωτικοποίηση) για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση αποτυχίας της προτεινόμενης διαδικασίας. 


Ειδικότερα, ορίζεται χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών (αντί πέντε που προβλεπόταν στο πολυνομοσχέδιο) μετά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ως τα τέλη Ιουνίου, για την προκήρυξη του διαγωνισμού ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή για τον ΑΔΜΗΕ και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΔΕΗ.
Επίσης, δύο εβδομάδες μετά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών ανεξάρτητος εκτιμητής θα πρέπει να αποφασίσει για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος, καθώς και την αντικειμενικότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε η ΔΕΗ να προχωρήσει στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον στρατηγικό επενδυτή που θα επιλεχθεί.


Μετά την ανάδειξη του στρατηγικού επενδυτή αναφέρεται ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, ώστε να αυξηθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ σε εννέα, από πέντε που είναι σήμερα.Διευκρινίσεις για τα ΝΟΜΕ


Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ' έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ (95,24%) στην λιανική αγορά ρεύματος (στο διασυνδεδεμένο σύστημα), πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο: (α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%),
(β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%),
(γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%),
(δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).
Επίσης, αναφέρεται ότι η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ θα πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να διασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου