Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Σε Διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ Προτίθεται να Συμμετάσχει η «Σφακιανάκης»


Στο διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ οχημάτων τύπου pick-up (αγροτικό) πρόκειται να συμμετάσχει η εταιρεία «Σφακιανάκης»και συγκεκριμένα για το Είδος 1 «Τέσσερα οχήματα (4) τύπου pick-up (αγροτικό) 4Χ4 μονοκάμπινα 2θυρο» και Είδος 2 «Τριάντα τέσσερα (34) οχήματα τύπου pick-up (αγροτικό) 4Χ4 διπλοκάμπινα 4θυρο».
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ημερομηνία διαγωνισμού είναι η 21η Ιουνίου 2016,σύμφωνα με την υπ' αριθ. 401605/21.04.2016 διακήρυξη, ενώ η εταιρεία θα συμμετάσχεικαι στις τυχόν μεταθέσεις της ημερομηνίας διενέργειας ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισμού.
Υπενθυμίζεται στις ανώνυμες εταιρείες που είναι μέτοχοι της εταιρείας ότι εφόσον δεν έχουν ονομαστικοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Π.Δ., τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου δεν μπορούν να ασκήσουν τα απορρέοντα από τις μετοχές αυτές δικαιώματα παράστασης και ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρίας καθώς και τα κάθε είδους σχετικά περιουσιακά δικαιώματα.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου