Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Η Energinet.dk, ο φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς της Δανίας (TSO), υπέγραψε σύμβαση με τη Nexans για την παράδοση περίπου 500 χλμ καλωδίων υψηλής τάσης. Τα καλώδια θα χρησιμοποιηθούν για μια σειρά έργων 170 kV, μετά το 2017, για την ενίσχυση του δικτύου και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια στην περιοχή.
Σύμφωνα με το συμβόλαιο, αξίας άνω των 20 εκατ. ευρώ, η Nexans θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει καλώδια διατομής 800 έως 2000 mm2. Τα καλώδια θα έχουν συμπαγή αγωγό αλουμινίου και πλέγμα από σύρμα αλουμινίου.
Η Energinet.dk θα χρησιμοποιήσει τα καλώδια σε όλη τη Δανία για διαφορετικά μελλοντικά έργα καλωδιώσεων.

Ο Ralf-Michael Menger, Διευθυντής Πωλήσεων χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης, δήλωσε: «είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη δυνατή σχέση μας με την Energinet.dk. Είμαστε υπερήφανοι που συνεισφέρουμε στην ενεργειακή ασφάλεια ενώ παράλληλα βελτιώνουμε το περιβάλλον».
Σημειώνεται ότι οι Nexans και Energinet.dk έχουν συνεργαστεί για πολλά έργα. Το 2015, η Nexans παρείχε καλώδια στα έργα Jylland-Fyn και Storstrømmen της Energinet.dk ενώ οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν επίσης για το έργο Køge Bugt.
Η πρώτη περιγραφή του έργου αναμένεται έως το καλοκαίρι του 2016 και η παράδοση το 2017. Η Nexans θα κατασκευάσει τα καλώδια στο εργοστάσιο του Ανόβερου στη Γερμανία.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου